Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam (University of Applied Sciences, HvA) или както е по-известен в чужбина като Amsterdam University of Applied Sciences, е едно от най-големите висши учебни заведения, предлагащи висококачествено висше професионално обучение на световно ниво в Нидерландия на кандидат-студентите от всички континенти. Амстердамският университет за приложни науки провежда основно най-разнообразни бакалавърски специализации в различни сфери на академичното знание, но в него има и програми за магистри в редица области на професионалното образование. Понастоящем във висшето училище учат около 30 000 студенти от Нидерландия и целия свят. Те се обучават от над 2300 души висококвалифициран академичен и преподавателски състав.

Главните курсове на Hogeschool van Amsterdam се организират в тясно сътрудничество с престижни представители на национални и международни компании, корпорации и бизнес среди. Това дава редица допълнителни възможности на студентите, по отношение на бъдещото им професионално и кариерно развитие. Amsterdam University of Applied Sciences предлага и множество опции за различни форми на международна реализация, защото той работи в тясно сътрудничество с много други престижни висши учебни заведения от Европа и света. Амстердамският университет за приложни науки работи и по редица съвместни програми и проекти с прочутия Университет Амстердам. Двете именити холандски висши учебни заведения си сътрудничат тясно и активно както в образователната сфера, така и в областта на научните изследвания. Това дава възможност на студентите да реализират престижна научноизследователска дейност в рамките на екипи със засилено студентско участие под ръководството на едни от най-успешните и висококвалифицирани нидерландски и световни учени и специалисти. Също така випускниците от бакалавърските специализации на Hogeschool van Amsterdam в бъдеще могат да продължат образованието си на ниво магистратури в сходна сфера в Амстердамския университет.Процесът на обучение в рамките на Amsterdam University of Applied Sciences се реализира в най-добрите традиции на европейското висше образование, съобразно които приоритетно се залага на свободния академичен избор на студентите, на тяхната инициативност и индивидуална отговорност. Преподавателите на висшето училище възпитават у неговите възпитаници самостоятелност при вземането на лични и професионални решения, независим дух и критично мислене, на базата на развиването на тяхната обща култура, таланти и обществена и социална ангажираност и поощряването на техните амбиции и бъдеща кариерна реализация. Администрацията на висшето учебно заведение активно и компетентно консултира учащите се за това, какви точно програми да изберат да изучават, съобразно техните нужди, нагласи и желания, защото студентите имат право сами да определят редица отделни компоненти от индивидуалния си учебен план. Предлаганото от Amsterdam University of Applied Sciences висше образование има подчертано практическа насоченост и е изцяло съобразено с модерните изисквания на съвременния международен пазар на труда. Висшето учебно заведение за приложни науки осигурява на студентите и определен период работа по специалността в престижни локални компании или в чужбина, за да имат възможност те да развиват своите професионални умения, навици и компетенции, включително в интернационален аспект.

