Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Alanus University of Arts and Social Sciences - Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft

Alanus University of Arts and Social Sciences - Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft
  • Финансиране частно
  • Език на обучение Английски език, Немски език,
  • Вид Колеж за изкуство, музика и кино
  • Град Бон
  • Адрес Alanus University Villestr. 3 D-53347 Alfter Germany
  • Телефони (+49 22 22) 93 21-0

Alanus University of Arts and Social Sciences (Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft) е германски университет с антропософски профил, чийто кампус се намира в градчето Алфтер, намиращо се в непосредствена близост до бившата столица на ФРГ – Бон. Висшето учебно заведение предлага основно бакалавърски и магистърски специалности, както и докторантури, в области като различни видове изкуство, антропософия, социални науки, философия, естетика, история на изкуството, психология, педагогика, икономика, бизнес, мениджмънт и т.н. Университетът, макар и частен и базиран като идеология, практика и религиозна насоченост върху идеите, творчеството и дейността на Рудолф Щайнер, притежава всички необходими държавни акредитации за своите основни програми, като дипломите и сертификатите му се признават за равни на тези получавани от другите германски висши училища. Понастоящем в Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft учат около 615 студенти от целия свят, които се обучават и обслужват от 200 души квалифициран академичен състав и административен персонал.

В основата на образователния процес провеждан в Alanus University of Arts and Social Sciences стоят антропосфските идеи на Рудолф Щайнер и неговите последователи в Германия, като предлаганите от него програми имат подобен профил, както и се базират на един последователно налаган интердисциплинарен подход, съчетан с подчертан уклон към сферата на изкуствата. Висшето учебно заведение функционира от 1973 година и постепенно значително разраства периметъра на своята дейност. Обемът от предлаганите от него програми и сертификати особено много се разширява в периода 2003-2006 година, когато университетът се превръща и в официално държавно признато висше училище в Германия на ниво курсове и специализации. Висшето учебно заведение носи името на френския теолог и поет Аланус аб Инсулис (1114-1203). Наред с преподавателската си дейност, то развива и голяма научноизследователска активност в сферата на антропософията, изкуствата и т.н.

Един от най-качествените университети в Германия, функциониращи в сферата на антропософията, изкуствата, икономиката и социалните науки - Alanus University of Arts and Social Sciences (Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft) предлага бакалавърски и магистърски програми, както и специализации за докторанти, на кандидат-студентите от целия свят в най-разнообразни сфери на академичното знание. Всички сертификати, дипломи и специалности на висшето учебно заведение са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските програми в Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft е 3-4 години, а на магистратурите му – 1-2 г.Alanus University of Arts and Social Sciences. Alanus University of Arts and Social Sciences предлага курсове и специализации в области като: архитектура, скулптура, рисуване, антропософски изследвания, арт педагогика, евритмия, драма, педагогика, начална педагогика, социални науки, педагогика и алтернативна медицина, бизнес мениджмънт и т.н.
Учебната година в лидера в сферата на антропософското висше образование в Германия - Alanus University of Arts and Social Sciences (Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft) се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Паралелно с главните бакалавърски и магистърски програми на висшето учебно заведение, неговите студенти имат възможност да запишат и някои допълнителни курсове за повишаване на техните обществени, академични, лингвистични и професионални компетенции и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички дипломи, сертификати и специализации на университета за изкуства и мениджмънт са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Общежитие
 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Хостели
 • Свободен наем

Въпреки, че Alanus University of Arts and Social Sciences (Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft) няма собствени общежития, които да са разположени на територията на неговия кампус, администрацията на висшето учебно заведение оказва активна помощ на неговите чуждестранни студенти по въпросите на тяхното удобно и функционално битово устройване. За целта, учащите се е от чужбина е необходимо да изпратят специално писмо с изискванията и очакванията си, относно своето настаняване в градовете Алфтер или Бон. Най-често става дума за осигуряване на квартира под формата на стая в колективно наети апартаменти с използването на общи помещения от типа на трапезария, кухня, баня, хол, перално и др. Чуждестранните студенти на Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft имат правото да подават документите си и за настаняване в общежитията на институцията, обединяваща висшите учебни заведения от бившата столица на ФРГ – Бон – организацията Bonn Student Services Hall of Residence. Срокът за кандидатстване за горепосочената опция е 20 февруари за пролетния семестър и 20 август за есенния.Обучаващите се в Alanus University of Arts and Social Sciences, идващи от чужбина, могат и сами да си намерят лесно и бързо квартира в Алфтер или Бон, използвайки услугите на различни онлайн-портали посветени на тази проблематика, чрез обяви в местните средства за масова информация, с помощта на различни локални специализирани агенции за настаняване и т.н. Администрацията на немския антропософски университет им оказва консултантска помощ и в това отношение. Сътрудниците на висшето учебно заведение при желание предоставят и пълния обем с актуализирана информация по този въпрос на своите възпитаници, идващи от чужбина.

Студентите на Alanus University of Arts and Social Sciences (Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft) по време на своето следване в Германия имат възможност да упражняват по-активно или за удоволствие и разтоварване редица разнообразни видове спортна и физическа дейност. Това става с помощта на модерните съоръжения разположени на територията на неговия кампус, както и в рамките на множество зали, центрове и комплекси в градчето Алфтер и намиращия се в непосредствена близост до него Бон. Администрацията на висшето учебно заведение регулярно организира през годината и най-различни пътувания с образователна цел и екскурзии до много градове в цяла Германия и чужбина.