Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Delft university of technology

Delft university of technology
  • Финансиране частно
  • Език на обучение Английски език, Холандски език,
  • Вид
  • Град Делфт
  • Адрес Postbus5, 2600 AA Delft
  • Телефони +31 (0) 15 2789111
  • Уебсайт http://www.io.tudelft.nl

Delft University of Technology (TU Delft) е най-старият и голям технически университет в Холандия. В рамките на неговите осем факултета (и редица научноизследователски институти) понастоящем се обучават множество студенти от целия свят в области на академичното знание като: инженерство, архитектура, математика, точни и компютърни науки, нови технологии, мениджмънт, приложни науки и много други. Общият брой на неговите възпитаници в момента е към 16 000 души. Те се обучават от около 2600 специалисти и учени – представители на един висококвалифициран преподавателски състав, в рамките на който има над двеста професори. Централата на престижното и известно в цяла Европа и света висше техническо учебно заведение се намира в град Делфт, Нидерландия.

Delft University of Technology е създаден през 1842 година от крал Вилхелм Втори първоначално под формата на Кралска академия за инженерство, индустрия и търговия. През дългите години от своето съществуване университетът, преди да придобие сегашния си статут, е функционирал и като висше политехническо училище и институт по технология. Той придобива настоящето си наименование през 1986 г. Понастоящем във висшето училище се обучават студенти от всички континенти и то се ползва с отлично име и завиден престиж в Европа и света, като традиционно заема челни места в различните академични международни рейтинги и класации в своята област.Кампусът на TU Delft първоначално се е намирал в самия исторически център на красивия град Делфт, но поради голямото разрастване на висшето учебно заведение се е преместил и понастоящем е разположен в региона Mekelpark. Той е модерен, високотехнологизиран и разполагащ с всички необходими съвременни удобства за един пълноценен студентски живот. Кампусът има голяма аула, в която се намират множество просторни зали и учебни аудитории, конгресен център, редица технически лаборатории и т.н. Непосредствено зад нейното здание е разположена и богатата университетска библиотека. Срещу сградата на аулата се намира и Културният и спортен център на висшето учебно заведение, разполагащ с множество модерни зали и съоръжения. На територията на кампуса на Delft University of Technology има три музея – Научният център Делфт, Музеят на минералогията и геологията и Историческият музей наречен Beijerinck en Kluyver archive. Нидерландският технически университет е известен с големия си брой разнообразни студентски общества по интереси и за уплътняване на свободното време, които функционират в неговите рамки. Delft University of Technology е завършен от голям брой известни холандски политици, дейци на науката и културата, изобретатели, популярни учени и т.н. в това число и лауреати на Нобелова награда. В наши дни висшето училище е смятано за най-добрия нидерландски университет в сферата на приложните науки, заради което всяка година привлича вниманието на традиционно голям брой студенти от всички краища на планетата, стремящи се да получат отлично образование със световно качество.

Най-големият, стар и престижен нидерландски технически университет Delft University of Technology (TU Delft) предлага на кандидат-студентите от целия свят отлични бакалавърски и магистърски специализации в рамките на своите осем факултета (подпомагани в академичната си и образователна дейност от редица прочути национални научноизследователски институти). Всички програми, сертификати и дипломи на холандското висше учебно заведение са изцяло адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Бакалавърските специализации на Delft University of Technology са 3-4 години, а магистратурите в неговите рамки – по 1-2 г.TU Delft има осем факултета – по механично и морско инженерство и инженерство на материалите, архитектура, строително инженерство и геоложки науки, математика и компютърни науки, инженерство и индустриален дизайн, аерокосмическо инженерство, технологии, политика и мениджмънт и по приложни науки.Понастоящем техническият университет предлага около 14 основни бакалавърски специализации, които се провеждат най-често с продължителност от три години. Някои от тези програми като Аерокосмическо инженерство се организират, както на нидерландски, така и на английски език. Останалите бакалавърски курсове, предлагани към този момент от Delft University of Technology, са: Приложни науки за земята, Приложна математика, Приложна физика, Архитектура, Строително инженерство, Компютърни науки, Електрическо инженерство, Инженерство и индустриален дизайн, Науки за живота и технологии, Морски технологии, Механично инженерство, Молекулярни науки и технологии, Системно инженерство, политически анализи и мениджмънт.TU Delft предлага и около 40 отлични магистърски специализации. Те са със средна продължителност от две години. През първата от тях се набляга повече върху теоретичната подготовка, изготвянето на курсови проекти и на лабораторната работа. През втората година от магистратурите се акцентира върху научноизследователската работа, конкретната практическа подготовка и тази на финалния дипломен проект, на базата на който випускниците на университета завършват и получават своя окончателен сертификат. Всяка година от обучението в магистърските програми на висшето учебно заведение носи по 60 точки от Европейската кредитна трансферна система. Студентите, които се обучават с много добър и отличен успех, имат възможност да получат и поощрителни допълнителни точки. Магистратурите на университета се провеждат и в тясно сътрудничество с програмата за международен студентски обмен Erasmus Mundus, както и с престижните организации 3TU federation и IDEA League. Редица от тях се провеждат, както на нидерландски, така и на английски език.Магистърските специализации на Delft University of Technology са в области като аерокосмическо инженерство, приложни науки (приложна физика, биохимично инженерство, химическо инженерство, науки за живота и технологии, нанонаука, образователни науки и комуникации, програма за обучение на преподавателски кадри и технологии в сферата на устойчивата енергия – последната магистратура се осъществява съвместно с други два холандски университета Eindhoven University of Technology и University of Twente), архитектура (архитектура, строителни технологии, недвижимо имущество и настаняване, урбанистика, ландшафтна архитектура и геоматика), строително инженерство и геоложки науки (приложни науки за земята, строително инженерство със специализации по хидравлично инженерство, инженерство на сгради, структурно инженерство, транспорт и планиране, воден мениджмънт и в областта на геоинженерството, геоматика, офшорно инженерство, транспорт, инфраструктура и логистика – осъществява се в сътрудничество на няколко факултета на университета и конструкционен мениджмънт и инженерство – провежда се съвместно с Eindhoven University of Technology и University of Twente), електрическо инженерство, математика и компютърни науки (приложна математика, компютърно инженерство, компютърни науки, електрическо инженерство, инженерство на електрическите сили, микроелектроника, телекомуникации, укрепване на системи, инженерство, медии и знание и биоинформатика, индустриална екология – провежда се съвместно с Leiden University и Rotterdam Erasmus University, анализ на интегрирани системи, иновации в сферата на технологическите системи и организационен и транзитивен мениджмънт, инженерство и индустриален дизайн, дизайн за интеракции, интегриран продукционен дизайн и стратегически продукционен дизайн), механично и морско инженерство и инженерство на материалите (биомедицинско инженерство, морски технологии, науки свързани с материалите и инженерство, механично инженерство, офшорно инженерство, системи и контрол и транспорт, инфраструктура и логистика – съвместна програма на няколко университетски факултета) и магистърски специализации в сферата на технологиите, политиката и мениджмънта (инженерство и политически анализи, геоматика, мениджмънт на технологиите, инженерство на системите, политически анализи и мениджмънт и транспорт, инфраструктура и логистика – осъществява се в сътрудничество на няколко факултета на университета). Delft University of Technology предлага и чудесни възможности за докторантури на чужденци в редица сфери на академичното знание.
Учебната година в Delft University of Technology (TU Delft) се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен (от 1 септември до 1 юли). Паралелно с основните специализации и програми на холандското висше техническо училище, студентите му могат да се включат и в редица допълнителни курсове, насочени към повишаването на техните образователни, лингвистични, социални, академични и професионални компетенции и квалификации, които могат да посещават включително по време на лятната ваканция. Всички програми, дипломи и сертификати на престижното висше учебно заведение са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Общежитие
 • Частни квартири

