Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Beuth Hochschule für Technik Berlin – Beuth University of Applied Sciences BHT

Beuth Hochschule für Technik Berlin – Beuth University of Applied Sciences BHT
  • Финансиране държавно
  • Език на обучение Английски език, Немски език,
  • Вид Университет за приложни науки
  • Град Берлин
  • Адрес Luxemburger Straße 10 13353 Berlin Germany
  • Телефони +49.30.4504.0

Beuth Hochschule für Technik Berlin (Beuth University of Applied Sciences, BHT) e престижно немско висше учебно заведение, известно с това, че предлага най-голям и разнообразен брой инженерни специалности в рамките на германската столица Берлин. Понастоящем в него се обучават повече от 10 000 студенти от страната и света. Мотото на известното висше учебно заведение е „Ние учим бъдещето”, което акцентира върху факта, че образователният процес в неговите рамки се основава на една изключително модерна и високотехнологизирана материална база. Понастоящем BHT предлага около 72 висококачествени бакалавърски и магистърски специализации в сфери на академичното знание като: инженерни науки, естествени науки, икономика, математика, физика, химия, архитектура, компютърни науки, науки за земята и много други. Преобладаващата част от специалностите в прочутото берлинско висше учебно заведение имат инженерен профил (ако не са свързани пряко, още по логиката на самото си наименование, с областта на инженерството).

Програмите и курсовете на Beuth Hochschule für Technik Berlin имат преимуществено практическа насоченост и са изцяло съобразени с модерните изисквания на съвременния международен пазар на труда. Специализациите на висшето учебно заведение имат всички необходими акредитации и сертификатите от тях са една отлична база за започването на добра и перспективна професионална кариера навсякъде по света. Образователният процес в Beuth University of Applied Sciences се осъществява в рамките на малки групи, като по този начин има възможност да бъде обръщано пълноценно внимание върху конкретните нужди и проблеми на всеки един отделен студент.Кампусът на университета за приложни науки се намира в самото сърце на германската столица Берлин и разполага с отлична образователна и транспортна инфраструктура, както и с много модерна и високотехнологизирана материална база. Beuth Hochschule für Technik Berlin осъществява редица програми и проекти в тясно сътрудничество с различни представители на националните и международни компании и бизнес среди, което дава шанс на студентите да срещнат потенциалните си бъдещи работодатели още по време на следването си в рамките на своите стажове, практики или дори при изпълнение на курсови задания от текущия учебен процес. Beuth University of Applied Sciences осъществява и мащабна по обем научноизследователска дейност съвместно с някои от водещите берлински и германски научни институции. Не на последно място, висшето учебно заведение реализира и голяма международна активност, особено по линия на студентския и академичен обмен, като в тази връзка е сключил споразумения за двустранно сътрудничество с над 130 престижни университети от Европа и света. Всичкото качество на предлаганото висше обучение от страна на Beuth Hochschule für Technik Berlin традиционно привлича силния интерес на кандидат-студентите от чужбина. Понастоящем над 10 процента от учещите в Beuth University of Applied Sciences са с чуждестранен произход.

Един от най-добрите берлински и германски университети за приложни науки Beuth Hochschule für Technik Berlin (Beuth University of Applied Sciences, BHT) предлага висококачествени бакалавърски и магистърски специализации на кандидат-студентите от целия свят. Това е висшето учебно заведение, в което има най-голям брой инженерни специалности, в сравнение с всички ВУЗ-ове в немската столица. BHT е известен с това, че в него учат множество чуждестранни студенти, за които той е създал една чудесна академична и работна интернационална и космополитна атмосфера на толерантност, приятелство и взаимно разбирателство, както и че там се обучава голям брой момичета, които имат вкус към програмите с по-инженерен профил (цели 30 на сто от възпитаниците му са от нежния пол). Всички специализации, дипломи и сертификати на известното германско висше учебно заведение за приложни науки са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските програми в Beuth University of Applied Sciences е 3-4 години, а на магистратурите – 1-2 г.Образователният процес в Beuth Hochschule für Technik Berlin се провежда в рамките на осемте му департамента – по икономика и социални науки, математика, физика и химия, строително инженерство и геоинформатика, архитектура и инженерство на сгради, науки за живота и технологии, информационни технологии и медии, електрическо инженерство и Precision Engineering и по механично инженерство, инженерство на процесите и инженерство и околна среда, както и с помощта на специализирания институт по дистанционно обучение, основан през 1983 година (предлага също голям брой отлични програми в сфери като инженерство, здравеопазване, мениджмънт, компютърни науки и т.н.). В момента Beuth University of Applied Sciences предлага около 72 висококачествени бакалавърски и магистърски специализации в сфери на академичното знание като: инженерни науки, естествени науки, икономика, математика, физика, химия, архитектура, компютърни науки, науки за земята и много други.
Учебната година в Beuth Hochschule für Technik Berlin (Beuth University of Applied Sciences, BHT) се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен. Паралелно с основните програми на берлинското висше учебно заведение за приложни науки студентите му могат да запишат и множество допълнителни курсове, насочени към повишаването на техните лингвистични, обществени, образователни, академични и професионални компетенции и квалификации, които могат да посещават включително по време на лятната ваканция. Всички специализации, дипломи и сертификати на престижното висше учебно заведение за приложни науки са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

