Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Windesheim honours college

Windesheim honours college

Windesheim Honours College е престижно нидерландско висше учебно заведение, функциониращо под шапката на прочутия университет Windesheim University of Applied Sciences, като представлява негов повече от успешен съвместен проект с именития VU University Amsterdam. Основният кампус на този холандски колеж се намира в град Цволе. Висшето училище предлага отлични англоезични бакалавърски програми, насочени към тези студенти, които виждат своята бъдеща професионална и кариерна реализация в национален или международен мащаб в сферата на бизнеса и икономиката (като, например, интернационални проектни мениджъри, консултанти, специалисти, експерти и т.н.).

Windesheim Honours College предлага на кандидат-студентите от целия свят две основни специализантски програми, в които приоритетно се поставя акцент върху международния бизнес и устойчивото развитие. С много голяма популярност сред студентите от чужбина се ползва англоезичната му бакалавърска специализация (уникална по своя характер, изучаван материал и специфики) по Международен проектен и гъвкав мениджмънт за глобални специалисти. Процесът на обучение се реализира в рамките на малки групи (до 25 души), въз основата на приоритетно практическа насоченост към съвременните изисквания на интернационалния пазар на труда и интердисциплинарния подход. Висококвалифицираният преподавателски състав на колежа се стреми всячески да обръща пълноценно внимание на проблемите и нуждите на всеки един отделен студент, на базата на един строго индивидуален, модерен подход. Въз основа на същото в рамките на Windesheim Honours College връзката учащ се – преподавател е особено силна, интензивна и постоянна и възпитаниците на висшето учебно заведение могат винаги да разчитат на квалифицираната помощ на най-широк кръг от академични специалисти.Холандският колеж предлага на своите възпитаници една дружелюбна и космополитна атмосфера. Към настоящия момент около 40 процента от неговите студенти са чуждестранни граждани, а останалите са обикновено от най-мултикултурните части на страната на лалетата. Обикновено всички учащи се живеят и се обучават заедно в кампуса на висшето учебно заведение, който се намира в красивия исторически център на град Цволе, на един час път от столицата Амстердам. След като завършат бакалавърските си специализации в рамките на Windesheim Honours College, студентите му имат възможност да продължат своето образование и в по-големите университети, чийто съвместен проект е той - Windesheim University of Applied Sciences и VU University Amsterdam в съответните идентични техни магистърски програми. Благодарение на високите качества на своето обучение, колежът през последните години е неизменно на челни места в международните и национални рейтинги и класации. Той е особено популярен и сред студентите от страната и чужбина и се е превърнал в истинска запазена и широко разпознаваема марка за висококачествено висше образование. През последните години Windesheim Honours College е и в топ три на университетите за приложни науки в рамките на Нидерландия.

Windesheim Honours College предлага няколко основни англоезични бакалавърски специализации на кандидат-студентите от целия свят, както и други видове курсове за усвояване на разнообразни допълнителни квалификации и компетенции. Всички програми, дипломи и сертификати на престижното холандско висше учебно заведение са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Бакалавърските специализации на нидерландския колеж са четиригодишни.Windesheim Honours College предлага и една уникална англоезична програма за бакалаври с подчертано международен фокус. Това е специализацията по Международен проектен и гъвкав мениджмънт за обучение на глобални професионалисти и специалисти. Като цяло програмите на известния колеж имат за основа общото и всестранно образование необходимо за получаването на бакалавърска степен от типа Bachelor of Business Administration degree (BBA). На базата на това, студентите могат да избират между два главни вида по-тесни специализации – Обществено здравеопазване и Комуникации и медии. Последната програма се фокусира и върху много актуални проблеми на нашата съвременност като опазването на околната среда, защитата на човешките права, борбата с бедността, човешкото и гражданско поведение в модерния, глобализиращ се свят и т.н. Акцентът в нея се поставя на ролята на медиите и комуникациите за пълноценното отразяване и разрешаването на горепосочените въпроси. Студентите се обучават и на това, как да стимулират сътрудничеството между отделните съвременни социални агенти в подобен контекст от рода на различните държавни институции, бизнес средите и корпорациите, неправителствените организации и др.Втората основна бакалавърска специализация предлагана от Windesheim Honours College е в областта на общественото здравеопазване. В нейния център са поставени основни проблеми на мениджърството в сферата на публичното здраве, в качеството й на един от най-важните компоненти на устойчивото развитие. В този аспект програмата на холандския колеж проблематизира актуални и наболели въпроси на модерното обществено здравеопазване като СПИН, затлъстяване, хронично недохранване и т.н. Те биват разглеждани на национално, международно и глобално ниво в тясна връзка със съвременната социална проблематика. Тази отлична бакалавърска специализация на висшето учебно заведение е от една страна подчертано интердисциплинарна, а от друга се намира в непосредствена връзка с конкретната практика и е ориентирана към пълноценната бъдеща професионална и кариерна реализация на студентите от целия свят.
Учебната година в Windesheim Honours College се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен. Успоредно с главните специализации и програми на висшето бизнес училище, възпитаниците му имат възможност да се включат и в редица допълнителни курсове насочени към повишаването на техните лингвистични, обществени, образователни, академични и професионални компетенции и квалификации, които могат да посещават включително по време на лятната ваканция. Всички програми, дипломи и сертификати на Windesheim Honours College са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Периодът за обучение в основните му бакалавърски специализации е четири години. Оптималните срокове за кандидатстване в рамките на колежа са – до 1 декември (ранен), до 1 април (обикновен и най-често използван) и до 1 юни (късен).

