Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Esmod Berlin Internationale Kunsthochschule für Mode

  • Финансиране частно
  • Език на обучение Английски език, Немски език,
  • Вид Професионално висше образование
  • Град Берлин
  • Адрес 10997 Berlin Gorlitzer Str. 51
  • Телефони +49 (0) 30 6112214

ESMOD International се нарежда сред най-добрите международни висши училища за мода. Неговите филиали са 21 на брой и са разположени в 14 страни по света. Esmod Berlin Internationale Kunsthochschule für Mode е един от най-известните от тях и понастоящем предлага на кандидат-студентите от всички континенти висококачествени бакалавърски и магистърски програми в сфери на академичното знание от рода на: мода, моден дизайн, устойчиво развитие в модата, модни тенденции, рисуване, шиене и изготвяне на модели, и много други.

Поради приоритетно международната насоченост на предлаганото от висшето учебно заведение обучение, студентите му имат големи възможности за успешна реализация в академичен и кариерен план в интернационален мащаб. Всяка година ESMOD International организира и летни училища в Берлин, в чиито курсове имат възможност да вземат участие учащи се от целия свят. В центъра на предлаганото от висшето учебно заведение висококачествено образование стои разбирането за модата като изкуство, но същевременно процесът на обучение в него е и приоритетно ориентиран към практиката, като успоредно с това се базира и на един широк интердисциплинарен подход.Висшето училище е известно в цяла Европа и света, и със своите иновативни образователни практики и методики. По време на учебната година в Esmod Berlin Internationale Kunsthochschule für Mode се организират множество уъркшопи и други видове практически занятия, както и изложби и конкурси за модели на възпитаниците на висшето учебно заведение. В тази си и в редица други дейности от образователен и професионален характер висшето училище е активно подпомагано и от своята алумни общност съставена от успешно развили се в кариерно отношение негови бивши студенти.

Един от най-добрите световни и германски университети за мода - Esmod Berlin Internationale Kunsthochschule für Mode предлага на кандидат-студентите от Европа и целия свят редица отлични бакалавърски, магистърски и други видове програми в най-различни области на академичното знание. Всички дипломи, сертификати и специалности на Висшето училище за мода ЕСМОД, Берлин са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските програми в ESMOD International е 3-4 години, а на магистратурите в него – 1-2 г. Към настоящия момент висшето учебно заведение предлага висококачествени програми в сфери на университетското знание от рода на: моден дизайн, устойчиво развитие в модата, модни тенденции, мода, рисуване, шиене и изготвяне на модели, и т.н.
Учебната година в един от най-висококачествените световни и немски университети за мода - Esmod Berlin Internationale Kunsthochschule für Mode се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Паралелно с основните магистърски и бакалавърски програми на висшето учебно заведение неговите студенти имат възможност да запишат и редица допълнителни курсове насочени към повишаването на техните социални, интердисциплинарни, академични, лингвистични и професионални компетенции, и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички сертификати, дипломи и специалности на международното висше училище за мода са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Общежитие
 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Свободен наем

Въпреки, че Berlin Internationale Kunsthochschule für Mode не разполага със собствени студентски общежития, които да се намират в рамките на неговия учебен корпус, администрацията на висшето учебно заведение оказва пълна и активна консултантска, информационна и друг вид комплексна помощ на учащите се идващи от чужбина по въпросите на тяхното удобно и функционално битово устройване. Една от опциите за възпитаниците на Висшето училище за мода ЕСМОД, Берлин е свързана с настаняване в резиденциите, собственост на разнообразни немски общонационални академични организации, намиращи се в удобна близост до базата на същото. Друга налична възможност за студентите на ESMOD International е излизането им на частна квартира под формата на свободен наем в рамките на германската столица Берлин и региона. Доста разпространена практика сред обучаващите се в Berlin Internationale Kunsthochschule für Mode е и колективното наемане на апартаменти, в рамките на които те живеят в индивидуални стаи, като същевременно използват и общи помещения от рода на: баня, хол, кухня, перално, трапезария и др.

Възпитаниците на Esmod Berlin Internationale Kunsthochschule für Mode в течение на своето следване могат по-активно или предимно за развлечение и разтоварване след занятия, или в свободните си от лекции почивни дни, да упражняват редица видове спортна дейност и физическа активност. Това става факт с помощта на модерните спортни съоръжения разположени в рамките на множество профилирани комплекси, зали и центрове, намиращи се на територията на германската столица Берлин и региона. Администрацията на Висшето училище за мода ЕСМОД, Берлин редовно организира и пътувания с учебна цел, както и екскурзии, до редица градове, и региони с туристически и културно-исторически забележителности в цяла Германия, и чужбина.