Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Evangelische Hochschule Freiburg - Protestant University of Applied Sciences Freiburg

Evangelische Hochschule Freiburg - Protestant University of Applied Sciences Freiburg
  • Финансиране държавно
  • Език на обучение Английски език, Немски език,
  • Вид Университет за приложни науки
  • Град Фрайбург
  • Адрес Bugginger Strasse 38 Freiburg 79114 Baden-Württemberg
  • Телефони +49 (761) 478120

Evangelische Hochschule Freiburg (Protestant University of Applied Sciences Freiburg) е един от най-добрите протестантски университети в Германия за приложни науки. Висшето учебно заведение от град Фрайбург, федерална провинция Баден-Вюртемберг, предлага висококачествени бакалавърски и магистърски програми и разнообразни курсове на кандидат-студентите от целия свят в сфери на академичното знание като теология, религиозно образование, дяконска дейност, детска педагогика, социална дейност и т.н. Понастоящем в Протестантският университет за приложни науки Фрайбург се обучават около 750 студенти от Германия, Европа и света.

Protestant University of Applied Sciences Freiburg е официално държавно одобрен немски университет, финансиран от Евангелската църква на Баден (Evangelische Landeskirche in Baden). Програмите на висшето учебно заведение като качество и преподаван материал не се отличават от тези в държавните германски ВУЗ-ове. Единствената разлика е, че те са обогатени с перспективата на модерната протестантска теология и са преподавани от гледна точка на ценностите на християнския хуманизъм. Evangelische Hochschule Freiburg предоставя и възможности за международна реализация на своите студенти, защото участва в редица програми за академичен обмен от типа на Еразмус и др. Програмите на висшето училище по детска педагогика се реализират с подкрепата на фондацията Robert Bosch Foundation. Protestant University of Applied Sciences Freiburg осъществява и активна научноизследователска и академична дейност в тясно сътрудничество с организации от типа на FIVE – the research and innovation network и Institute of Further Education (IfW).Студентите на висшето учебно заведение успоредно с образованието си имат възможност да участват и в редица интересни социални инициативи с обществена и християнска насоченост. Една от тях се реализира съвместно със спортната организация Südbadische Sportschule Steinbach the Hochschule и обхваща юношите и младежите, занимаващи се със спорт и физическа активност. В рамките на подобни инициативи, възпитаниците на университета се грижат също така и за деца и тийнейджъри в неравностойно социално и здравословно положение и т.н. Evangelische Hochschule Freiburg е основан през 1918 година и през изминалите десетилетия се утвърждава като едно от най-висококачествените протестантски висши учебни заведения в Германия.

Един от най-добрите немски университети за приложни науки с протестантска насоченост - Evangelische Hochschule Freiburg (Protestant University of Applied Sciences Freiburg) предлага отлични по качество (напълно съизмерими като преподаван материал с тези в държавните германски висши учебни заведения) бакалавърски и магистърски програми на кандидат-студентите от целия свят. Всички специалности, сертификати и дипломи на Протестантския университет за приложни науки Фрайбург са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на курсовете за бакалаври на висшето учебно заведение е 3-4 години, а на магистратурите му – 1-2 г. Protestant University of Applied Sciences Freiburg предлага бакалавърски и магистърски програми, както и други видове различни специализации, в сфери на академичното знание като: теология, религиозно обучение, социални грижи, социална дейност, детска педагогика и др.
Учебната година в един от най-висококачествените протестантски немски университети за приложни науки - Evangelische Hochschule Freiburg (Protestant University of Applied Sciences Freiburg) се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Успоредно с основните бакалавърски и магистърски програми на висшето учебно заведение, неговите студенти имат възможност да запишат и редица допълнителни курсове за повишаване на техните социални, обществени, академични, лингвистични и професионални компетенции и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички дипломи, сертификати и специалности на Протестантския университет за приложни науки Фрайбург са напълно съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Общежитие
 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Свободен наем

Въпреки, че Evangelische Hochschule Freiburg (Protestant University of Applied Sciences Freiburg) не притежава собствени студентски общежития, които да са разположени на територията на неговия кампус, администрацията на висшето учебно заведение оказва активна помощ на чуждестранните му възпитаници, по отношение на тяхното удобно и функционално битово устройване. Най-често става дума за настаняване в обществени общежития или такива на различни организации към местната лютеранска църква. Студентите на Протестантския университет за приложни науки Фрайбург могат да живеят и с възрастни хора, за които междувременно полагат и определени социални грижи. Това е специална инициатива на висшето училище, свързана с неговата мисия и хуманни цели. Възпитаниците на Protestant University of Applied Sciences Freiburg при желание имат възможност да си наемат и частна квартира под формата на излизане на свободен наем. Студентите на висшето учебно заведение нерядко наемат колективно апартаменти, в рамките на които използват индивидуални стаи, както и общи помещения от типа на: баня, хол, кухня, трапезария, перално и т.н.

Студентите на Evangelische Hochschule Freiburg (Protestant University of Applied Sciences Freiburg) по време на своето образование в Германия имат възможност активно или просто за удоволствие и разтоварване да упражняват множество видове спортна и физическа дейност. Това става факт с помощта на голям брой зали, центрове и комплекси, намиращи се на територията на град Фрайбург и региона, с които ръководството на висшето учебно заведение си сътрудничи. Също така Протестантският университет за приложни науки Фрайбург реализира редица интересни програми и проекти съвместно с регионалната спортна организация наречена Südbadische Sportschule Steinbach the Hochschule, като те обхващат юношите и младежите, занимаващи се със спорт и физическа активност. Администрацията на висшето учебно заведение регулярно организира и пътувания с образователна цел, както и екскурзии, до множество градове и региони с културно-исторически и туристически забележителности в цяла Германия и отвъд нейните граници.