Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Erasmus University Rotterdam

Erasmus University Rotterdam

Erasmus University Rotterdam е едно от най-престижните и популярни в целия свят холандски висши учебни заведения. Понастоящем в него се обучават близо 21 000 студенти от всички краища на планетата, за които се грижи около 2660 души висококвалифициран академичен и преподавателски състав. Ротердамският университет Еразмус предлага на кандидат-студентите от целия свят общо над 70 основни бакалавърски и магистърски специализации (както и докторантури) в следните области на висшето образование: икономика и мениджмънт, право, култура и обществени науки, медицина и здравеопазване, теология, философия, технологии, езици и култури, науки за човешкото поведение, социална култура и много други. Erasmus University Rotterdam е и един от най-големите и влиятелни центрове на висшето медицинско образование и научноизследователската дейност в тази сфера в Нидерландия, както и към него функционира едно от най-известните висши училища по право в страната на лалетата. Ротердамският университет Еразмус традиционно заема челни позиции в най-престижните академични международни рейтинги и класации.

Erasmus University Rotterdam носи името на големия ренесансов нидерландски хуманист, теолог и мислител Еразъм Ротердамски, а мотото му гласи „Главната врата на знанието”. Към висшето учебно заведение функционират седем факултета, както и множество престижни висши училища и научноизследователски институти, в рамките на които се осъществява широкомащабна научна дейност. Основният модерен и разполагащ с всички съвременни удобства за един пълноценен академичен и студентски живот, кампус на университета се намира в източната част на град Ротердам и се нарича Woudestein campus. В западната част на същото населено място е разположен вторият главен кампус на висшето училище - Hoboken campus, в който се провежда обучението в сферата на здравеопазването и медицинските науки (там се намира и най-големият център в тази област в цяла Холандия - Erasmus MC Medical Center). Други много известни в целия свят и престижни автономни академични звена в рамките на Erasmus University Rotterdam са висшите университетски училища - Erasmus School of Economics и Rotterdam School of Management.Историята на Ротердамския университет Еразмус започва още през 1913 година, когато в Ротердам представителите на локалната бизнес общност подпомагат създаването на модерно частно висше училище по търговия. Под настоящето си наименование Erasmus University Rotterdam функционира от 1973 г. насам, когато той официално придобива и статуса на университет. Висшето учебно заведение през следващите десетилетия до наши дни постепенно се развива изключително много и понастоящем се нарежда сред най-добрите и известни нидерландски университети и научноизследователски центрове в Европа и света. Днес Ротердамският университет Еразмус притежава изключително модерни кампуси, центрове и цялостна материална база. Висшето учебно заведение има особено богат библиотечен фонд, който е на пълно разположение на неговите възпитаници, издава редица научни и студентски списания, организира богат културен и спортен живот, както и множество прояви свързани с пълрноценното прекарване на свободното време от страна на учащите се. В последната престижна академична международна класация на New York Times, Erasmus University Rotterdam е класиран, благодарение на цялостните си образователни качества и достойнства, на 33-о място в света, а в рамките на доста други профилирани интернационални рейтинги много от отделните му програми и специализации заемат лидерски места в най-разнообразни области на знанието. Всичко това обуславя огромния интерес към англоезичните курсове и специалности на Ротердамския университет Еразмус от страна на кандидат-студентите от цялата планета.

Erasmus University Rotterdam предлага отлични бакалавърски и магистърски специализации на кандидат-студентите от целия свят в най-разнообразни сфери на академичното знание. Всички програми, дипломи и сертификати на Ротердамския университет Еразмус са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските курсове в престижното нидерландско висше учебно заведение е три години, а на магистратурите му – една година в редовна форма на обучение и две – в задочна.Предлаганото висококачествено висше образование на световно ниво в Erasmus University Rotterdam се осъществява в рамките на три основни направления, за които висшето учебно заведение има отлична репутация в страната на лалетата и чужбина. Това са областите на академичното знание - икономика и мениджмънт (обучението се провежда в Erasmus School of Economics ESE и Rotterdam School of Management, Erasmus University RSM), здравеопазване и медицина (Erasmus MС и Institute of Health Policy and Management iBMG) и Право, култура и обществени науки (Erasmus School of Law ESL, Faculty of Social Sciences FSW, Erasmus School of History, Culture and Communication ESHCC и Faculty of Philosophy FW).Общо Ротердамският университет Еразмус предлага около 70 учебни програми, множество от които се провеждат изцяло на английски език. Те са в области като поведенчески науки и социална култура, бизнес и икономика, здравеопазване, езици и култури, право, религия и философия, услуги, технологии и много други. Висшето учебно заведение предлага и отлични възможности за разнообразни докторантски специализации. Към Erasmus University Rotterdam функционират и голям брой научноизследователски институти и висши училища.
Учебната година в Erasmus University Rotterdam се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен. Успоредно с основните специализации в престижното холандско висше учебно заведение, неговите възпитаници имат възможност да се включат и в допълнителни курсове за повишаване на техните академични, лингвистични, обществени, образователни и професионални компетенции и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички програми, дипломи и сертификати на Ротердамския университет Еразмус са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Учебната година в рамките на Erasmus University Rotterdam започва традиционно на първи септември.

  • Частни квартири

Университетът не разполага с общежития, в които да настани студентите, но си сътрудничи с агенция за настаняване, която улеснява процесът на намиране на квартири за обучаващите се. Stadswonen е агенция, която предлага стаи и апартаменти за международни студенти, изследователи, персонал и посетители на университета. Цената варира в зависимост от удобствата, които се предлагат и които наемателите желаят.

Студентите на Erasmus University Rotterdam по време на учебната година и ваканциите имат възможност активно или за разтоварване и пълноценно прекарване на свободното време да се занимават с най-разнообразна по вид спортна и друга дейност. Това става с помощта на модерните спортни съоръжения, които са на разположение на възпитаниците на Ротердамския университет Еразмус. Студентите на висшето учебно заведение могат да практикуват лека атлетика, колоездене, футбол, фитнес и много други видове физическа активност. Ръководството на университета редовно организира и студентски турнири и съревнования по най-различни видове спорт с престижно общонационално и международно академично участие. Администрацията на Erasmus University Rotterdam регулярно провежда и екскурзии за учащите се до различни интересни места и знакови културно-исторически забележителности в цяла Нидерландия и чужбина. В рамките на висшето учебно заведение функционират и множество автономни студентски спортни клубове по интереси, които предлагат на възпитаниците на Университета Еразмус богати възможности да се занимават с любимите си дейности и видове спорт.