Delft University of Technology в лицето на своя Международен отдел активно подпомага битовото устройване на чуждестранните студенти на висшето учебно заведение. След като даден учащ се постъпи за обучение в холандския технически университет, той получава пълна информация за това, как ще бъде уреден въпроса с неговото настаняване. От друга страна, студентите трябва да са наясно, че въпреки факта, че TU Delft активно помага на чуждестранните студенти за тяхното настаняване, броят им е много голям и не винаги има твърди гаранции, че те ще получат квартирно място непременно чрез него. Delft University of Technology за целите на студентското битово устройване работи в тясно сътрудничество с нидерландската организация функционираща традиционно успешно в тази сфера наречена DUWO. Последната предлага на учащите си идващи от чужбина обзаведени индивидуални или двойни и т.н. стаи, обикновено в рамките на колективно наети апартаменти с общи помещения като хол, трапезария и др. В цената на наема влиза и ползване на спално бельо, включително възглавници, както и самостоятелен кухненски бокс. Почти всички стаи имат постоянен бърз, безжичен интернет. Наемателите имат право да ползват (общи) перални машини. Сградите, в които се осъществява този тип студентско настаняване, предлагано от TU Delft чрез организацията DUWO, се намират обикновено само на няколко километра от основния кампус на висшето учебно заведение. Delft University of Technology предлага също така и настаняване в рамките на общежития (с ограничен брой места) разположени на територията на самия му кампус. Цените на наемите варират от 450 до 600 евро на месец, в зависимост от това, дали става дума за индивидуални или общи стаи. В тази сума са включени и разноските за вода, електричество, газ, интернет и за различните общински такси. Холандското висше учебно заведение не предлага настаняване на студентите обучаващи се в бакалавърските му програми провеждани на нидерландски език, на тези, които не учат по общия учебен план (т.нар. free mover students), както и на семействата на учащите се от чужбина, които евентуално ги придружават по време на обучението им. Възпитаниците на Delft University of Technology имат възможност и сами да се опитат да решат въпроса с битовото си устройване в град Делфт и региона. На сайта на висшето учебно заведение студентите могат да намерят пълен списък на различни агенции за настаняване, както и на други организации и интернет портали, към които учащите се могат да се обърнат, за да разрешат възможно най-пълноценно евентуалния си битов проблем свързан със страната на лалетата.

Един от начините на студентите да общуват помежду си и да разширяват социалните контакти и едновременно с това да поддържат добра физическа форма и тонус, е да се включат в спортните и допълнителни дейности, които университетът може да им предложи. Спортният център се намира срещу факултета по архитектура и предлага огромно разнообразие от занимания и съоръжения, които могат да се използват свободно срещу закупуването на карта за спорт, която важи за цяла академична година. За любителите на фотографията, музиката и рисуването, танците, също може да се предложи необходимото оборудване. Спортният център е също така и идеално място за почивка и прогонване на стреса.