Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Radboud University Nijmegen

Radboud University Nijmegen

Университетът Радбауд е едно от водещите академични общества в Холандия. Основан е през 1923г. и е разположен в най-стария град в Холандия. Разполага с 9 факултета, в които се обучават повече от 17 500 студенти по 107 учебни програми.

Университетът предлага много възможности за работа с преподаватели и състуденти в малки групи и го превръща в нещо повече от „фабрика за дипломи”. Обучението му е с насоченост към студентите като активно участващи членове на академичното общество, с което допринася студентите да бъдат независими, критични индивиди, които да заемат своето място в обществото със свои собствени възгледи по отношение на науката и обществото.

Бакалавърските програми се изучават на холандски език, а магистърските могат да се изучават и на английски език. Необходимо е да се представи удостоверение за владеене на определено ниво по английски език. Учебният план на университета включва обучение по различни направления, включващи медицина, право, природни и обществени науки и икономика. Бакалавърските програми са с продължителност 3 години, а магистърските – 1 година. Университетът не предлага МБА програми.
Учебната година е разделена на 2 семестъра – от началото на септември до края на януари и от началото на февруари до края на юли.

  • Общежитие
  • Частни квартири

За студентите по бакалавърска програма не се предлага настаняване и те трябва сами да си го осигурят. За кандидатите по магистърски програми, изучавани на английски език, се осигурява настаняване в стаи, разположени на няколко километра от университета. Стаите са обзаведени.

Университет разполага със спортен център, където студентите могат да практикуват различни видове спорт и да се включват в различни програми. Освен традиционните спортове като фитнес, футбол, скуош, волейбол и баскетбол могат да се практикуват и типично холандски спортове като пързаляне с кънки и корфбол.