Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

VU University Amsterdam

VU University Amsterdam

Vrije Universiteit (VU University Amsterdam) е престижен държавен холандски изследователски университет основан през 1880 година. Понастоящем известното висше учебно заведение предлага на кандидат-студентите от целия свят около 60 бакалавърски и 100 магистърски специализации, редица от които се преподават изцяло на английски език. Понастоящем в университета се обучават към 23 000 студенти, за които се грижи повече от 2700 души висококвалифициран преподавателски и друг академичен състав.

Модерният и разполагащ с всички необходими съвременни удобства за един пълноценен студентски живот, кампус на VU University Amsterdam е разположен в южната част на холандската столица Амстердам, в района наречен Буйтенвелдерт. Висшето учебно заведение е на държавна бюджетна издръжка, но има традиционно силен протестантски уклон, който се е формирал по силата на историческите обстоятелства още от самото му основаване през 19 век. Общият годишен бюджет на университета възлиза на 500 милиона долара, две трети от които се отпускат от нидерландското правителство. Въпреки историческата си обвързаност с холандския протестантизъм, Vrije Universiteit е известен с широката си автономия и своята академична свобода (това се символизира и от самия университетски символ – разперил крила античен грифон, олицетворяващ свободата на висшето училище от държавата и църквата).VU University Amsterdam е създаден през 1880 година от Абрахам Кюйпер – виден холандски политик, държавник, журналист и мислител, който е бил за известен период от време и министър-председател на страната. Първоначално Vrije Universiteit функционира изключително много под формата на единствения изцяло протестантски (калвинистки) университет в Нидерландия, а Кюйпер става първият му ректор, в качеството си на професор по теология. Името на висшето учебно заведение в буквален превод означава „свободен университет”, което още преди повече от един век е целяло да подчертае независимостта му от държавните и църковни институции. Понастоящем в VU University Amsterdam се обучават студенти от целия свят, изповядващи всякакви религии. Популярността на университета в чужбина през последните десетилетия е нараснала изключително много, заради високото качество на предлаганото от него обучение и останалите му комплексни академични и научноизследователски достойнства. В последната престижна международна класация на висшите учебни заведения World University Rankings, Vrije Universiteit се нарежда на почетното 171-о място за целия свят. Понастоящем VU University Amsterdam предлага множество бакалавърски и магистърски програми изцяло на английски език, с което привлича голям брой чуждестранни студенти от всички краища на планетата. През годините в престижното нидерландско висше училище са се дипломирали много изтъкнати холандски и световни политици, държавници, дейци на изкуството, културата и науката и т.н.

Един от най-старите и престижни холандски университети от столицата Амстердам - Vrije Universiteit (VU University Amsterdam) предлага отлични бакалавърски и магистърски специализации на кандидат-студентите от целия свят. Всички програми, дипломи и сертификати на популярното в чужбина нидерландско висше учебно заведение са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските курсове на VU University Amsterdam е 3-4 години, а на магистратурите – 1-2 г.Vrije Universiteit предлага висококачествено висше образование на световно ниво в рамките на своите дванадесет факултета по изкуства, стоматология, науки за земята и живота, икономика и бизнес, право, медицина, философия, физкултура и спорт, философия, психология и педагогика, точни науки, социални науки и теология. Освен традиционните бакалавърски и магистърски специализации, висшето училище създава отлични условия и за записване на докторантури. VU University Amsterdam ангажира студентите и докторантите си в една широкомащабна научноизследователска дейност в рамките на своите научни институти, факултети и други автономни академични звена. За този си тип активност университетът отдавна си е завоювал отлично име и немалко престиж в Европа и света. Понастоящем научноизследователската дейност на Vrije Universiteit се провежда в направления на академичното знание като: комуникации и знания, дигитализация и компютърни науки, икономика и обществени науки, медицина и здравеопазване, право и администрация, науки за живота, науки за земята и много други. VU University Amsterdam предлага към настоящия момент бакалавърски специализации и магистратури в области от типа на: изкуства, поведенчески науки и обществена култура, бизнес и икономика, комуникации, здравеопазване, хранене, хуманитаристика, езици и култури, право, медии, компютърни и информационни технологии, природни науки, теология, философия, технологии, социални науки и т.н.
Учебната година в Vrije Universiteit (VU University Amsterdam) се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен. Паралелно с основните специализации и програми на висшето учебно заведение студентите му имат възможност да се включат и в редица допълнителни курсове насочени към повишаването на техните лингвистични, обществени, образователни, академични и професионални компетенции и квалификации, които могат да посещават включително по време на лятната ваканция. Всички програми, дипломи и сертификати на амстердамския университет са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

  • Общежитие
  • Частни квартири

Местата за настаняване се намират в града или извън него, като в повечето случаи студентите имат право да избират между общежитие, частна квартира или хотел. Най-удобният начин е общежитието на университета, класирането за което обаче трае по-дълъг период от време.

Възпитаниците на Vrije Universiteit (VU University Amsterdam) по време на учебната година и ваканциите имат възможност активно или за разтоварване и по-пълноценно прекарване на свободното време да практикуват най-разнообразна по вид спортна дейност и физическа активност. Това става с помощта на модерните съоръжения разположени на територията на съвременния, отлично оборудван спортен център на амстердамското висше учебно заведение. Студентите на Vrije Universiteit могат да се занимават със спортове и активности като: бадминтон, баскетбол, волейбол, футбол, тенис на корт, тенис на маса, софтбол, колоездене, плувни спортове и много други. Администрацията на VU University Amsterdam редовно организира за учащите се и екскурзии до различни интересни градове, места, региони и туристически и културно-исторически забележителности в цяла Нидерландия и чужбина.