Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald - University of Greifswald

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald - University of Greifswald
  • Финансиране държавно
  • Език на обучение Английски език, Немски език,
  • Вид Университет
  • Град Грайфсвалд
  • Адрес Domstrasse 11 17489 Greifswald, Germany
  • Телефони +49 3834 86

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (University of Greifswald) е основан през 1456 г. и е една от най-старите академични институции в Европа. Той е и един от най-знаковите и популярни в чужбина германски университети. Понастоящем в него се обучават повече от 12 000 студенти от целия свят. Те се обучават по последните най-модерни академични преподавателски системи, като това немско висше учебно заведение им осигурява и отлична образователна инфраструктура. В университета преподават едни от най-изтъкнатите германски и световни специалисти в своите области.

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald е известен в цяла Европа и с високите качества на своята научноизследователска дейност в най-разнообразни полета на академичното знание като: науки за живота, физика, геоложки науки, културни изследвания, проучвания на Балтийския регион и Скандинавието, право, икономика и много други. Цялостният профил на академичната дейност в рамките на висшето училище е изграден на базата на отличната и органична симбиоза между качествени научни изследвания и модерна преподавателска дейност.University of Greifswald има дълга и славна история и многовековни традиции в предлагането на висококачествено висше образование в Германия на световно ниво. От създаването си още през 15 век до наши дни той постепенно заслужено си завоюва името на един от най-добрите университети не само в страната на Гьоте, но и в целия Балтийски регион. Понастоящем образователната дейност в Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald се реализира в рамките на неговите пет модерни факултета – по изкуства и хуманитаристика, по бизнес и право, по медицина, по математика и естествени науки и по теология. Към висшето учебно заведение функционира и богата библиотека, както и редица отлично и съвременно оборудвани научноизследователски центрове, и множество разнообразни музеи. University of Greifswald работи в тясно сътрудничество и с голям брой престижни чуждестранни висши училища, което дава на студентите му допълнителни възможности за реализация в чужбина.

Един от най-старите и известни в чужбина германски университети - Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (University of Greifswald) предлага висококачествени бакалавърски и магистърски програми на кандидат-студентите от цяла Европа и света в най-разнообразни сфери на академичното знание. Всички дипломи, сертификати и специалности на висшето учебно заведение са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските курсове в University of Greifswald е 3-4 години, а на магистратурите му – 1-2 г.Образователният процес в Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald се реализира в рамките на неговите пет факултета - по изкуства и хуманитаристика, по бизнес и право, по медицина, по математика и естествени науки и по теология. В тях неговите възпитаници изучават под ръководството на едни от най-висококвалифицираните преподаватели и специалисти в Германия отлични специалности от типа на: музика, църковна музика, изящни изкуства, немска филология, история, модерни езици, философия, политически науки, комуникационни науки, бизнес науки, право, медицина, химия, биология, биохимия, география, геология, математика, физика, фармация, информационни технологии, теология и много други.
Учебната година в един от най-старите и прочути университети в Германия - Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (University of Greifswald) се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Паралелно с главните бакалавърски и магистърски програми на висшето учебно заведение, неговите възпитаници имат възможност да се включат и в редица допълнителни курсове насочени към повишаването на техните обществени, академични, лингвистични и професионални компетенции и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички специалности, сертификати и дипломи на University of Greifswald са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Хостели
 • Свободен наем

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (University of Greifswald) предлага на своите чуждестранни студенти настаняване в модерни и удобни хостели, намиращи се в близост до основните учебни корпуси на висшето училище (т.нар. Wohnheime). В тях учащите се обикновено се настаняват в индивидуални стаи в рамките на колективно наети апартаменти с използване на общи помещения от типа на баня, кухня и т.н. В зависимост от предлаганите условия студентите на висшето учебно заведение заплащат месечен наем в размер на 120-170 евро. Въпросната сума включва разноски от рода на вода, ток, топлоенергия, кабелна телевизия, интернет и т.н. Администрацията на университета съветва студентите идващи от чужбина да подават заявки за битово устрйване, колкото се може по-рано, за да имат по-богат избор от възможности за настаняване в хостелите, с които висшето училище работи. При сключването на първоначалния договор за нанасяне в хостел възпитаниците на University of Greifswald заплащат и депозит в размер на 100-125 евро.

Студентите на Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (University of Greifswald) по време на своето следване в Германия имат възможност да упражняват множество видове спортна и физическа дейност. Това става факт с помощта на най-разнообразни зали, центрове и комплекси, намиращи се на територията на град Грайфсвалд и региона, с които ръководството на висшето учебно заведение тясно си сътрудничи, както и със съоръженията за университетски спорт, разположени в рамките на неговия кампус. Администрацията на University of Greifswald редовно организира и пътувания с образователна и познавателна цел, както и екскурзии, до различни градове и региони с културно-исторически и туристически забележителности в цяла Германия и чужбина.