Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Dutch Delta University

Dutch Delta University
  • Финансиране държавно
  • Език на обучение Английски език,
  • Вид
  • Град Девентер
  • Адрес Hofstraat 8-10
  • Телефони + 31 570 643 533
  • Уебсайт http://www.ddu.nl/

Dutch Delta University е сравнително малък, но много амбициозен и успешен нидерландски частен университет за професионално обучение с международно участие. Холандското висше учебно заведение предлага отлични бакалавърски, магистърски и МВА програми на кандидат-студентите от целия свят в области като мениджмънт, бизнес, икономика, бизнес администрация и т.н.

Dutch Delta University подготвя висококвалифицирани млади специалисти и експерти в областта на икономиката, мениджъри, бизнес лидери и т.н. Предлаганото от него висококачествено висше обучение има подчертано практическа насоченост и се провежда в тясно сътрудничество с престижни национални и международни компании и корпорации. Програмите и специализациите на висшето учебно заведение са приоритетно ориентирани към съвременните изисквания на интернационалния пазар на труда. Курсовете на холандския университет са направени така, че да подготвят отлично почвата за бъдещата професионална и кариерна реализация на неговите възпитаници навсякъде по света.Обучението в Dutch Delta University се осъществява в рамките на малки групи, в които се практикува подчертано индивидуален подход към нуждите и проблемите на всеки един отделен студент. Университетът предлага и много удобни и функционални програми за дистанционно образование. Възпитаниците на висшето учебно заведение придобиват, освен тесните си икономически компетенции и една широка обща култура, като висококвалифицираният преподавателски състав се стреми да възпита в тях редица полезни лични качества и работни навици, които да ги превърнат в бъдеще в компетентни, знаещи и можещи млади мениджъри и успешни бизнес лидери.

В университета се предлагат 4 едногодишни програми – курс за начинаещи и напреднали, интензивен курс и МВА програма. Изучава се бизнес английски език, бизнес комуникации, мениджмънт, маркетинг и др. Като се набляга на практическите успражнения.

Задължително е присъствието в над 75% от учебните занятия.

Студентите, завършили университета, получават качествено бизнес образование.
BBA Advаnced – при тази програма, с продължителност 1 година студентите получават BBA Advanced certificate

BBA Freshman - при тази програма, с продължителност 1 година студентите получават BBA Freshman certificate

BBA Intensive – при тази програма, с продължителност 1 година студентите получават бакалавърска диплома BBA (Bachelor’s) Degree

Учебната година е разделена на 2 семестъра, като първия започва на 15 август, а втория – на 15 януари.

 • Общежитие

Студентът може от 1 курс да кандидатства за квартира, която е обзаведена. След пристигането си в Холандия, студентите са вземани от летището с кола и биват откарвани до тяхната квартира. Университетът плаща на колата само ако студентът е първи курс. Студентът може да ползва стаята си само 1 година, след което трябва отново да кандидатства.

Студентът може да се нанесе в стаята си след началото на семестъра. Може да я напусне, но само преди началото на семестъра.