Едно от най-добрите висши учебни заведения за предоставяне на професионално образование на европейско и световно ниво в Холандия - Amsterdam University of Applied Sciences предлага висококачествени бакалавърски, магистърски и МВА специализации на кандидат-студентите от всички континенти. Всички програми, сертификати и дипломи на Hogeschool van Amsterdam са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Бакалавърските специализации на Амстердамския университет за приложни науки са с продължителност 3-4 години, а магистърските му курсове са 1-2 г.Amsterdam University of Applied Sciences предлага над 90 програми, разделени и групирани в рамките на седем „домейна”, както ги наричат във висшето учебно заведение или факултети. 23 от тези видове специализации имат пълна акредитация от академичната организация NVAO. Много от програмите на Hogeschool van Amsterdam се провеждат както на нидерландски, така и на английски език.Амстердамският университет за приложни науки предлага отлични бакалавърски и магистърски специализации в следните области на академичното знание. Физическа култура, спорт и човешко хранене – Физическо обучение, Спорт, мениджмънт и предприемачество и Хранене и диетология. Икономика и мениджмънт – счетоводство, бизнес информатика, търговска икономика, бизнес икономика и бъдещо предприемачество, комуникации, мениджмънт на финансовите услуги, фискална икономика, мениджмънт на човешките ресурси, международен мениджмънт (на английски език), международен бизнес и езици (на английски език и с интернационален профил), международен бизнес и мениджмънт (международен профил и на английски език), логистика и икономика, мениджмънт, икономика и право, мениджмънт в здравеопазването и социалните услуги, малък бизнес и мениджмънт на търговията на дребно, спортен маркетинг и търговски мениджмънт (профил – Азия, на английски език). Здравеопазване – обучение на медицински сестри, социален и психиатричен профил в обучението за медицински сестри, трудова терапия, физиотерапия, медицинска физкултура, програма за степента европейски магистър по науки в сферата на трудовата терапия (с международен профил, на английски език), европейско обучение по физиотерапия (с международен профил, на английски език) и специализация за магистър по дисциплината Evidence Based Practice. Социална работа и право – социална работа и комунални услуги, културна и социална педагогика, обучение за социални работници, правни науки, социални правни науки, приложна психология и публичен мениджмънт. Медии и информация – мода и брандиране (има версия и на английски език), мода и дизайн (и тази програма има англоезична версия), мода и мениджмънт (специализацията е и с версия на английски език), информатика, компютърни науки, информационно инженерство, интерактивни медии, медии, информация и комуникации и разработване на игри. Технологии – авиационни науки, авиационна логистика, бизнес математика, инженерство, структурен бизнес (Property Studies), бизнес логистика, строително инженерство, електронни технологии, инженерство, дизайн и иновации, съдебни разследвания, човешка логистика, морски науки, предприемачество, иновации и технологии, продукционен дизайн и индустриално инженерство. Образование и родителски грижи – обучение за практическо висше образование, PABO, педагогика, програма за вземане на международна степен по английски език и педагогика (с международен профил, на английски език), преподаване по география, преподаване по биология, преподаване по архитектура, преподаване по строителни технологии, преподаване по консумативни технологии, преподаване по икономикс, преподаване в областта на електричеството, преподаване по английски език, преподаване по френски език, преподаване по история, преподаване по здравеопазване и социални грижи, преподаване в сферата на Grafimedia, преподаване по социални науки, преподаване по механично инженерство, преподаване по автомобилни технологии, преподаване по физика и химия, преподаване по нидерландски език, преподаване на педагогика, преподаване на технологии, преподаване на механика, преподаване на математика, магистратура по преподаване на икономикс, магистратура по преподаване на английски език, магистратура по преподаване на френски език, магистратура по преподаване на история, магистратура по преподаване на нидерландски език, магистратура по преподаване на математика и преподаване в ранна детска възраст.
Учебната година в Amsterdam University of Applied Sciences се провежда в течение на два семестъра – есенен и пролетен или в рамките на отделни модули, които се преминават на четири периода от по десет седмици. Успоредно с главните специализации в Амстердамския университет за приложни науки, неговите възпитаници имат възможност да запишат и редица допълнителни курсове за повишаване на техните обществени, културни, академични, лингвистични, образователни и професионални компетенции и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички програми, дипломи и сертификати на едно от най-големите висши учебни заведения в Нидерландия в сферата на професионалното обучение са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA), а цели 23 от специализациите му са напълно акредитирани и от академичната национална организация Dutch Flemish Accreditation Organization (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie NVAO).

  • Общежитие

Студентът не може лично да подаде молба за общежитие, а трябва да се обади в своя факултет. Човек от университета записва името на кандидата за стая в специален списък. Ако е избран, студентът ще получи e-mail с подробна информация за подробности около договора за наемане и адреса на стаята. Наемът за стая е от ? 300 до ? 500 на месец. Важно е да се знае, че стаята може да се използва най-много 1 година, след което процедурата за кандидатстване е същата.

През 1997 година се открива спортният център за здраве и фитнес, в него студентите могат да практикуват различни спортове и освен това там се провежда практическо обучение по физическо възпитание.