Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology

Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology
  • Финансиране частно
  • Език на обучение Английски език, Холандски език, Немски език,
  • Вид


  • Град Айндховен
  • Адрес Den Dolech 2
  • Телефони 31(0)40-247 9111
  • Уебсайт http://w3.tue.nl

Technische Universiteit Eindhoven (Eindhoven University of Technology) се нарежда сред най-добрите висши учебни заведения за инженерни науки и технологии в страната на лалетата и цяла Европа. Той е вторият създаден по рода си в Нидерландия (след Delft University of Technology) през 1956 година. Висшият технически университет понастоящем предлага отлични бакалавърски и магистърски специализации на кандидат-студентите от целия свят в рамките на своите девет факултета по електрическо инженерство, биомедицинско инженерство, индустриален дизайн, строителство и околна среда, химическо инженерство и химия, индустриално инженерство и иновации, приложна физика, механично инженерство и математика и компютърни науки. В момента във висшето учебно заведение от град Айндховен се обучават повече от 7100 студенти от Холандия и света от около 2200 души висококвалифициран академичен и преподавателски състав.

Eindhoven University of Technology традиционно заема челни места в различни международни академични рейтинги и класации. Така, например, в рамките на QS World University Rankings висшето учебно заведение за цялостната се дейност и качества е класирано на 146 място на планетата, а в сферата на инженерството и компютърните технологии е 61-и. През 2003 година Европейската комисия от своя страна нарежда холандския технически университет на трето място по качество сред изследователските университети на Стария континент (след британските Кеймбридж и Оксфорд). Висшето учебно заведение разполага с изключително модерна материална база и предлагащ отлични съвременни условия за един пълноценен академичен и студентски живот, кампус, намиращ се в центъра на град Айндховен (северно от централната градска гара).Eindhoven University of Technology е световноизвестен и благодарение на широкомащабната си научноизследователска дейност. Нидерландският университет работи в тясно сътрудничество с топ научни институти от типа на DPI и M2i. Ежегодно Айндховенският технически университет продуцира повече от 3000 научни публикации, връчва 140 награди за дисертационни трудове и взема около 40 патента. През годините випускници на Eindhoven University of Technology са били цяла плеяда водещи холандски и световни учени, политици, дейци на културата, общественици и т.н. Висшето учебно заведение има и голяма международна активност и тясно си сътрудничи с други висши училища от всички континенти (особено от Китай). Айндховенският технически университет широко си партнира с множество нидерландски университети от типа на Universiteit Utrecht и т.н. Всичко това носи нови, допълнителни възможности за академична и бъдеща професионална и кариерна реализация на випускниците му в страната на лалетата и чужбина.

