Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft - APOLLON University of Applied Sciences

APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft - APOLLON University of Applied Sciences
  • Финансиране частно
  • Език на обучение Английски език, Немски език,
  • Вид Университет за приложни науки
  • Град Бремен
  • Адрес Universitätsallee 18 Bremen 28359 Bremen
  • Телефони +49 (421) 37 82 66-0

APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft (APOLLON University of Applied Sciences) е лидер в областта на частното дистанционно висше образование в Германия в сферата на здравеопазването. Понастоящем във висшето учебно заведение, чийто централен корпус се намира в град Бремен, се обучават около 2500 студенти от целия свят. Университетът за приложни науки Аполон предлага висококачествени бакалавърски и магистърски програми, както и множество други видове дистанционни специализации, на кандидат-студентите от всички континенти.

APOLLON University of Applied Sciences е основан през 2005 година, но въпреки относителното краткото си съществуване, висшето училище успява да се превърне в едно от най-успешните лица на дистанционното обучение в Германия. Формулата на предлагания от него образователен процес е изключително функционална и спомага за това студентите да придобиват нови знания и академични степени, без да се отделят от родните си места и да са принудени да напускат работата си. Учебното време в университета е гъвкаво и позволява на възпитаниците му да не променят досегашния си ритъм на живот. Общо висшето училище за приложни науки понастоящем предлага около девет бакалавърски и магистърски програми, както и към 31 други видове курсове и специализации, след завършването на които се получават определени видове сертификати.Випускниците на APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft се реализират традиционно отлично в кариерен план на международния пазар на труда в сферата на здравеопазването. Това е така, защото университетът е запазена марка в областта на дистанционното висше обучение в Германия с практическа насоченост и един от главните му приоритети е пълноценната бъдеща професионална реализация на неговите випускници. Успоредно със своята образователна и академична дейност APOLLON University of Applied Sciences осъществява и голяма научноизследователска активност в редица интересни области пряко или косвено свързани със здравните науки.

Един от най-добрите частни германски университети за професионално дистанционно обучение в областта на здравеопазването - APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft (APOLLON University of Applied Sciences) предлага висококачествени и ориентирани към практиката бакалавърски и магистърски програми на кандидат-студентите от целия свят (както и други видове курсове и специализации за получаване на разнообразни типове допълнителни сертификати). Всички дипломи и специалности на висшето учебно заведение са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските програми в немския университет за приложни науки е 3-4 години, а на магистратурите и на другите видове негови специализации – 1-2 г.APOLLON University of Applied Sciences предлага специалности от типа на: бакалавър по здравеопазване и икономика, бакалавър по администрация за медицински сестри, бакалавър по здравна логистика, бакалавър по здравен туризъм, бакалавър по здравен и профилактичен мениджмънт, бакалавър по мениджмънт на медицинските технологии, два вида магистратури по здравни науки и икономика, магистър по здравен мениджмънт и т.н. Висшето учебно заведение провежда и множество дистанционни курсове и специализации за придобиване на редица други видове допълнителни квалификации като: бизнес администрация, социология, социология на здравето, кариерно консултиране, бизнес английски, бизнес планиране, различни видове мениджмънт, диетология, етика в областта на здравния мениджмънт, здравеопазване и икономика, здравна психология, здравен маркетинг, човешки ресурси и много други.
Учебната година в лидера в сферата на дистанционното висше образование в Германия - APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft (APOLLON University of Applied Sciences) се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Успоредно с основните бакалавърски и магистърски програми на висшето учебно заведение, неговите възпитаници имат възможност да се включат и в някои допълнителни курсове за повишаване на техните социални, академични, лингвистични и професионални компетенции и квалификации, които могат да бъдат записани включително по време на лятната ваканция. Всички специалности, сертификати и дипломи на университета за приложни науки са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).