Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

BTK Hochschule für Gestaltung - BTK University of Applied Sciences

  • Финансиране частно
  • Език на обучение Английски език, Немски език,
  • Вид Университет за приложни науки
  • Град Берлин
  • Адрес 10963 Berlin Bernburger Strasse 24-25
  • Телефони +49 (0) 30 338539-510

BTK Hochschule für Gestaltung (BTK University of Applied Sciences) се нарежда в списъка на най-модерните и висококачествени частни университети в Германия за приложни науки профилирани в сферата на фотографията, дизайна и медиите. Понастоящем във висшето учебно заведение се обучават около 400 студенти от цялата страна и света. Университетът за приложни науки BTK има богата и модерна материална база и образователна инфраструктура, в рамките на неговите няколко учебни корпуса – в германската столица Берлин, Хамбург и Изерлон. Към настоящия момент висшето училище предлага отлични по качество бакалавърски и магистърски програми на кандидат-студентите от всички континенти в области на академичното знание от рода на: комуникационен дизайн, фотография, медии, дизайн и т.н.

BTK University of Applied Sciences е създаден през 2006 г. в резултат на обединените усилия на няколко съществували дотогава частни висши учебни заведения от регионите на Берлин и Хамбург. През 2011 г. той започва активно да се финансира и от една реномирана американска образователна фондация. Процесът на обучение в рамките на висшето училище има подчертано практическа насоченост и изцяло е насочен към пълноценната бъдеща професионална и кариерна реализация на младите му випускници – дизайнери, фотографи, специалисти в областта на медиите и др. Успоредно с това той притежава и ярко изявен международен фокус, който се изразява и в провеждането на редица инициативи от рода на организираното всяко лято от университета Английско лятно училище. В рамките на практическата професионална подготовка на студентите на Университета за приложни науки BTK те карат стажове и практики в редица реномирани немски агенции, компании и издателски къщи.

Един от най-реномираните и качествени по-нови частни университети за приложни науки в Германия - BTK Hochschule für Gestaltung (BTK University of Applied Sciences) предлага на кандидат-студентите от Стария континент и света редица бакалавърски и магистърски програми в най-различни области на академичното знание. Всички сертификати, дипломи и специалности на Университета за приложни науки BTK са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските курсове във висшето учебно заведение е три години, а на магистратурите му – 1-2 г. Понастоящем висшето училище предлага отлични по качество програми и специалности в сфери на университетското знание от типа на: комуникационен дизайн, фотография, медии, дизайн и др.
Учебната година в един от най-младите и висококачествени частни немски университети за приложни науки - BTK Hochschule für Gestaltung (BTK University of Applied Sciences) се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Паралелно с основните магистърски и бакалавърски програми на висшето учебно заведение неговите студенти имат възможност да запишат и редица допълнителни курсове насочени към повишаването на техните социални, интердисциплинарни, академични, лингвистични и професионални компетенции, и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички дипломи, сертификати и специалности на Университета за приложни науки BTK са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Общежитие
 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Свободен наем

Въпреки, че Hochschule für Gestaltung (BTK University of Applied Sciences) не разполага със собствени студентски общежития, които да се намират в рамките на неговите няколко кампуса, администрацията на висшето учебно заведение оказва комплексна и активна консултантска и информационна помощ на възпитаниците на висшето учебно заведение с чуждестранен произход по отношение на тяхното удобно и функционално битово устройване. Основната опция за обучаващите се в Университета за приложни науки BTK е свързана с настаняване в резиденциите стопанисвани от местните филиали на разнообразни немски общонационални академични организации или в частни такива. Друга налична възможност за студентите на BTK University of Applied Sciences е излизането им на частна квартира под формата на свободен наем. Особено разпространена практика сред обучаващите се във висшето учебно заведение е и колективното наемане на апартаменти, в рамките на които те живеят в индивидуални стаи, като паралелно с това използват и общи помещения от типа на: хол, кухня, перално, баня, трапезария и т.н.

Възпитаниците на BTK Hochschule für Gestaltung (BTK University of Applied Sciences) по време на своето следване могат по-активно или предимно за удоволствие и разтоварване след занятия или в почивните си дни да упражняват редица видове спортна дейност и физическа активност. Това става факт с помощта на модерните спортни съоръжения разположени в рамките на множество специализирани комплекси, зали и центрове, намиращи се на територията на немската столица Берлин и региона. Администрацията на Германския университет за професионално обучение редовно организира и пътувания с учебна цел, както и екскурзии, до редица градове и региони с туристически и културно-исторически забележителности в цяла Германия и чужбина.