Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Canadian International Academy of Business and Technology

Canadian International Academy of Business and Technology

Международната академия по бизнес и технологии в Канада е регистрирана като средно училище от Министерството на Образование и като частен кариерен колеж от Private Career Colleges Act.

Всички дисциплини се водят на английски език. Академията поддържа добри отношения с различни институции от САЩ и Канада. Това също така е един от най-желаните от чуждестранни студенти частни колежи в Торонто.

Студентите, които изучават програмите Счетоводство, Маркетинг и Човешки ресурси в продължение на 2 години, получават диплома от Confederation College.CIABT цели да насърчи оптималното развитие у всеки студент, като му предлага висок стандарт на изучаване на английски език. Това ще подготви студентите за високи постижения в обучението в Канадски и други чуждестранни университети.CIABT главно обслужва своите чуждестранни студенти. Училището е отворено за студенти от всяка народност и религия. Академията цели да предизвика в съзнанието на всеки студент оценяване на ценностите в живота, етническа отговорност към обществото и желание за непрекъснато предобиване на знания.

Всички такси за обучение имат възможност да бъдат върнати в цял размер. Само таксите за кандидатстване не са възвръщаеми.CIABT предлага множество специализирани услуги за своите чуждестранни студенти. Академията може да помогне на студентите по проблеми, свързани с имиграцията, превозът, настаняването, здравната осигуровка и намирането на работа. В допълнение, академията предлага различни възможности за научаване на повече за Канада и в намирането на нови приятели.


Различните програми се изучават за различен период от време и обучението по тях започва на различна дата.

  • Общежитие

Настаняването става с попълване на молба по образец на университета, която може да се открие на адрес http://www.ciabt.com.cn/CIABTenglish/homestay.html#homestayform . Освен това кандидатът трябва да плати депозит в размер от $250.