Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Corvinus University of Budapest

Corvinus University of Budapest

Защо да уча в Corvinus University of Budapest

- Университетът е водещата образователна институция в областта на икономиката и бизнес обучението

- Университет е международно признат със своите постижения в световен мащаб

- Ще имате възможност да се обучавате от висококвалифициран преподавателски състав с богат опит

- Ще имате големи възможности за осъществяване на международен обмен

- Ще получавате висококачествени услуги (high quality services)

- Можете да избирате богата гама от социални и културни програми

- Университетът се намира в центъра на една от най-красивите столици на Европа – освен, че ще получите висококачествено обучение, ще се забавлявате и ще придобиете богат житейски опит

“I wanted to study abroad and Budapest seemed like a different place to go to. It is not somewhere where I would imagine going on vacation and doubt I would ever have a chance to live in Budapest for a month again.”

“I would recommend this program to anyone who was looking for a different experience than Western Europe. Budapest has been an eye awakener to a different culture and I believe everyone should experience something like this.”

(students from the USA, 2007 Summer)

Историята на университета датира от 1920г. когато е основан неговия предшественик - Faculty of Economics към Royal Hungarian University of Sciences. От тогава до днес висшето учебно заведение преминава през няколко промени, които са свързани с развитието на самата държава.

В края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век в Унгария се осъществяват социални и икономически промени, в следствие на които се сменя името на университета на Budapest University of Economic Sciences. През 1999г. унгарският парламент взима решение свързано с интеграцията на националното висше образование. Целта е Budapest University of Economic Sciences да бъде конкурентоспособен в световен план. Така се създава Budapest University of Economic Sciences and Public Administration, чиято структура обхваща 4 факултета и 54 департамента. Четирите факултета са the Faculty of Business Administration, the Faculty of Economics, the Faculty of Social Sciences and the Faculty of Public Administration (College level).

В началото на ХХІ век университетът получава международно признание като институция, която предлага обучение по икономика, бизнес, управление, публична администрация и други социални науки. Специално внимание се обръща на икономическите направления и на социалните науки като социология, политология, икономическа и социална история. Голямо ударение се поставя върху постоянното модернизиране на учебния процес. За да се усъвършенства качеството на предлаганите програми, Corvinus University инвестира в издаването на учебни помагала и научни трудове, като само за последното десетилетие на ХХ век са издадени над 300 нови трудове. Академичният състав на университета вече разполага с многобройни научни публикации, на няколко езика. През същия този период университетът получава и международно признание чрез членството си в редица международни организации като CEMS (1996) и PIM (2001).

През септември 2003г. процесът на интеграция продължава чрез присъединяването на University of Horticulture със своите три факултета (Faculty of Horticultural Science; Faculty of Food Science; Faculty of Landscape Architecture, Protection and Development). Целта е да се създаде синергичен резултат.

Отново във връзка с интеграцията на унгарското образование през 2004г. името на университета става Corvinus University of Budapest, което рефлектира на хуманитарна институция, която предлага обучение по десетки програми от социални до природни науки.

В следствие на всички тези промени през последните десетилетия, към момента Corvinus University of Budapest е световно признат университет. Доказателства за неговото международно признание и световна репутация са спечелените международни награди. Сред тях е оповестяването на програмата MSc in Business Administration на 25-то място в TOP 35 за цяла Европа, за всички програми от направлението Master in Management programs.

Европейският етикет за качество (European Quality Label) се връчва за реализацията на редица децентрализирани проекти за мобилност на дейности в рамките на европейските програми за образование през 2005г.

През 2006г. Corvinus University of Budapest въвежда нови програми, които отговарят на променящите се потребности на пазара на труда, с което се цели всички завършили студенти да имат по-висока заетост. Всички учебни програми са координирани с European Higher Education Area.

През изминалите 18 академични години в Corvinus University of Budapest се обучават повече от 6000 чуждестранни студенти от различни държави. Представителите на над 80 държави създават своя собствена международна културна среда. Почти половината от студентите са с произход САЩ, но през последните години се отчита ръст на броя на учащите се от Европа и Азия. Това е много важна цел на образованието - в допълнение към високите професионални стандарти да се създава толерантност. В сърцето на Централна Европа тази човешка ценност е особено важна!

Освен теоретична подготовка, в международната среда ще имате възможност да се забавлявате, да работите и да практикувате своята бъдеща професия. Всички програми са съпътствани от задължителни стажове в компании, където ще тренирате наученото на теория. Т. нар. семинари са особено полезни за създаването на контакти в международни компании. Освен това винаги можете да се възползвате от възможностите за международен обмен на студенти и да посетите нови места, където да учите.
Ако вече сте студент в този университет, ще бъдете убедени дори и финансово, че трябва да изпълнявате своите задължения спрямо заложените условия за всички студенти. Не трябва да си губите студентската карта, не трябва да закъснявате за изпити, не трябва да изпускате сроковете за подаване на документи или плащане на такси, тъй като за всяко провинение има и определена глоба.

  • Общежитие
  • Частни квартири
  • Апартаменти
  • Свободен наем