Администрацията на Beuth Hochschule für Technik Berlin (Beuth University of Applied Sciences, BHT) активно помага на чуждестранните студенти за тяхното битово устройване основно посредством организацията Studentenwerk Berlin. Заради последното обстоятелство възпитаниците на висшето учебно заведение се приканват да кандидатстват за място в студентска резиденция, колкото се може по-бързо или по възможност веднага след записването си за съответната учебна година. На подадената по този начин молба се дава ход само, ако студентите внесат депозит по сметката на Beuth Hochschule (трансферът се оформя като т.нар. Accommodation contract) в размер на 220 евро (може да се плати и с кредитна карта). Тази сума се възстановява на учащите се, когато те сключат договор за наем директно с организацията Studentenwerk Berlin (като се удържат единствено разходите за банков трансфер по сметките на студентите). Тази студентска институция разполага със свободни квартирни места на цялата територия на германската столица, но поради относително лимитирания им брой, възпитаниците на висшето учебно заведение нямат възможност да избират точно определена стая или настаняване в конкретен берлински район. Студентите на Beuth University of Applied Sciences могат да вземат стая за минимален срок от три месеца и максимум за период от една година. След пристигането си в Берлин, учащите се заплащат на едно първия наем и депозита (сумата е малко по-голяма от едномесечния наем сам по себе си) в брой. Ако студентите по някаква причина нарушат договора си като наематели, то те губят своите предварително депозирани финансови средства. Ако учащите се искат да удължат автоматично споразумението си (за повече от една година) с Studentenwerk Berlin, то те го правят на базата на придружаващо документацията им писмо от Beuth Hochschule International Center, че са записани за студенти и за следващата учебна година. Квартирите предлагани от организацията Studentenwerk са само най-основно обзаведени. Така, например, в тях има легла, но не и спално бельо и поради това възпитаниците на берлинския университет трябва сами да си осигурят чаршафи, завивки, одеяла, възглавници и завеси. Наемателите на стаите се санкционират материално и ако повредят повереното им имущество, при положение, че това се е случило, по време когато последното не е било използвано по обичаен начин и в рамките на обикновеното си ежедневно предназначение (най-често при липси и повреди се удържат накрая пари от депозита). Студентите също са отговорни да оставят при изтичане на своя договор квартирата си в добър ред и надлежно почистена (те биват глобявани дори, ако не я изчистят). Едва след като бъде направено и последното и не бъдат установени липси, повреди и други нарушения, по сметката на възпитаниците на Beuth University of Applied Sciences се превежда сумата от депозита им от страна на Studentenwerk Berlin.

Възпитаниците на Beuth Hochschule für Technik Berlin (Beuth University of Applied Sciences, BHT) имат възможност да се занимават активно или за удоволствие и разтоварване с най-разнообразна по вид спортна и физическа дейност. Това става факт благодарение на съоръженията в рамките на специализираното академично звено към берлинското висше учебно заведение наречено Hochschulsport - Beuth Hochschule für Technik Berlin, както и на територията на модерно оборудвания комплекс - Olympic Training Center Berlin и на други подобни центрове функциониращи на територията на германската столица, с които администрацията на университета за приложни науки има сключени споразумения за използването на услугите им от страна на студентите на преференциални цени. Обучаващите се в Beuth University of Applied Sciences могат да се занимават със спортове от типа на футбол, лека атлетика, гребане, плуване и много други. Ръководството на Beuth Hochschule für Technik Berlin регулярно организира и интересни екскурзии до различни градове, места и региони с културно-исторически и туристически забележителности в цяла Германия и чужбина.