Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

BEST-Sabel-Hochschule Berlin - BEST-Sabel University of Applied Sciences

  • Финансиране частно
  • Език на обучение Английски език, Немски език,
  • Вид Университет за приложни науки
  • Град Берлин
  • Адрес Rolandufer 13 Berlin 10179 Berlin Germany
  • Телефони +49 (30) 84710789-0

Berlin BEST-Sabel-Hochschule Berlin (BEST-Sabel University of Applied Sciences Berlin, BHB) се нарежда в списъка на най-модерните и качествени по-нови частни германски университети за приложни науки. Висшето учебно заведение е основано през 2007 г. и оттогава насам развива активна академична и образователна дейност на територията на немската столица Берлин. То разгръща своята активност на базата на създадения през 1990 г. едноименен берлински образователен център. Понастоящем висшето училище предлага на кандидат-студентите от целия свят висококачествени бакалавърски и магистърски програми в сфери на университетското знание от рода на: туризъм, мениджмънт на събития, бизнес мениджмънт, мениджмънт на бизнес пътувания, европейски туристически мениджмънт, иновативен туристически мениджмънт, спа и здравен туризъм и т.н.

Университетът за приложни науки БЕСТ-Сабел Берлин разполага с богата, съвременна материална база и образователна инфраструктура, като централният му учебен корпус се намира в един от най-красивите и знакови от историческа гледна точка райони в самото сърце на германската столица в непосредствена близост до река Шпрее. Процесът на обучение в рамките на висшето учебно заведение е приоритетно ориентиран към практиката и бъдещата професионална и кариерна реализация на неговите възпитаници. Успоредно с това той се провежда и в малки групи от по максимум 20 учащи се, което дава възможност да бъде отделяно пълноценно внимание на индивидуалните нужди и нагласи на всеки един отделен студент. Възпитаниците на частното висше училище имат на свое разположение модерни лаборатории и учебни стаи, безжичен интернет, богата и удобна библиотека и редица други неща, които ги улесняват допълнително по отношение на образователния процес и полезното уплътняване на свободното им време. Студентите на университета имат възможност и по всяко време свободно да контактуват, когато имат въпроси или проблеми, със своите преподаватели, като на учащите се идващи от чужбина администрацията и учебният персонал отделят необходимото време и внимание, за да улеснят тяхната пълноценна адаптация във висшето учебно заведение.

Един от най-добрите по-нови частни германски университети профилирани в областта на бизнеса и туризма предлага на кандидат-студентите от Европа и света редица бакалавърски и магистърски програми в най-разнообразни области на академичното знание, пряко или косвено свързани с горепосочените сфери. Всички специалности, сертификати и дипломи на висшето учебно заведение са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските курсове в Университета за приложни науки БЕСТ-Сабел Берлин е 3-4 години, а на магистратурите му – 1-2 г. BEST-Sabel University of Applied Sciences Berlin предлага на своите възпитаници отлични програми в области от рода на: бизнес мениджмънт, мениджмънт на бизнес пътувания, европейски туристически мениджмънт, иновативен туристически мениджмънт, спа и здравен туризъм, туризъм, мениджмънт на събития, и др.
Учебната година в един от най-висококачествените частни университети в Германия за туризъм и бизнес - BEST-Sabel-Hochschule Berlin (BEST-Sabel University of Applied Sciences Berlin, BHB) се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Паралелно с основните бакалавърски и магистърски програми на висшето училище неговите студенти имат възможност да запишат и редица допълнителни курсове насочени към повишаването на техните социални, интердисциплинарни, академични, лингвистични и професионални компетенции, и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички сертификати, дипломи и специалности на Университета за приложни науки БЕСТ-Сабел Берлин са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Общежитие
 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Свободен наем

Въпреки, че BEST-Sabel-Hochschule Berlin (BEST-Sabel University of Applied Sciences Berlin, BHB) не притежава собствени студентски общежития, които да се намират в рамките на неговия кампус, администрацията на висшето учебно заведение оказва пълна и активна информационна и консултантска помощ на учащите си идващи от чужбина по въпросите на тяхното удобно и функционално битово устройване. Една от основните възможности пред възпитаниците на висшето училище е свързана с настаняване в редица резиденции стопанисвани от местните клонове на разнообразни общонационални немски академични организации или в частни такива. Друга налична опция за студентите на университета е излизането им на частна квартира под формата на свободен наем. Доста разпространена практика сред студентите на Университета за приложни науки БЕСТ-Сабел Берлин е и колективното наемане на апартаменти, в рамките на които те живеят в индивидуални стаи, като успоредно с това използват и общи помещения от типа на: баня, перално, кухня, хол, трапезария и др.

Студентите на BEST-Sabel-Hochschule Berlin (BEST-Sabel University of Applied Sciences Berlin, BHB) в течение на своето следване в Германия могат по-интензивно или предимно за удоволствие и разнообразие през свободното си от учебни занятия време да упражняват множество видове спортна дейност и физическа активност. Това става факт с помощта на модерните спортни съоръжения в рамките на множество специализирани комплекси, центрове и зали разположени на територията на германската столица Берлин и региона. Администрацията на Университета за приложни науки БЕСТ-Сабел Берлин регулярно организира и пътувания с учебна цел, както и екскурзии, до редица градове и региони с туристически и културно-исторически забележителности в цяла Германия и отвъд нейните граници.