Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Leiden University

Leiden University

Leiden University е най-старият университет в Нидерландия, който има огромен престиж в чужбина. Основаното през 1575 година висше учебно заведение е един от най-мащабните и солидни европейски академични и научноизследователски центрове. Университетът вече над четири века е лидер не само в сферата на холандското висше образование, в най-разнообразни сфери на академичното знание. В рамките на различни световни рейтинги и класации Университетът Лайден традиционно е класиран сред първите 100-150 висши учебни заведения на планетата.

Leiden University е известен с отличното качество на своите магистърски (около 80 на брой) и бакалавърски специализации провеждани изцяло на английски език, които традиционно привличат големия интерес на кандидат-студентите от целия свят. Студентите на висшето училище имат възможността и свободата сами да избират немалка част от дисциплините, които изучават по време на следването си, съобразно своите собствени интереси, вкусове и нагласи. Предлаганото от Университета Лейден висше образование се намира в тясна връзка, както с практиката, така и с престижната научноизследователска дейност осъществявана от този ВУЗ на световно ниво.

Leiden University има общо шест факултета, над 50 департамента и предлага, освен магистратурите си, повече от 150 бакалавърски специализации. В последната престижна класация Shanghai Jiao Tong University висшето учебно заведение е класирано дори на 65 място в света. В рейтинга от миналата година Times Higher Education World University Rankings е окачествен като най-добрия университет в континенталната част на Европа в сферата на изкуствата и хуманитаристиката. Университетът Лайден е завършен от огромен брой изтъкнати холандски, европейски и световни политици, общественици, учени и културни дейци, като някои от неговите прочути випускници и преподаватели са били и лауреати на Нобелова награда (общо 16 на брой). Висшето училище е член и на престижните международни академични организации Coimbra Group, The Europaeum и League of European Research Universities. Широкомащабната му научноизследователска дейност се осъществява в рамките на повече от 40 национални и интернационални научни институти.

Най-старият и престижен холандски университет Leiden University предлага отлични бакалавърски, магистърски и докторантски специализации на кандидат-студентите от целия свят. Всички програми, сертификати и дипломи на именитото нидерландско висше учебно заведение са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Срокът на обучение в бакалавърските курсове на Университета Лайден е три години, а на магистратурите – 1-2 г., в зависимост от конкретните характеристики на избраната от студентите специализация.

Програмите на Leiden University се провеждат във факултетите по хуманитаристика, право, медицина, математика и природни науки, социални и поведенчески науки и археология. Университетът Лайден предлага висококачествени бакалавърски специализации в сфери като: африкански езици и култури, археология, арабски, персийски и турски езици и култури, история на изкуството, асирология, астрономия, биология, биомедицински науки, биофармацевтични науки, химия, китайски езици и култури, класическа филология, сравнителна индоевропейска лингвистика, компютърни науки, криминология, културна антропология, социология на развитието, холандски език и литература, холандска филология, образователни науки, египетски езици и култури (египтология), английски език и култура, френски език и култура, немски език и култура, история, еврейски и арамейски езици и култури, Indian American Studies, индология (науки за Южна и Централна Азия), индонезийски езици и култури, италиански език и култура, японски езици и култури, корейски езици и култури, латиноамериканска филология (испански езици и култури), право (с профил основи на холандското право), свободни изкуства и науки, лингвистика, науки за живота и технологии, литература, математика, медицина (общо шестгодишна специализация), молекулярни науки и технологии, близкоизточни науки, новоперсийски езици и култури (с профил - турски), нотариално право, философия, физика, политически науки, публична администрация, психология, руска филология, славянски езици и литератури, езици и култури на Югоизточна Азия и Океания, данъчно право, теология и световни религии.Холандското висше учебно заведение предлага и повече от сто магистърски специалности, които предлагат сертификати от типа M.A., M.Sc., M.Phil. и LL.M. Магистърската диплома от вида M.Phil., например, се дава преимуществено в области като изкуства, социални науки, археология, философия и теология. Селекцията за този тип програми е особено задълбочена и обикновено в тях биват приемани студенти, които имат потенциален интерес към бъдеща академична кариера. Тези и останалите магистърски специализации на Университета Лайден са: аеро и космическо право, азиатски науки, биоинформатика, химия, индустриална екология, DNA Computing, биофармацевтични науки, европейско право, европейско и международно бизнес право, изследвания на Европейския съюз, еволюционни и екологични науки, функционална геномика, история, ICT в бизнеса, публично международно право, международни отношения и дипломация, международно данъчно право, изследвания на исляма, науки за живота и технологии, лингвистика, математика, медийни технологии, нанонаука, философия и токсикология. Нидерландското висше училище предлага и отлични възможности за докторантури, които се карат най-често към отделните му научни институти и други автономни академични звена.Към Leiden University функционират повече от 50 научноизследователски институти, висши училища и т.н. Те предлагат на студентите на висшето учебно заведение отлични възможности за участие в една широкомащабна изследователска дейност, провеждана в рамките на екипи със засилено студентско участие под ръководството на изтъкнати холандски, европейски и световни учени, преподаватели и специалисти. Понастоящем към Университета Лайден функционират много престижни автономни академични звена като: Изследователският център за африкански науки, Институтът за науки за околната среда, Висшето изследователско училище за азиатски, африкански и американски науки, Кризисният изследователски център, Институтът „Е. М. Майерс” – висше изследователско училище за правни науки, Правният център за информационно общество, Центърът Гротиус – изследователски център за международни правни науки, Лайденското висше училище по науки, Изследователският институт за история, Изследователският институт „Хьойзинха” – висше училище за културна история, Изследователският институт по биология, Международният институт за азиатски науки, Интеруниверситетското висше училище по психометрика и социометрика, Институтът за изучаване на образователното и човешкото развитие, Международен данъчен център, Лайденският амстердамски център за изследвания на наркотичните вещества, Лайденският център за молекулярна бионаука, Лайденската академия за изучаване на живота и процесите на стареене, Висшето лайденско училище за археология, Лайденският институт за компютърни науки, Лайденският институт за изследване на мозъка и съзнанието, Лайденският институт по химия, Лайденският институт по физика, Лайденският институт за изучаване на религиите, Лайденският университетски център по лингвистика, Лайденският университетски медицински център, Лайденският университетски математически институт, Нидерландското висше изследователско училище за средновековни науки, Нидерландският институт за управленски практики, Нидерландското висше изследователско училище по астрономия, Нидерландският изследователски институт и училище за икономическа и социална история „Н.В. Постумус”, Националното висше училище по класически науки „ОЙКОС”, Холандското висше училище за история на изкуството „Onderzoekschool Kunstgeschiedenis”, Нидерландското висше училище за литературни изследвания, Изследователският институт за история на изкуството и литературите в Западния свят, Висшето училище за политически науки и международни отношения, Лайденската астрономическа обсерватория, Институтът Европа – изследователски институт за правни изследвания в сферата на европейската интеграция и Институтът „Van Vollenhoven” – изследователски институт за право, управление и развитие.
Учебната година в Leiden University се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен. Успоредно с основните специализации във висшето учебно заведение, неговите възпитаници имат възможност да се включат и в допълнителни курсове за повишаване на техните академични, лингвистични, социални, образователни и професионални компетенции и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички програми, дипломи и сертификати на Университета Лайден са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