Eindhoven University of Technology предлага отлични бакалавърски и магистърски специалности на вниманието на кандидат-студентите от целия свят. Всички негови програми, дипломи и сертификати са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските специализации в Айндховенския технически университет е три години, а на магистратурите - 1-2 г. Престижното нидерландско висше учебно заведение предлага и чудесни условия за изкарване на докторантури.Образователните специализации на Eindhoven University of Technology се провеждат в рамките на неговите девет факултета – по биомедицинско инженерство, индустриален дизайн, строителство и околна среда, електрическо инженерство, химическо инженерство и химия, индустриално инженерство и иновации, приложна физика, механично инженерство и по математика и компютърни науки. В тези автономни академични звена се преподават общо 11 бакалавърски и 21 магистърски цялостни курса (плюс още пет от специален тип). Айндховенският технически университет предлага от 1986 година и редица престижни програми за следдипломна квалификация. Всяка от тези висококачествени допълнителни специализации е двегодишна и се реализира съвместно с Холандския технически университет. В момента тези програми се организират от Stan Ackermans Institute под прякото ръководство на именитата академична институция 3TU Federation. Завършилите ги получават сертификат за професионален докторат по инженерни науки и престижна, отваряща им много врати по света, диплома за технически дизайнери. Към настоящия момент Eindhoven University of Technology предлага подобни специализации със следните профили – архитектурен дизайн на системи в мениджмънта, дизайн и технологии на инструментацията, информация и комуникационни технологии, логистика и системи в мениджмънта, математика за индустрията, процеси и продукционен дизайн, софтуерни технологии, интеракции и потребителски системи и др.Айндховенският технически университет провежда и редица други програми за придобиването на разнообразни компетенции и квалификации. В това число влизат и престижната специализация за преподавателски кадри, както и отличната МВА програма на висшето учебно заведение. Курсът за придобиване на допълнителна преподавателска квалификация се провежда в рамките на университетското висше училище Eindhoven School of Education. По време на горепосочената специализация бъдещите преподаватели също така се запознават и усвояват последните иновации и модерни методики в своята област, както и имат широки възможности за осъществяване на научноизследователска дейност. МВА програмата на Айндховенския технически университет е от типа TiasNimbas и се реализира съвместно с University of Tilburg. Eindhoven School of Education предлага също така и специални четиригодишни бакалавърски специализации за студенти от НВО университети, които после безпроблемно им позволяват, на базата на тяхната подготовка, да запишат веднага магистратури в същото висше учебно заведение. Айндховенският технически университет организира и две специални програми за най-добрите студенти на висшето училище. Те са насочени към онези учащи се, които искат да придобият по-задълбочени знания в дадена област и имат капацитета да постигнат едни оптимални образователни резултати и се стремят към по-нататъшна пълноценна академична реализация. Едната от тези програми се нарича The Honors Horizon program и е за студенти, които имат повишен интерес към интердисциплинарността в рамките на своето обучение. Както сочи самото й заглавие, тя се стреми да разширява мултидисциплинарните познания и хоризонти на учащите се, предлагайки им записване в редица допълнителни учебни курсове, участие в научноизследователска дейност и други активности от подобен род. Въпросната програма може да се изучава от студентите с висок успех по време на втората и третата година от учебния план на цялостния им бакалавърски курс. Втората подобна специализация на Eindhoven University of Technology се нарича The Honors Star program и на практика се явява добавка към горепосочената Honors Horizon program (провежда се от няколко години насам). Нейна отличителна черта е, че освен засилен интердисциплинарен подход на студентите в нейните рамки се предлага и доста задълбочено обучение, обогатено с редица допълнителни учебни курсове, в рамките и на по-тясната им специализация. Въз основа на този образователен подход, учащите се отделят и повече време, както на проблеми и теми „с повишена трудност”, така и на различните видове практически занимания. Особеност на The Honors Star program е, че за разлика от другата програма от подобен вид, може да бъде започната още през първата година на обучението за бакалаври от класически тип. Най-добрите студенти в отделните бакалавърски специалности на Айндховенския технически университет могат да изберат едната от двата горепосочени вида допълнителни образователни програми, както и да карат дори и двете наведнъж, което би им донесло едни подчертано богати възможности за бъдеща академична и професионална реализация.
Учебната година в Eindhoven University of Technology се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен. Паралелно с главните специализации и програми на висшето бизнес училище, възпитаниците му имат възможност да се включат и в редица допълнителни курсове насочени към повишаването на техните лингвистични, обществени, образователни, академични и професионални компетенции и квалификации, които могат да посещават включително по време на лятната ваканция. Всички програми, дипломи и сертификати на Айндховенския технически университет са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Общежитие
 • Частни квартири
 • Хотел

