Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Duale Hochschule Baden-Württemberg - Baden-Württemberg Cooperative State University

Duale Hochschule Baden-Württemberg - Baden-Württemberg Cooperative State University
  • Финансиране държавно
  • Език на обучение Немски език,
  • Вид Професионално висше образование
  • Град Карлсруе
  • Адрес Coblitzallee 1-9 68163 Mannheim, Germany
  • Телефони +49 621 41050

Duale Hochschule Baden-Württemberg (Baden-Württemberg Cooperative State University, DHBW) се нарежда сред най-интересните германски университети, предлагайки уникална комбинация между висше образование и професионална дейност. Студентите на това немско висше училище, разполагащо с няколко модерни кампуса, намиращи се на територията на федералната провинция Баден-Вюртемберг, сключват договори с около 1400 фирми и компании още по времето на тяхното обучение. Понастоящем от около 2300 младежи обучаващи се в DHBW 90 на сто работят докато учат, като тяхната професионална дейност същевременно се явява органична част от самия образователен процес. Към настоящия момент Baden-Württemberg Cooperative State University предлага висококачествени бакалавърски и магистърски програми на кандидат-студентите от цяла Европа и света в области на академичното знание от типа на: бизнес администрация, икономика, инженерство, информационни технологии, технически специалности, обществени науки и т.н.

Предшественикът на висшето учебно заведение Staatliche Berufsakademie Baden-Württemberg е основан през 1974 г. и още от самото начало на съществуването му в основата на неговата дейност е залегнал характерния за този ВУЗ двоен принцип на процеса на обучение, съчетаващ в едно органично цяло класическия тип висше образование с работния процес. DHBW в сегашния си вид е създаден през 2009 г. и понастоящем представлява обединение на една голяма академична мрежа, включваща седем автономни университетски институции, намиращи се на единадесет различни места на територията на федералната провинция Баден-Вюртемберг. Във всичките разклонения на Baden-Württemberg Cooperative State University учат общо към 23 500 студенти, които едновременно с това работят в около 8000 немски компании и фирми, обвързани с висшето учебно заведение на партньорски принцип.В основата на образователния процес в рамките на Duale Hochschule Baden-Württemberg стоят неговите тригодишни бакалавърски програми. Те от своя страна се базират на принципа – три месеца работа, три месеца обучение. По време на академичния образователен процес акцентът пада върху класическото висше бакалавърско обучение, а по време на чисто професионалната дейност – върху спецификата на конкретната работна практика. Въпросните бакалавърски програми в този си вид са целогодишни. Работните договори на студентите са по правило тригодишни като по този начин обхващат целия курс от тяхното обучение. От 2011 г. висшето учебно заведение започва да предлага и свои собствени магистърски програми, които обаче са преимуществено насочени към продължаването на образованието на бакалаврите, които вече са завършили този първоначален етап от висшето си образование в Baden-Württemberg Cooperative State University. Към настоящия момент DHBW предлага 21 курса на обучение, обхващащи около 90 разнообразни дисциплини от сфери като икономика, обществени науки и техника. На висшето училище тясно сътрудничат множество престижни германски фирми и компании, като в тях работят и възпитаниците на университета. Така например, в сферата на информационните технологии това са имена като: SAP, Hewlett-Packard, IBM, Atos и Accenture, в областта на инженерството - Siemens, Bosch и Freudenberg и т.н. Благодарение на модерната си и функционална образователна формула съчетаваща класическия тип висше обучение с осигуряването на работа и практика на студентите, Baden-Württemberg Cooperative State University през последните години все по-трайно завоюва интереса на кандидат-студентите от чужбина. Освен в град Карлсруе, висшето учебно заведение разполага и с кампуси в населени места като Хайденхайм, Льорах, Майнхайм, Мосбах, Равенсбург, Щутгарт и Вилинген-Швенинген.

Първият от университетите в Германия, който е интегрирал в едно органично цяло в рамките на образователния си процес класическото академично обучение и професионалната дейност на студентите - Duale Hochschule Baden-Württemberg (Baden-Württemberg Cooperative State University, DHBW) предлага на кандидат-студентите от цяла Европа и света отлични по качество бакалавърски и магистърски програми в най-разнообразни области. Всички сертификати, дипломи и специалности на висшето учебно заведение са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските курсове в DHBW е като правило най-често три години, а на магистратурите му – една-две.Образователният процес в Baden-Württemberg Cooperative State University се провежда в кампусите му на територията на федералната провинция Баден-Вюртемберг в градовете, в които висшето учебно заведение има кампуси - Хайденхайм, Льорах, Майнхайм, Мосбах, Равенсбург, Щутгарт и Вилинген-Швенинген. Като цяло Hochschule Baden-Württemberg предлага 21 отлични по качество програми (като през цялото време на обучението си студентите работят във фирми и компании, които сътрудничат на висшето училище) в около 90 различни сфери на академичното знание от типа на: техника, обществени науки, икономика и много други.
Учебната година в един от най-професионално ориентираните германски университети - Duale Hochschule Baden-Württemberg (Baden-Württemberg Cooperative State University, DHBW) формално се провежда в рамките на два семестъра - зимен и летен, но на практика обучението в това висше учебно заведение е целогодишно, защото професионалната дейност на учащите се е органично вписана в образователния процес. Паралелно с главните бакалавърски и магистърски програми на DHBW неговите студенти имат възможност да се включат и в редица допълнителни курсове насочени към повишаването на техните социални, интердисциплинарни, академични, лингвистични и професионални компетенции и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички специалности, сертификати и дипломи на Baden-Württemberg Cooperative State University са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Общежитие
 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Свободен наем

Въпреки, че Duale Hochschule Baden-Württemberg (Baden-Württemberg Cooperative State University, DHBW) не притежава собствени студентски общежития, които да са разположени на територията на неговите кампуси, администрацията на висшето учебно заведение оказва активна помощ на чуждестранните учащи се по отношение на тяхното удобно и функционално битово устройване. Някои възможности за студентите са свързани с настаняване в общежития стопанисвани от местните академични организации. Друга опция за възпитаниците на Baden-Württemberg Cooperative State University е излизането на частна квартира под формата на свободен наем. Доста популярен вариант за настаняване сред студентите на DHBW е и колективното наемане на апартамент, в който младежите най-често обитават индивидуални стаи, като използват общи помещения от типа на хол, кухня, баня, трапезария, перално и др.

Възпитаниците на Duale Hochschule Baden-Württemberg (Baden-Württemberg Cooperative State University, DHBW) по време на своето обучение в Германия имат възможност по-активно или просто за удоволствие и развлечение да се занимават с разнообразни видове спортна дейност и физическа активност. Това става факт посредством голям брой центрове, зали и комплекси, които са разположени на територията на градовете, в които висшето учебно заведение има кампуси. Администрацията на Duale Hochschule Baden-Württemberg регулярно организира и различни видове екскурзии до най-разнообразни градове и региони с културно-исторически и туристически забележителности в цяла Германия и чужбина.