Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Evangelische Fachhochschule Darmstadt - Protestant University of Applied Sciences in Darmstadt

Evangelische Fachhochschule Darmstadt - Protestant University of Applied Sciences in Darmstadt
  • Финансиране частно
  • Език на обучение Английски език, Немски език,
  • Вид Университет за приложни науки
  • Град Дармщад
  • Адрес Studienstandort Darmstadt Zweifalltorweg 12 64293 Darmstadt
  • Телефони 06151 8798-0

Evangelische Fachhochschule Darmstadt (Protestant University of Applied Sciences in Darmstadt, EFHD) е един от най-добрите германски университети за приложни науки с религиозен профил. Той е официално признато от немската държава висше учебно заведение, което е собственост на лютеранската църква в страната. Основните религиозни институции, които го подкрепят, са Евангелската църква в Хесен и Насау, Евангелистката църква von Kurhessen-Waldeck и организацията Diakonische Werk (също в Хесен и Насау). Понастоящем в университета се обучават около 1700 студенти от Германия и целия свят под ръководството на един много професионален и висококвалифициран академичен състав. Protestant University of Applied Sciences in Darmstadt предлага отлични бакалавърски и магистърски програми на кандидат-студентите от всички континенти в области като: социална дейност, педагогика, религиозна педагогика, специална педагогика, здравеопазване, психосоциално консултиране, мениджмънт, етика и иновации в неформалния сектор и т.н.

Основните акценти в образователната дейност на EFHD са теологията и социалната сфера. Висшето училище е създадено през 1971 година и постепенно се превръща в едно от най-престижните и висококачествени в Дармщад и провинция Хесен. Evangelische Fachhochschule Darmstadt развива голяма научноизследователска дейност в области като етика, теология, работна заетост, мениджмънт, педагогика, социално неравенство, икономика, политика, изследвания на пола, консултантска практика и др. Protestant University of Applied Sciences in Darmstadt има и голяма международна активност, като осъществява множество съвместни програми и проекти с над 50 чуждестранни висши учебни заведения с подобен профил.

Един от най-качествените религиозни германски университети за приложни науки - Evangelische Fachhochschule Darmstadt (Protestant University of Applied Sciences in Darmstadt, EFHD) предлага отлични бакалавърски и магистърски програми на кандидат-студентите от целия свят в редица сфери на академичното знание. Всички сертификати, дипломи и специалности на висшето учебно заведение са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските курсове в Protestant University of Applied Sciences in Darmstadt е 3-4 години, а на магистратурите му – 1-2 г.EFHD предлага програми за придобиване на бакалавърски и магистърски дипломи от типа на: социална работа, социална дейност с профил теология и педагогика, детска педагогика, инклузивна специална педагогика, социални грижи и здравеопазване с профил обучение на медицински сестри, основно религиозно обучение, религиозна педагогика, психосоциално консултиране, мениджмънт на неформални организации, диакония – отговорно лидерство в практиката на християнско-социалната общност, мениджмънт етика и иновации в неформалния сектор и др.
Учебната година в един от най-добрите религиозни немски университети за приложни науки - Evangelische Fachhochschule Darmstadt (Protestant University of Applied Sciences in Darmstadt, EFHD) се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Паралелно с главните бакалавърски и магистърски програми на висшето учебно заведение неговите възпитаници имат възможност да се включат и в редица допълнителни курсове за повишаване на техните обществени, социални, академични, лингвистични и професионални компетенции и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички дипломи, сертификати и специалности на Protestant University of Applied Sciences in Darmstadt са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Общежитие
 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Свободен наем

Evangelische Fachhochschule Darmstadt (Protestant University of Applied Sciences in Darmstadt, EFHD) оказва активно съдействие на своите чуждестранни възпитаници по въпросите на тяхното удобно и функционално битово устройване. Най-често студентите идващи от чужбина живеят в публични академични резиденции или в колективно наети апартаменти (в индивидуални стаи с ползване на общи помещения от рода на баня, хол, кухня, трапезария, перално и др..), в други видове частни квартири на свободен наем и т.н.

Студентите на Evangelische Fachhochschule Darmstadt (Protestant University of Applied Sciences in Darmstadt, EFHD) по време на своето следване в Германия имат възможност да упражняват редица видове спортна и физическа дейност. Това се осъществява посредством множество зали, центрове и комплекси, намиращи се на територията на град Дармщад и региона, с които ръководството на висшето учебно заведение си сътрудничи. Администрацията на Protestant University of Applied Sciences in Darmstadt регулярно организира и пътувания с учебна цел и екскурзии до различни градове и региони с културно-исторически и туристически забележителности в цяла Германия и чужбина.