Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Hogeschool Edith Stein - Edith Stein University for Teacher Education

Hogeschool Edith Stein - Edith Stein University for Teacher Education
  • Финансиране държавно
  • Език на обучение Английски език, Холандски език,
  • Град Хенгело
  • Адрес Postbus 568 Hengelo 7550 AN
  • Телефони +31 (74) 851 61 00

Hogeschool Edith Stein (Edith Stein University for Teacher Education) е един от най-добрите и известни профилирани холандски университети, функциониращи в сферата на образованието и отделните разнообразни педагогически дисциплини. Понастоящем в това именито висше учебно заведение се обучават около хиляда студенти от страната на лалетата и множество други държави по света. Те се обучават от 110 души, висококвалифициран преподавателски, административен и академичен състав.

Edith Stein University for Teacher Education в сегашния си вид функционира от 1995 година. Той е създаден вследствие на сливането на няколко съществували дотогава нидерландски висши училища, които поотделно имат дългогодишни и солидни традиции в сферата на обучението по педагогически науки. Основният модерен и разполагащ с отлична образователна инфраструктура кампус на висшето учебно заведение се намира в град Хенгело, провинция Оверейсел, в най-източната част на Нидерландия, в близост до германската граница. Hogeschool Edith Stein подготвя основно учители и педагогически кадри, като процесът на обучение в него има подчертано практическа насоченост и дава на студентите една пълноценна подготовка за тяхната бъдеща професионална и кариерна реализация в национален и международен план. Образованието в този холандски университет се провежда в рамките на малки групи, в които са създадени чудесни условия да бъде обръщано необходимото внимание върху индивидуалните нужди, проблеми и нагласи на всеки един отделен учащ се. Висшето нидерландско педагогическо училище носи името на германската философка и хуманистка Едит Щайн.Университетът провежда и активна научноизследователска дейност. Основните насоки в нея са: иновации в образованието и педагогиката, педагогика и проблеми на поведението, лидерство в образователната сфера и много други. Edith Stein University for Teacher Education осъществява и активно сътрудничество с редица национални и международни висши учебни заведения и институции, което носи допълнителни възможности на неговите възпитаници за академична и професионална реализация в страната на лалетата и чужбина.

Един от най-известните и качествени холандски университети, лидер в сферата на педагогическото образование в Нидерландия - Hogeschool Edith Stein (Edith Stein University for Teacher Education) предлага отлични бакалавърски и магистърски програми на кандидат-студентите от целия свят. Всички сертификати, дипломи и специализации на висшето учебно заведение са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските програми на Edith Stein University for Teacher Education е 3-4 години, а на магистратурите му - 1-2 г.Hogeschool Edith Stein предлага специалности за бакалаври и магистри в редица сфери на педагогиката. Някои от тези курсове и програми имат освен приоритетно практическа насоченост и подчертано международен профил и се провеждат изцяло на английски език. Edith Stein University for Teacher Education предлага и специализации, които са съвместно разработени и организирани заедно с други престижни висши учебни заведения в Холандия.
Учебната година в един от най-добрите университети с педагогически профил в сферата на висококачественото висше образование в Холандия - Hogeschool Edith Stein (Edith Stein University for Teacher Education) се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Паралелно с главните бакалавърски и магистърски програми на висшето учебно заведение, неговите възпитаници имат възможност да се включат и в някои допълнителни курсове за повишаване на техните социални, академични, лингвистични и професионални компетенции и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички специалности, дипломи и сертификати на Edith Stein University for Teacher Education са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Свободен наем

Въпреки, че не разполага със собствени студентски общежития, които да се намират на територията на неговия кампус, Hogeschool Edith Stein (Edith Stein University for Teacher Education) оказва активна помощ на възпитаниците си, идващи от чужбина, по въпросите на тяхното удобно и функционално битово устройване. Администрацията на висшето учебно заведение най-често осигурява настаняване за чуждестранните студенти в индивидуално или колективно наети апартаменти (с ползване на общи помещения от рода на баня, хол, кухня, трапезария, перално и т.н.).

Възпитаниците на Hogeschool Edith Stein (Edith Stein University for Teacher Education) по време на своето следване в Холандия могат активно или за разтоварване и удоволствие да практикуват множество видове спортна и физическа дейност. Това се осъществява посредством редица различни зали, центрове и комплекси, намиращи се на територията на град Хенгело, с които ръководството на нидерландското висше учебно заведение си сътрудничи. Администрацията на Edith Stein University for Teacher Education регулярно организира и пътувания с учебна цел, както и екскурзии, до разнообразни градове и региони с културно-исторически и туристически забележителности в Холандия и чужбина.