Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

BSP Business School Berlin Potsdam - Hochschule für Management

  • Финансиране частно
  • Език на обучение Немски език,
  • Вид Бизнес Училище
  • Град Берлин
  • Адрес Calandrellistraße 1-9 Berlin 12247
  • Телефони +49 (0)30 76 68 37 53-10

BSP Business School Berlin Potsdam - Hochschule für Management се нарежда в списъка на най-младите, качествени и амбициозни частни университети в Германия и столицата Берлин за мениджмънт. Понастоящем висшето учебно заведение предлага отлични бакалавърски и магистърски програми в сфери на академичното знание от рода на: бизнес администрация, международна бизнес администрация, комуникационен мениджмънт, моден маркетинг, бизнес психология, медийна психология, спортна психология и т.н. Бизнес училището за мениджмънт Берлин Потсдам е създадено през 2009 година и оттогава до наши дни се развива с бурни темпове, като към основния му корпус от специалности и курсове се добавят все по-нови, разнообразни и интересни програми.

Към настоящия момент висшето учебно заведение разполага с два модерно оборудвани кампуса в градовете Берлин и Хамбург. BSP Business School Berlin Potsdam - Hochschule für Management поддържа тесни партньорски отношения с два солидни немски университета с медицински профил от тези населени места, с които осъществява редица общи инициативи. Висшето училище функционира и в активно партньорство с локалния и национален германски бизнес, което носи редица допълнителни възможности по отношение на професионалната и кариерна реализация на неговите възпитаници. Понастоящем в програмите на висшето учебно заведение се обучават около 400 студенти от Германия и целия свят.

Един от най-добрите по-нови частни университети в Германия за икономически науки и психология - BSP Business School Berlin Potsdam - Hochschule für Management предлага на кандидат-студентите от всички континенти множество бакалавърски и магистърски програми в най-различни области на академичното знание. Всички специалности, сертификати и дипломи на висшето учебно заведение са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските курсове в Бизнес училището за мениджмънт Берлин Потсдам е 3-4 години, а на магистратурите му – 1-2 г. Понастоящем висшето учебно заведение предлага на възпитаниците си отлични по качество бакалавърски и магистърски програми в различни сфери на университетското знание от типа на: бизнес администрация, международна бизнес администрация, комуникационен мениджмънт, моден маркетинг, бизнес психология, медийна психология, спортна психология и др.
Учебната година в един от най-качествените и амбициозни по-нови частни немски университети за мениджмънт - BSP Business School Berlin Potsdam - Hochschule für Management се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Успоредно с основните бакалавърски и магистърски програми на висшето училище неговите студенти имат възможност да запишат и редица допълнителни курсове насочени към повишаването на техните социални, интердисциплинарни, академични, лингвистични и професионални компетенции, и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички дипломи, сертификати и специалности на Бизнес училището за мениджмънт Берлин Потсдам са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Свободен наем

Въпреки, че BSP Business School Berlin Potsdam - Hochschule für Management не разполага със собствени студентски общежития в рамките на своите кампуси, администрацията на висшето учебно заведение оказва пълна информационна и консултантска помощ на учащите се идващи от чужбина по въпросите на тяхното функционално и удобно битово устройване. Основната опция за възпитаниците на Бизнес училището за мениджмънт Берлин Потсдам е да си намерят стая или апартамент в резиденциите стопанисвани от локалните структури на редица общонационални немски академични организации. Друга удобна възможност за студентите на висшето учебно заведение е излизането им на частна квартира под формата на свободен наем. Доста разпространена практика сред възпитаниците на висшето училище е и колективното наемане на апартаменти на територията на град Берлин или в неговите предградия, в рамките на които те живеят в индивидуални стаи, като същевременно използват и общи помещения от типа на: баня, хол, перално, кухня, трапезария и т.н.

Студентите на BSP Business School Berlin Potsdam - Hochschule für Management по време на своето следване в Германия имат възможност по-активно или преимуществено за разтоварване и развлечение след учебните занятия или в почивните си дни да упражняват множество видове спортна дейност и физическа активност. Това се осъществява посредством модерните спортни съоръжения в рамките на редица специализирани центрове, зали и комплекси, намиращи се на територията на немската столица Берлин и региона. Администрацията на Бизнес училището за мениджмънт Берлин Потсдам регулярно организира и пътувания с учебна цел, както и екскурзии, до редица градове и региони с туристически и културно-исторически забележителности в цяла Германия и отвъд нейните граници.