  • Общежитие

Основният вариант за удобно и функционално битово устройване на чуждестранните студенти на Windesheim Honours College е свързан с неговия модерен комплекс с общежития наречен De Nieuwe Haven. Той представлява десететажна сграда разположена в самия център на град Цволе. На всички етажи на съвременното и разполагащо с всички необходими за пълноценния студентски живот удобства, здание има по 14 единични стаи и една двойна. За разлика от повечето общежития на холандските висши учебни заведения всички тези помещения имат отделна баня, което е едно голямо предимство за студентите на колежа. Всяка стая притежава и собствен малък кухненски бокс, въпреки че студентите най-често си готвят и ядат в общата просторна кухня и трапезария, намиращи се на етажа. Самите отделни стаи са просторни и имат площ от 16 квадратни метра. Наемите за общежитията на Windesheim Honours College варират от 350 до 400 евро, като наемателите на двойните стаи си поделят въпросните разходи. Отделно се предлагат и апартаменти, състоящи се от хол и две индивидуални стаи (с наем от 500 – 550 евро месечно). Студентите на холандското висше учебно заведение са задължени да живеят в общежитията De Nieuwe Haven през първите две години от престоя си за обучение в страната на лалетата. Обичайният живот в комплекса е на една задружна, пъстра и космополитна общност. Студентите обичат да си комуникират и общуват активно в рамките на колективните помещения за работа, хранене и прекарване на свободно време, а ако пожелаят да се усамотят, това става, когато пристъпят прага на собствената си стая. В общежитията учащите се най-често установяват полезни контакти и създават трайни приятелства със свои връстници от целия свят. Студентите на колежа остават традиционно доволни и от други две немаловажни предимства на комплекса – бързата и постоянна безжична интернет връзка (цената й се включва в общата сума на наема) и чудесната гледка, откриваща се от повечето стаи към красивите културно-исторически забележителности на град Цволе. Статистиката също така сочи, че живеейки в подобна космополитна атмосфера, възпитаниците на Windesheim Honours College значително подобряват нивото си на английски език, защото имат възможност да го практикуват непрекъснато в ежедневния си бит.

Възпитаниците на Windesheim Honours College имат възможност активно или за удоволствие и разтоварване да упражняват най-различна по вид спортна дейност и физическа активност. Това става с помощта на модерните спортни съоръжения на висшето учебно заведение, намиращи се на територията на кампуса на холандския университет Windesheim University of Applied Sciences в град Цволе (под чиято шапка формално колежът функционира). Студентите на нидерландския ВУЗ могат да се занимават с фитнес, аеробика, тенис, карате, крикет, футбол, както и с богата палитра от други индивидуални и колективни спортове на преференциални, ниски цени. Администрацията на Windesheim Honours College също така регулярно организира и екскурзии до разнообразни интересни места и културно-исторически забележителности и туристически атракции в цяла Холандия и зад граница.