Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Bauhaus-Universität Weimar - Bauhaus-University Weimar

Bauhaus-Universität Weimar - Bauhaus-University Weimar
  • Финансиране държавно
  • Език на обучение Английски език, Немски език,
  • Град Ваймар
  • Адрес Geschwister-Scholl-Straße 8
  • Телефони за консултации - 0700 1 84 48
  • Уебсайт http://www.uni-weimar.de/cms/

Bauhaus-Universität Weimar (Bauhaus-University Weimar) е един от най-уникалните и световноизвестни университети в Германия. Обучението в него се основава на модерната и органична симбиоза между специалностите свързани с различните изкуства и техническите дисциплини. Към настоящия момент във висшето учебно заведение учат над 4200 студенти от цяла Европа и света. Те са обучавани от около 500 души висококвалифициран преподавателски и академичен състав. Понастоящем Университетът Баухаус – Ваймар предлага висококачествени програми, специалности и курсове в сфери на академичното знание като: архитектура, различни видове инженерство, дизайн, изящни изкуства, медии, художествена педагогика, визуални комуникации, мениджмънт, градски проучвания, градско наследство, компютърни науки, филмово изкуство и т.н.

Bauhaus-University Weimar е създаден още през 1860 година първоначално под формата на висше художествено училище. През 1919 г. висшето учебно заведение приема наименованието Баухаус под влиянието на тогавашния му нов директор – световноизвестният немски архитект Валтер Гропиус.Оттогава до наши дни Bauhaus-Universität Weimar постепенно се утвърждава като запазена марка за висококачествено художествено и техническо образование в Германия и Европа. Висшето училище притежава богата и обширна библиотека, намираща се близо до къщата на Гьоте в историческия център на град Ваймар. По инициатива на студентското представителство към университета, последният има и собствена галерия, в която възпитаниците му могат да излагат своите произведения. Висшето учебно заведение активно се грижи за пълноценното прекарване на свободното време на студентите си. В рамките на тези дългогодишни усилия към него функционират множество студентски клубове и организации с различен профил и предмет на дейност – изкуство, спорт, техника, наука, религия (както католически, така и протестантски) и др. (в това число в университета още работи и най-старият студентски клуб в Германия изобщо - Kasseturm). През годините възпитаници или преподаватели на Bauhaus-Universität Weimar са били голям брой известни немски и чуждестранни дейци на културата, политиката и науката – архитекти, художници, инженери, музиканти, учени, творци и т.н.

Един от най-добрите художествени и технически университети в Германия - Bauhaus-Universität Weimar (Bauhaus-University Weimar) предлага на кандидат-студентите от цяла Европа и света множество бакалавърски, магистърски и други видове програми в различни области на академичното знание. Всички специалности, сертификати и дипломи на висшето учебно заведение са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на курсовете за бакалаври в Университета Баухаус – Ваймар е 3-4 години, а на магистратурите му – 1-2 г. Образователният процес в Bauhaus-University Weimar се реализира в рамките на неговите факултети: по архитектура, по строително инженерство, по изкуства и дизайн, и по медии.
Учебната година в един от най-висококачествените и световноизвестни художествени и технически немски университети - Bauhaus-Universität Weimar (Bauhaus-University Weimar) се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Успоредно с основните бакалавърски и магистърски програми на висшето учебно заведение неговите възпитаници имат възможност да запишат и множество допълнителни курсове насочени към повишаването на техните обществени, интердисциплинарни, академични, лингвистични и професионални компетенции, и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички специалности, сертификати и дипломи на Университета Баухаус – Ваймар са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Частни квартири
 • Студентска къща

Университет Ваймар не разполага със свои собствени студентски общежития. Студентската организация към провинция Тюринген обаче предлага на студентите студентски къщи, частни квартири и общежития в Гера и Ерфурт.Който търси жилище в Германия трябва да е много упорит, постоянен и настоятелен. Общежитията са препълнени, а списъците с чакащи – дълги. Кандидатите за хубавите и изгодни откъм цена жилища са много. Опитът показва, че жилищната криза е най-голяма в периода около началото на академичната година – октомври или ноември, както и април и май. Затова е препоръчително търсенето на общежитие да започне поне 3-4 месеца преди започването на следването.Частна квартира: Студентът трябва да се обърне към Студентската организация в Тюринген, където трябва да попълни молба за частна квартира. В кратък срок ще му бъде отговорено дали и с колко свободни квартири в град Ваймар разполага към момента студентската органзация.Студентска къща: Студентът трябва да се обърне към Студентската организация в Тюринген. Град Ваймар разполага с около 1100 студентски къщи. Съществува възможност и за наемане на самостоятелна квартира, където обаче наемът варира от 90 до 300 ? месечно.

Университет Ваймар разполага със свой собствен спортен център, предлагащ множество програми, ориентирани предимно към масовите спортове – футбол, баскетбол, волейбол и други. Студентите не заплащат допълнителна такса за използването на спортните съоражения.