Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

University of Groningen

University of Groningen

University of Groningen (Rijksuniversiteit Groningen) е един от най-старите, големи и престижни университети в цяла Нидерландия. Много популярното в Европа и света висше учебно заведение от град Грьонинген е основано още през 1614 година. Грьонингенският университет е широко признат за един от лидерите в сферата на холандското висше образование и дори за тази година международната академична класация го обявява за най-добрия университет в страната на лалетата. Понастоящем University of Groningen има девет факултета, девет висши университетски училища и към него функционират 27 научноизследователски центрове и институти. В рамките на горепосочените автономни институционални звена висшето учебно заведение предлага повече от 175 различни бакалавърски, магистърски и други видове специализации в най-разнообразни сфери на академичното знание. Холандският университет е член и на много престижната международна, европейска образователна организация Коимбра Груп, която представлява обединение на най-старите и престижни висши училища на нашия континент. Към настоящия момент в Университета Грьонинген се обучават около 27 700 студенти (голям брой от които идват от множество страни по света), под ръководството на 5000 души висококвалифициран преподавателски и друг академичен персонал. University of Groningen предлага на кандидат-студентите от целия свят отлични бакалавърски и магистърски специализации, както и докторантури, в области на знанието като: хуманитаристика, социални науки, право, икономика и бизнес, естествени науки, технологии и много други.

Грьонингенският университет е и сред водещите научноизследователски центрове в Нидерландия и Европа. Понастоящем той се нарежда в първата тройка на европейските изследователски университети в сфери като екология, химия, астрономия, естествени науки и т.н. Висшето учебно заведение осъществява престижни модерни и широкомащабни проучвания и в области от рода на нанонауки, физика, молекулярна биология, микробиология, медицински науки, неврология, социология, философия, теология, изкуства и археология. Сътрудниците на университета ежегодно правят по около пет хиляди публикации в международните специализирани научни издания, а средно по 260 докторанти защитават успешно своите дисертационни трудове. University of Groningen е член и на организацията на най-добрите европейски университети наречена Excellence Group of the best universities in Europe (има общо 56 члена). Според резултатите на последните международни академични рейтинги и класации, Грьонингенският университет се нарежда и в топ сто на най-големите изследователските университети на планетата (на 36-то място е в Европа), а в последното класиране на QS World University Rankings е поставен на 120-та позиция за всички висши учебни заведения в света (в класацията Academic Ranking of World Universities, ARWU на китайския университет Shanghai Jiao Tong University е на 101-о място, а в рамките на Global University Ranking е дори 59-ти).University of Groningen е известен и с това, че в математическия му център се намира и един от най-мощните компютри в света – суперкомпютърът IBM Blue Gene/L, част от престижния международен проект LOFAR. Университетът Грьонинген има и отлична модерна материална база, както и чудесно съвременно оборудван и притежаващ всички необходими условия и удобства за един пълноценен студентски живот, кампус. През годините Грьонингенския университет е бил завършван от редица световноизвестни учени, политици, дейци на културата и изкуството и т.н. Към висшето учебно заведение традиционно успешно функционират много клубове по интереси, студентски организации и т.н. общества и институции, чиято цел е пълноценното оползотворяване на свободното време на студентите и оказването на помощ на учащите се по отношение на техния бит и образование. Заради големия си международен престиж и високото качество на предлаганото от него висше обучение University of Groningen се нарежда сред най-предпочитаните нидерландски университети за кандидат-студентите от чужбина.

