Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
  • Финансиране държавно
  • Език на обучение Руски език,
  • Вид


  • Град Москва
  • Адрес Москва, Русия
  • Уебсайт www.mesi.ru

«МЭСИ стремительно развивается. И сегодня его с полным правом считают одним из ведущих научных образовательных центров России. Бесспорным критерием качества образования, полученного в стенах университета, неизменно является высокий престиж диплома МЭСИ».

Председатель правительства Российской Федерации В. В. ПутинМосковският държавен университет по икономика, статистика и информатика (МЭСИ) е сред водещите учебни заведения в Русия. Университетът има над 75 години история, като към момента заема лидерската позиция сред икономическите висши учебни заведения в Москва и в страната въобще. МЭСИ е признат като един от най-добрите университети на страната по отношение на качеството на обучение и технологично оборудване. Най-общо програмите, които предлага, са свързани с компютърните науки, икономиката, финансите, управлението, правото, лингвистиката и психологията.


 • Общежитие