Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

BAU International University of Applied Sciences

  • Финансиране частно
  • Език на обучение Английски език,
  • Вид Университет за приложни науки
  • Град Берлин
  • Адрес 10179 Berlin Heinrich-Heine-Strasse 15
  • Телефони +49 30 81 05 80 80

BAU International University of Applied Sciences е сред най-младите частни берлински и немски университети за приложни науки. Висшето учебно заведение понастоящем предлага висококачествени бакалавърски програми на кандидат-студентите от цяла Германия и света в сфери на академичното знание от типа на: комуникационен дизайн, интериорен дизайн, продукционен дизайн и бизнес администрация. Курсовете и специалностите в рамките на висшето училище се преподават изцяло на английски език, като съответно процесът на обучение в същото има приоритетно международна насоченост.

Образователният процес в БАУ международен университет за приложни науки се осъществява в рамките на неговите два факултета – по дизайн и бизнес администрация. Същият е подчертано ориентиран и към практиката, като благодарение на качествените програми на висшето учебно заведение възпитаниците му имат възможност да си намерят добра работа навсякъде по света. Студентите на BAU International University of Applied Sciences са особено конкурентоспособни по отношение на бъдещата си академична и професионална реализация и благодарение на особено засиления интердисциплинарен подход, на който се основава тяхното обучение. По време на следването си във висшето учебно заведение учащите се имат възможност да се занимават и с разнообразна по вид научна дейност под ръководството на висококвалифицирани специалисти в рамките на неговия научноизследователски институт.

Един от най-добрите по-нови частни германски университети за приложни науки - BAU International University of Applied Sciences предлага на кандидат-студентите от Европа и целия свят редица висококачествени бакалавърски, и други видове програми в най-различни области на академичното знание. Всички дипломи, сертификати и специалности на БАУ международен университет за приложни науки са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските курсове в BAU International University of Applied Sciences е 3-4 години, а на останалите типове програми в него – 1-2 г. Към настоящия момент в рамките на своите два факултета – по бизнес администрация и по дизайн висшето учебно заведение предлага няколко основни вида бакалавърски програми - по комуникационен дизайн, интериорен дизайн, продукционен дизайн и бизнес администрация. Процесът на обучение в BAU International University of Applied Sciences се провежда изцяло на английски език.
Учебната година в един от най-младите и амбициозни частни германски университети за приложни науки - BAU International University of Applied Sciences се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Паралелно с основните магистърски и други видове програми на висшето учебно заведение неговите студенти имат възможност да запишат и редица допълнителни курсове насочени към повишаването на техните социални, интердисциплинарни, академични, лингвистични и професионални компетенции, и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички сертификати, дипломи и специалности на БАУ международен университет за приложни науки са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Общежитие
 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Свободен наем

BAU International University of Applied Sciences притежава отлично функционираща собствена система за студентско настаняване, която спестява на учащите се необходимостта сами да търсят битово устройване в рамките на германската столица Берлин. Висшето учебно заведение има собствени общежития, намиращи се в удобна близост до неговия кампус, в тих район сред зеленина и спокойствие. В тях администрацията на БАУ международен университет за приложни науки предлага на студентите удобно и функционално битово устройване в два основни вида апартаменти – единични и за двама учащи се. Всички подобни апартаменти притежават собствени кухни, бани, балкони и холове. Друга налична опция за възпитаниците на висшето училище, ако предпочитат друг вариант за настаняване, е излизането им на частна квартира под формата на свободен наем.

Възпитаниците на BAU International University of Applied Sciences в течение на своето следване могат по-активно или предимно за развлечение и разтоварване след занятия или в свободните си от лекции почивни дни да упражняват редица видове спортна дейност и физическа активност. Това става факт с помощта на модерните спортни съоръжения разположени в рамките на множество профилирани комплекси, зали и центрове, намиращи се на територията на германската столица Берлин и региона. Администрацията на БАУ международен университет за приложни науки редовно организира и пътувания с учебна цел, както и екскурзии, до редица градове, и региони с туристически и културно-исторически забележителности в цяла Германия, и чужбина.