Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften gemeinnützig - Akkon College of Human Sciences

  • Финансиране частно
  • Език на обучение Английски език, Немски език,
  • Вид Професионално висше образование
  • Град Берлин
  • Адрес Berlin 10179 Berlin Am Kollnischen Park 1
  • Телефони +49 (0) 30 8092332-0

Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften gemeinnützig (Akkon College of Human Sciences) е сред най-младите и качествени частни медицински университети в Германия. Висшето учебно заведение е създадено през 2011 година и основно предлага на кандидат-студентите от цяла Европа и света висококачествени бакалавърски програми в сфери на академичното знание от рода на: здравеопазване и медицина, здравен мениджмънт, спешна медицинска помощ, спешна медицинска помощ с международен профил, мениджмънт на социалните грижи, здравно образование и т.н.

Akkon College of Human Sciences разполага с богата и модерна материална база и образователна инфраструктура, като централният му учебен корпус се намира в германската столица Берлин. Предлаганото от него частно висше обучение в областта на здравеопазването и медицината се осъществява под ръководството на висококвалифицирани немски учени и специалисти, и е приоритетно насочено към пълноценната бъдеща професионална и кариерна реализация на неговите студенти в Германия и чужбина.

Един от най-модерните и качествени по-нови частни медицински университети в Германия - Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften gemeinnützig (Akkon College of Human Sciences) предлага на кандидат-студентите от Европа и целия свят редица бакалавърски програми в най-различни сфери на академичното знание, свързани с областта на медицината и здравеопазването. Всички сертификати, дипломи и специалности на висшето учебно заведение са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските курсове в Akkon College of Human Sciences е три години. Към настоящия момент Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften gemeinnützig предлага на възпитаниците си главно отлични по качество бакалавърски специалности в сфери на университетското знание от типа на: медицина и здравеопазване, здравно образование, здравеопазване и медицина, здравен мениджмънт, спешна медицинска помощ, спешна медицинска помощ с международен профил, мениджмънт на социалните грижи и др.
Учебната година в един от най-младите и амбициозни частни медицински германски университети - Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften gemeinnützig (Akkon College of Human Sciences) се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Успоредно с основните бакалавърски и магистърски програми на висшето училище неговите студенти имат възможност да запишат и редица допълнителни курсове насочени към повишаването на техните социални, интердисциплинарни, академични, лингвистични и професионални компетенции, и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички специалности, сертификати и дипломи на Akkon College of Human Sciences са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Общежитие
 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Свободен наем

Въпреки, че Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften gemeinnützig (Akkon College of Human Sciences) не притежава собствени студентски общежития, администрацията на висшето учебно заведение оказва активна и комплексна информационна и консултантска помощ на учащите се идващи от чужбина по въпросите на тяхното удобно и функционално битово устройване. Главната възможност за възпитаниците на висшето училище е свързана с настаняване в резиденциите собственост на локалните филиали на редица общонационални германски академични организации или в частни такива. Друга налична опция за обучаващите се в университета е излизането им на частна квартира под формата на свободен наем. Доста разпространена практика сред студентите на висшето учебно заведение е и колективното наемане на апартаменти, в рамките на които те живеят в индивидуални стаи, като паралелно с това използват и общи помещения от типа на: баня, перално, кухня, хол, трапезария и др.

Възпитаниците на Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften gemeinnützig (Akkon College of Human Sciences) в течение на своето обучение в Германия могат по-активно или предимно за развлечение и разтоварване през свободното си от лекции време да упражняват редица видове спортна дейност и физическа активност. Това става факт с помощта на модерните спортни съоръжения разположени в рамките на множество специализирани комплекси, зали и центрове намиращи се на територията на германската столица Берлин и региона. Администрацията на Akkon College of Human Sciences регулярно организира и пътувания с учебна цел, както и екскурзии, до редица градове и региони с туристически и културно-исторически забележителности в цяла Германия и отвъд нейните граници.