Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Evangelische Hochschule Berlin - Protestant University of Applied Sciences in Berlin

  • Финансиране частно
  • Език на обучение Немски език,
  • Вид Университет за приложни науки
  • Град Берлин
  • Адрес 14167 Berlin Teltower Damm 118-122
  • Телефони +49 (0) 30 84 58 20

Evangelische Hochschule Berlin - Protestant University of Applied Sciences in Berlin (EHB) се нарежда в списъка на най-висококачествените протестантски германски университети за приложни науки. Понастоящем висшето учебно заведение с религиозен профил предлага на кандидат-студентите отлични бакалавърски и магистърски програми в области на академичното знание от рода на: религиозна педагогика, педагогика, социална работа, социални грижи, обучение на медицински сестри, мениджмънт в социалната област и др. Към настоящия момент в Протестантският университет за приложни науки Берлин се обучават около 1372 студенти от цяла Германия и множество страни по света.

Макар формално висшето учебно заведение да е създадено в немската столица през 1972 година, то е пряк наследник на образователните традиции в социалната сфера и тази на педагогическите науки още от началото на миналия век. Образователният процес в Protestant University of Applied Sciences in Berlin се основава на религиозните принципи и съвременните социално-хуманистични практики и идеологеми, характерни за германската и западната протестантска култура като цяло. От друга страна, процесът на обучение в този берлински университет е приоритетно насочен към ежедневието и практиката, и на базата на това - съответно и към пълноценната професионална и кариерна реализация на неговите студенти.Evangelische Hochschule Berlin притежава отлична съвременна материална база и образователна инфраструктура, издава свой собствен вестник и редовно организира множество академични, културни и други видове събития и мероприятия по време на цялата учебна година. В рамките на EHB се организират редовно и разнообразни по профил академични съревнования, като същевременно студентите имат възможност да вземат участие и в най-различна по вид научноизследователска дейност.

Един от най-качествените и известни религиозни университети в Германия за приложни науки - Evangelische Hochschule Berlin - Protestant University of Applied Sciences in Berlin (EHB) предлага на кандидат-студентите от всички континенти множество магистърски и други видове програми в най-различни области на академичното знание. Всички специалности, сертификати и дипломи на висшето учебно заведение са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските програми в Протестантския университет за приложни науки Берлин е 3-4 години, а на магистратурите в него – 1-2 г. Понастоящем висшето учебно заведение предлага на възпитаниците си отлични по качество бакалавърски и магистърски курсове в разнообразни области на университетското знание от типа на: социална работа, религиозна педагогика, педагогика, социални грижи, обучение на медицински сестри, мениджмънт в социалната област и т.н.
Учебната година в един от най-качествените и популярни протестантски университети за приложни науки в Германия - Evangelische Hochschule Berlin - Protestant University of Applied Sciences in Berlin (EHB) се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Успоредно с основните бакалавърски, магистърски и други видове програми на висшето училище, неговите студенти имат възможност да запишат и редица допълнителни курсове насочени към повишаването на техните социални, интердисциплинарни, академични, лингвистични и професионални компетенции, и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички дипломи, сертификати и специалности на Протестантския университет за приложни науки Берлин са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Общежитие
 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Свободен наем

Въпреки, че Evangelische Hochschule Berlin - Protestant University of Applied Sciences in Berlin (EHB) не разполага със собствени общежития, които да се намират на територията на неговия кампус, администрацията на висшето учебно заведение оказва активна и комплексна информационна, консултантска и всякакъв друг вид помощ на студентите идващи от чужбина по въпросите на тяхното удобно и функционално битово устройване. Една от възможностите пред учащите се е настаняване в публичните резиденции стопанисвани от локалните клонове на различни германски общонационални академични организации от типа на Studentenwerk (Berlin) или в такива собственост на протестантската църква. Друга налична опция за студентите на висшето учебно заведение е излизането им на квартира под формата на свободен наем. Доста разпространена практика сред възпитаниците на Протестантския университет за приложни науки в Берлин е и колективното наемане на апартаменти, в рамките на които те живеят в индивидуални стаи, същевременно използвайки и общи помещения от типа на: баня, хол, кухня, трапезария, перално и др.

Студентите на Evangelische Hochschule Berlin - Protestant University of Applied Sciences in Berlin (EHB) по време на своето следване в Германия имат възможност по-активно или преимуществено за разтоварване и развлечение след учебните занятия или в почивните си дни да упражняват множество видове спортна дейност и физическа активност. Това се осъществява посредством модерните спортни съоръжения в рамките на редица специализирани центрове, зали и комплекси, намиращи се на територията на немската столица Берлин и региона. Администрацията на Протестантския университет за приложни науки Берлин регулярно организира и пътувания с учебна цел, както и екскурзии, до редица градове и региони с туристически и културно-исторически забележителности в цяла Германия и отвъд нейните граници.