Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Hanzehogeschool

Hanzehogeschool

Hanzehogeschool Groningen или както висшето учебно заведение е по-известно в чужбина - Hanze University of Applied Sciences (UAS) е един от най-големите и престижни университети за професионално обучение в Нидерландия. Центърът на университета се намира в град Гронинген. Висшето училище предлага отлични разнообразни бакалавърски и магистърски курсове и специализации на холандски, английски и немски език. Университетът е известен и с това, че работи в тясно сътрудничество с редица други престижни международни висши учебни заведения, което допълнително предоставя чудесни възможности за реализация на неговите възпитаници на всички континенти. Понастоящем в създадения през 1986 година Hanze University of Applied Sciences се обучават около 25 000 студенти от Нидерландия и целия свят, които са обучавани от над 2700 души висококвалифициран академичен и преподавателски състав.

Hanzehogeschool Groningen има уникална структура за сферата на холандското висше образование. В края на 80-те години той е бил създаден чрез обединението на 16 съществували дотогава по-малки висши училища, функционирали до този момент на територията на град Грьонинген и региона. Най-старото от тях е институтът за професионално обучение Академия Минерва, основана през далечната 1798 година. Това показва, че образованието в рамките на Hanze University of Applied Sciences се основава на едни дългогодишни и славни исторически традиции. Понастоящем под общата шапка на Hanze University of Applied Sciences функционират следните автономни институти, академии и други висши училища – Академията Минерва – училище за изящни изкуства и дизайн, Академията за популярна култура, Ханзе институтът по технологиите, Международното бизнес училище Грьонинген, Танцовата академия на Северна Холандия, Консерваторията Принц Клаус, Училището по архитектура, сграден фонд и строително инженерство, Училището по комуникации и медии, Училището по педагогика, Училището по Facility Management, Училището по инженерство, Училището по здравни науки, Училището по компютърни науки, Училището по право Грьонинген, Институтът за науки за живота и технологиите, Училището за финансов и икономически мениджмънт, Училището за медицински сестри, Училището за маркетингов мениджмънт, Училището за спортни науки и Училището за социални науки.В рамките на горепосочените си автономни академични звена Hanzehogeschool Groningen предлага следните бакалавърски специализации – Модерни сензорни приложения, Класическа музика, Музикална педагогика, Музикално композиране и студийни продукции, Диригентство, Електронен продукционен дизайн и инженерство, Интегрално продукционно развитие, специализацията на немски език Internationale Betriebswirtschaft, Международно биомедицинско инженерство, Международен бизнес и мениджърски науки, Международно строително инженерство и мениджмънт, Международни комуникации, Международен конструкционен мениджмънт, Международен Facility Management, Международно енергийно генериране и дистрибуция, Джаз, Медицински изображения и радиационна онкология, Обучение на медицински сестри, Хранене и диетология, Орална хигиена, Физиотерапия и Говорна терапия. Hanze University of Applied Sciences предлага и следните престижни магистърски програми – Международни комуникации, Бизнес администрация в сферата на международния бизнес и мениджмънт (MBA in IB&M), Бизнес администрация (на пълно и частично учебно време), Изящни изкуства, интерактивни медии и околна среда, Рисуване и изящни изкуства, Сценография и изящни изкуства, Музика, Социална работа, Възобновяеми енергийни източници и Недвижимо имущество. Hanzehogeschool Groningen през последното десетилетие традиционно предизвиква големия интерес на кандидат-студентите от целия свят, благодарение на висококачествените си англоезични специализации и програми на световно ниво.

През първите две години от бакалавърската програма обучението се провежда в Гронинген. Първият семестър на третата година обучението е в университет-партньор на Hanze, а през втория семестър се провежда практика във фирма по избор в Холандия или друга страна. Последната година е посветена изцяло на избрания профил/специализация.През първия семестър от магистърската програма обучението се провежда в Гронинген, а през втория - в университет-парньор на Hanze. Възможността за мобилност на студентите се гарантира от факта, че работата им се оценява както по европейската кредитна система, European Credit Transfer Sysytem (ECTS), така и по американската кредитна система Credit Accumulation Transfer System (CATS). Третият семестър е посветен изцяло на писането на дисертация, в страна и университет, където може да бъде осигурено подходящо академично ръководство за дипломанта.
Обучението за бакалавърските програми е 3 - 4 год., като учебната година е раздлена на два семестъра. Учебната година започва през септември.

Университетът предлага и едногодишни или двугодишни бакалавърски програми по една от следните дисциплини: Международен Биомедицински инженеринг; Международно производство; Международен продуктов дизайн инженеринг; Международен градски инженеринг и менидмънт и Европейски конструктивен мениджмънт.Магистърските програми са с продължителност 3 семестъра или 14 календарни месеца.

  • Общежитие
  • Частни квартири

Настаняването е около EUR 350 - 400 на месец, а разходите за храна са около EUR 280 - 380 на месец. Месечният наем за напълно обзаведена самостоятелна стая и ползване на обща баня и кухня, варира от EUR 250 до EUR 500 и включва разходите за вода, ток, газ, отопление и общински такси. Като екипът по настаняване помага на студентите да изберат правилното за тях място. Има възможност и за търсене самостоятелно на квартира, но тя ще е по - скъпа за студентите.

Студентите на Hanze University of Applied Sciences по време на учебната година и ваканциите имат възможност да упражняват най-различна по вид спортна дейност и физическа активност. Това се осъществява, благодарение на членството на учащите се в студентската спортна федерация в Грьонинген и закупуването на евтина студентска спортна карта. Въпросната организация е сключила изгодни двустранни споразумения със собственици на модерни спортни зали, центрове, комплекси и съоръжения, разположени на територията на града, за използване на услугите им на преференциални цени от страна на студентите. Администрацията на Hanzehogeschool Groningen организира и регулярно екскурзии до различни знакови, известни и интересни туристически дестинации, райони и културно-исторически паметници в цяла Нидерландия и чужбина.