Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Bard College Berlin, A Liberal Arts University

Bard College Berlin, A Liberal Arts University е един от най-добрите частни европейски и германски университети, функциониращи в сферата на свободните изкуства. Висшето учебно заведение предлага на кандидат-студентите от целия свят висококачествени бакалавърски програми, преподавани на английски език, в области на академичното знание като: философия, литература, политология, кино, история на изкуството, история, реторика, човешки права, социални науки и т.н.

Университетът за свободни изкуства Бард колеж Берлин е създаден през 1999 г. Основаването му е плод на усилията на няколко неправителствени организации профилирани в областта на висшето обучение по хуманитарни науки. Bard College Berlin, A Liberal Arts University се развива с бурни темпове и понастоящем, по мнението на специалистите, е едно от европейските висши училища, в което идеята за преподаване на свободни изкуства се е претворила в пълнокръвна реалност. Студентите обучаващи се в рамките на висшето учебно заведение идват буквално от целия свят, а езикът на преподаване в него е английски. Висшето училище придобива световна популярност, благодарение на високото качество на предлаганото от него образование, още когато функционира под името ЕКЛА – Европейски колеж за свободни изкуства, като това е и наименованието, под което същото е основано.Процесът на обучение в Университета за свободни изкуства Бард колеж Берлин се основава на един подчертано широк и засилен интердисциплинарен подход, преимуществено съсредоточен в сферата на хуманитаристиката и социалните науки. Специален акцент в рамките на същия се поставя на разширяването на общата култура на студентите, както и на тяхното комплексно личностно и социално развитие. Същевременно висококачественото висше обучение в университета има и приоритетно подчертана насоченост, по отношение на бъдещото професионално и кариерно развитие на неговите възпитаници. Образователният процес във висшето учебно заведение се провежда в рамките на малки групи, в които са създадени всички необходими условия за обръщане на необходимото внимание към персоналните нужди, нагласи и проблеми на всеки един отделен студент. В Университета за свободни изкуства Бард колеж Берлин учащите се имат възможност да научат на много високо ниво и немски език. Във висшето училище традиционно гостуват именити лектори от множество сфери на академичното знание, които са световноизвестни специалисти в своите професионални области. Bard College Berlin, A Liberal Arts University активно участва и в различни програми за студентски и международен академичен обмен, които предоставят нови допълнителни възможности на учащите се за реализация в чужбина.

Един от най-качествените и известни в Европа и света частни германски университети за свободни изкуства - Bard College Berlin, A Liberal Arts University предлага на кандидат-студентите от всички континенти множество бакалавърски и други видове програми в най-различни области на академичното знание. Всички специалности, сертификати и дипломи на висшето учебно заведение са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските курсове в Университета за свободни изкуства Бард колеж Берлин е 3-4 години, а на останалите му програми най-често – 1-1,5 г.Понастоящем висшето учебно заведение предлага на възпитаниците си отлични по качество бакалавърски и други видове програми в различни сфери на университетското знание от типа на: социални науки, политология, кино, история на изкуството, история, реторика, човешки права, философия, литература и т.н.
Учебната година в един от най-висококачествените частни немски университети за свободни изкуства - Bard College Berlin, A Liberal Arts University се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Успоредно с основните бакалавърски и други видове програми на висшето училище неговите студенти имат възможност да запишат и редица допълнителни курсове насочени към повишаването на техните социални, интердисциплинарни, академични, лингвистични и професионални компетенции, и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички дипломи, сертификати и специалности на Университета за свободни изкуства Бард колеж Берлин са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

  • Общежитие
  • Частни квартири
  • Апартаменти
  • Свободен наем

Bard College Berlin, A Liberal Arts предлага на учащите се идващи от чужбина удобно и функционално битово устройване в рамките на своите студентски общежития. Същевременно администрацията на висшето училище оказва активна и комплексна информационна и консултантска помощ на студентите и по въпросите на другите налични опции за настаняване в рамките на град Берлин и региона. Основната от тях е излизането на възпитаниците на университета на частна квартира под формата на свободен наем. Най-често това става в рамките на колективно наети апартаменти, в които младежите живеят в индивидуални стаи, като паралелно с това използват и общи помещения от рода на: хол, кухня, трапезария, баня, перално, и т.н.

Студентите на Bard College Berlin, A Liberal Arts по време на своето следване в Германия имат възможност по-активно или преимуществено за разтоварване и развлечение след учебните занятия или в почивните си дни да упражняват множество видове спортна дейност и физическа активност. Това се осъществява посредством модерните спортни съоръжения в рамките на редица специализирани центрове, зали и комплекси, намиращи се на територията на немската столица Берлин и региона. Администрацията на Университета за свободни изкуства Бард колеж Берлин регулярно организира и пътувания с учебна цел, както и екскурзии, до редица градове и региони с туристически и културно-исторически забележителности в цяла Германия и отвъд нейните граници.