  • Частни квартири

Въпреки, че Leiden University не разполага със собствени общежития, администрацията на най-старото висше учебно заведение в Холандия активно помага на чуждестранните студенти по въпросите на тяхното удобно и пълноценно битово устройване. Университетът Лайден работи с няколко основни агенции, които предлагат студентско настаняване в близост до кампуса на висшето училище и в региона. Студентите идващи от чужбина могат най-често да разчитат на устройване в квартира под формата на индивидуални или двойни стаи, обикновено намиращи се в колективно наети съвместно с други учащи се апартаменти с общи помещения от типа на хол, кухня и трапезария, перално и т.н. Всички стаи, които се предлагат на чуждестранни студенти, имат бърз и постоянен безжичен интернет, чиято цена влиза в общата сума на наема. Възпитаниците на Университета Лайден е необходимо да подадат заявка за настаняване, попълвайки специалната онлайн заявка по образец на висшето учебно заведение. След като тя бъде първоначално ободрена, учащите се имат право да уточнят и своите конкретни предпочитания. От тях се изисква и предварително да внесат депозит в размер на 500 евро, за да потвърдят и гарантират своята заявка. Едва след това от университетската администрация се изпраща и първата конкретна оферта към даден студент за настаняване на определен адрес. Крайният срок за подаване на заявки по интернет за учащите се от чужбина е първи юни за програмите, които започват на първи септември. Ако депозитът се получи преди този срок, то специализираният отдел за студентско настаняване към този ВУЗ заявява, че ще направи всичко възможно, по отношение на вашето настаняване, но поради големия брой на кандидатите за квартира, не поема твърди гаранции, че това непременно ще стане факт. Ако внесеният от вас депозит бъде получен след 1 юни, то рискът Университетът Лайден да не успее да ви уреди подходяща квартира е доста голям и трябва сами да си потърсите необходимото битово устройване с помощта на различни обществени и частни агенции, по интернет и т.н. Като цяло администрацията на висшето учебно заведение провежда политика да урежда квартирните въпроси на студентите по реда на пристигане на техните депозити и поради това по-ранното им превеждане е от особено голяма важност. Стаите, които Leiden University предлага чрез агенции за настаняване, са обзаведени, като това включва и матрак, завивки, спално бельо и възглавници, маса, столове, фотьойл, масичка за кафе, шкаф за книги, гардероб или вграден такъв, настолна лампа, кошче за боклук и т.н. Наемите за подобен тип квартири варират от 350 до 700 евро на месец. Размерът им варира от района, в който се намират адресите, от характеристиките на предлаганите на студентите допълнителни услуги и т.н. Ако даден студент не е доволен от първоначално осигурената му квартира, то той има възможност да подаде заявка за нейната смяна, ако към този момент има другаде незаети свободни места. Ако учащ се междувременно се откаже от услугите на агенциите, с които Университетът Лайден работи, то той губи внесения по-рано от него депозит в размер на 500 евро и освен това трябва сам да се погрижи за своето настаняване.

Възпитаниците на Leiden University по време на учебната година и ваканциите по-редовно или за удоволствие и разтоварване имат възможност да упражняват най-различна по вид спортна дейност и физическа активност. Това се осъществява, благодарение на модерните съоръжения в рамките на Спортния център на Университета Лайден. Администрацията на висшето учебно заведение организира и редовно екскурзии до разнообразни знакови, известни и интересни туристически дестинации и райони с множество културно-исторически паметници в цяла Нидерландия и зад пределите на страната на лалетата. Студентите на Leiden University имат възможност да се занимават на преференциални цени със спортове и активности от типа на: аеробика, акробатика, бадминтон, балет, бални танци, белиденс, фитнес, бодибилдинг, баскетбол, бокс, кану каяк, йога, класически танци, фламенко, фехтовка, футбол, хип хоп и улични стилове танци, хокей, футбол на малки врати, жиу жицу, джудо, кикбокс, пилатес, гребане, ръгби, лека атлетика и бягане, плаване, салса, плуване, тенис на корт, тенис на маса, тай чи, тае бо, фризби, плажен волейбол, водна топка и много други.