Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Московски държавен университет „М. В. Ломоносов”

Московски държавен университет „М. В. Ломоносов”

Московският държавен университет „М. В. Ломоносов” (МГУ) е най-престижното и най-голямото висше учебно заведение в Русия, който се приема за обект на културното наследство на цялата държава.

Университетът има 39 факултета и предлага обучение по 128 направления и специалности, които обхващат всички съвременни академични програми на висшето образование. Самото учебно заведение разполага с повече от 600 сгради и съоръжения, сред които освен отделните факултети, съществуват 15 научно-изследователски институти, 4 музея, 6 филиала, около 300 катедри, научен парк, ботаническа градина, научна библиотека с фонд над 9 млн. тома, издателство, културен център, интернет център и др. Общата квадратура на целия университет надхвърля 1 милион квадратни метра, а само централният кампус в Москва над 205.7 хектара. Показателен е фактът, че 11 от общо 18 руски нобелови лауреати са възпитаници на Московския държавен университет.

От 1992 г. МГУ има статут на самоуправляващо се висше учебно заведение, което дава възможност на ръководството да работи за неговия просперитет. През последните години МГУ осъществява над 30 нови междудисциплинарни програми чрез откриването на факултети, катедри, лаборатории, центрове. В 26 подразделения се предлагат над 140 дистанционни образователни програми. Освен това МГУ се установява като най-големият иновационен център със създаването на научен парк, в който научните постижения се превръщат в практически технологии. Благодарение на тази дейност за последните 3 години са създадени около 70 малки фирми, предимно в областта на химията и новите материали, биотехнологии, фармацевтичните продукти, околната среда и управлението на природните ресурси, производството на научно оборудване. В иновационната дейност на МГУ участват повече от 2 000 учени, които работят успешно с водещите организации в страната.


  • Общежитие
  • Частни квартири
  • Пансион
  • Свободен наем