Един от най-старите, престижни и добри изследователски университети в Нидерландия University of Groningen предлага отлични бакалавърски и магистърски специализации в най-разнообразни сфери на академичното знание на кандидат-студентите от целия свят. Всички програми, дипломи и сертификати на Университета Грьонинген са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските курсове в именитото висше учебно заведение е три години, а на магистратурите – 1-3 г.Висококачественото висше обучение на световно ниво предлагано от University of Groningen се осъществява в рамките на неговите девет факултета, провеждащи програми и специализации в области като хуманитаристика, социални науки, право, бизнес и икономика, технологии, пространствени науки, науки за живота и т.н. Всеки факултет на холандското висше училище представлява по същността си автономен конгломерат от разнообразни програми за придобиването на различни академични степени, предлагани от висши университетски училища, институти и изследователски центрове – институционални звена координиращи усилията и дейността си за образователни цели. Всеки отделен факултет на Грьонингенския университет предлага висококачествени бакалавърски, магистърски, докторантски и други видове специализации, както и по-кратки като продължителност курсове за следдипломна квалификация или в рамките на националния и международен студентски обмен.University of Groningen предлага около 60 различни бакалавърски програми, след завършването на които випускниците му придобиват академични степени от типа BSc, LLB или BA. Редица от тях се преподават изцяло, освен на нидерландски и на английски език. Някои от този вид бакалавърски специалности са: американска филология, бизнес науки – международен бизнес и мениджмънт, иконометрика, икономика и бизнес икономикс, международно и европейско право, международни отношения и интернационални организации, медицина и здравеопазване (за степента международен бакалавър по медицина), психология, техническо планиране и много други.University of Groningen предлага и около 75 магистърски англоезични програми с продължителност от една до три години за придобиването на академични степени от типа MA, MSc или LLM. Този вид магистратури на престижното холандско висше учебно заведение са в области на знанието като: науки и технологии (приложна математика, приложна физика, изкуствен интелект, астрономия, биомедицинско инженерство, химическо инженерство, химия, компютърни науки, енергия и науки за околната среда, комуникации между човека и машината, индустриално инженерство и мениджмънт, математика, нанонауки, физика), природни науки (поведенческа и когнитивна неврология, биология, биомедицинско инженерство, биомедицина, клинична и психосоциална епидемиология, екология и еволюция, еволюционна биология, морска биология, иновации в медицината и фармацевтиката, медицина и фармацевтика, молекулярна биология и биотехнологии), право (криминално право и криминология, европейско право, международно и сравнително частно право, международно икономическо и бизнес право, международно право и право на интернационалните организации), икономика и бизнес (бизнес администрация, иконометрика, операционни изследвания и статистически науки, икономика, бизнес и икономика, мениджмънт на човешките ресурси, международен бизнес и мениджмънт, международна икономика и бизнес, технологичен мениджмънт), хуманитаристика (американска филология, приложна лингвистика, история на изкуството и археология, изкуство, култура и медии, класическа медиевистика и ренесансови изследвания, клинична лингвистика, нидерландска филология и култура, английска филология и култура, европейска култура, хуманитарни акции, международни отношения и организации, журналистика, лингвистични и комуникационни технологии, лингвистика, литература и културни изследвания, модерна история и международни отношения, философия, философия с профил знанието и неговото развитие, религия и култура, изследвания на религията – религията в модерния свят, теология – библейски изследвания и херменевтика, поведенчески и социални науки (образователни науки, човешкото поведение в социален контекст, комуникации между човека и машината, педагогика – комуникации за хората с дефекти по рождение, психология), пространствени науки (околна среда и инфраструктурно планиране, изследвания на населението, регионални изследвания) и т.н. Не на последно място, University of Groningen осъществява широкомащабна научноизследователска дейност в рамките на своите многобройни институти и научни центрове, което създава и отлични условия за записване на престижни докторантури към същото нидерландско висше учебно заведение.
Учебната година в University of Groningen се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен. Паралелно с главните специализации и програми на висшето учебно заведение, възпитаниците му имат възможност да се включат и в редица допълнителни курсове насочени към повишаването на техните лингвистични, обществени, образователни, академични и професионални компетенции и квалификации, които могат да посещават включително по време на лятната ваканция. Всички програми, дипломи и сертификати на Университета Грьонинген са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

  • Частни квартири

Университетът не разполага със собствени общежития. Студентите се настаняват в частни квартири и е необходимо да се обърнат към офиса за настаняване (www.housingoffice.nl). Попълва се формуляр за кандидатстване и се заявяват конкретните желания, свързани с настаняването. Заплаща се депозит за настаняване ? 325 и регистрационна такса ? 300.

Спортният център се използва 16 часа всеки ден от над 17 000 студента от University of Groningen и the Hanze University Groningen. Отворен е целогодишно и предлага разнообразни възможности за активна дейност. Спортната карта струва ? 47.