Technische Universiteit Eindhoven (Eindhoven University of Technology) не разполага с изградена база от собствени общежития, но въпреки това администрацията му активно се стреми да помага на студентите идващи от чужбина, по отношение на тяхното пълноценно и удобно битово устройване. Това става с помощта на няколкото престижни нидерландски агенции за студентско настаняване, с които висшето учебно заведение си сътрудничи на територията на Айндховен. Последният е един високоразвит и модерен холандски град, в който традиционно идва голям брой посетители от цялата страна и чужбина и поради това понякога изобщо не е лесно един студент да си намери квартира, разчитайки единствено на собствените си възможности и усилия. Именно заради това е най-добре учащите се от чужбина да се възползват от услугите на висшето училище и агенциите, с които то приоритетно работи. Чуждестранните студенти трябва да подадат заявка за настаняване в университетския отдел наречен International Relations Office. Обикновено учащите се получават писмо с потвърждение, че са приети през месец май, което съдържа и опция за уреждане на квартира. Айндховенският технически университет предлага две основни възможности за настаняване. Първата е свързана с агенциите Vestide и Student Eindhoven. Те предлагат студентски стаи, обикновено двойни, но със собствена баня и кухненски бокс. Другата опция за настаняване се предлага от агенцията Eindhoven2Stay и е свързана с битово устройване в рамките на апартаменти (общо са 94 на брой). През юни-юли студентите получават запитване, кой точно вариант от горепосочените предпочитат. При първия учащите се получават имейл от Vestide или Student Eindhoven до няколко седмици преди пристигането си. В него се съдържа парола и юзърнейм за сайта на съответната агенция, с които студентите се регистрират и виждат конкретните свободни квартирни места и посочват желаното от тях. Ако бъде избран вариант номер две, учащите се получават възможност да се нанесат в студио тип апартамент в района Hertoghof. Ако местата в подобни квартири са изчерпани, то студентите трябва да се насочат към вариант номер едно. Eindhoven University of Technology има практиката в по-редки случаи (при голям наплив от заявки) да уреди настаняване на своите възпитаници и посредством други, различни от горепосочените, холандски агенции, като своевременно уведоми учащите се за предлаганите им нови условия и цени. Студентските стаи, които се предлагат в рамките на първия вариант, са най-често общи (съжителстват заедно от два до пет учащи се). Те са напълно обзаведени и имат легло, маса, столове, лампа, гардероб, основни кухненски уреди, спално бельо, като има възможност за използване на перална машина. Наемите за подобни квартири варират от 350 до 450 евро на месец. В тази обща сума се включват разноските за газ, вода, електричество, интернет, общински и други видове данъци и такси, административни разходи, услугите по поддръжката на помещението, застраховка, разходи за сигурност и т.н. В повечето от сградите, в които предлагат настаняване агенциите Vestide и Student Eindhoven, няма отделни крила за момчета и момичета, защото като цяло в страната на лалетата е прието двата пола да живеят заедно, без да са сепарирани. В рамките на първия вариант за битово устройване студентите сключват едногодишен договор за наем (за начален месец се счита август), с опция той да бъде удължаван периодично (докато трае цялото обучение на даден учащ се). Възпитаниците на университета могат едностранно да прекратят договора с едномесечно предизвестие. Също в рамките на първия вариант агенцията Student Eindhoven предлага и настаняване в къща или апартамент на приемно холандско семейство (условията и свободните места също се намират на нейния сайт). Най-общоприетият начин на битово устройване на горепосочените агенции, обаче, така или иначе, си остава настаняване в студентска къща. В рамките на втория вариант от компанията Eindhoven2Stay се предлагат напълно обзаведени апартаменти, тип студио, в комплекса Hertoghof. В наема също се включват всички разноски, които бяха описани относно вариант номер едно. Сумата на същия е 450 евро на месец, ако студентите кандидатстват за отстъпка в цената (условията за това са описани на сайта на агенцията). Ако те не пожелаят да направят това (или нямат възможност), пълната сума на наема им е 725 евро месечно. За разлика от първия вариант, също така учащите се не могат да избират и посочват точно определен апартамент, а той се селектира за тях, с оглед на свободните места, от техния наемодател.

Студентите на Technische Universiteit Eindhoven (Eindhoven University of Technology) по време на цялата учебна година и ваканциите имат възможност активно или за разтоварване и по-пълноценно прекарване на свободното време да практикуват най-разнообразна по вид спортна дейност и физическа активност. Това става с помощта на модерните съоръжения и треньорите и инструкторите на специализирания Студентски спортен център, функциониращ към холандското висше учебно заведение. Възпитаниците на Айндховенския технически университет могат да се възползват от неговите услуги, закупувайки си студентска карта на доста изгодна цена – само 74 евро за една година. В Студентския спортен център учащите се имат възможност да упражняват спортове и физически активности като футбол, плуване, водна топка, йога, фитнес, аеробика, акробатика и много други. Администрацията на Technische Universiteit Eindhoven редовно организира за студентите и екскурзии до интересни места, региони и туристически и културно-исторически забележителности в цяла Нидерландия и отвъд границите на страната на лалетата.