Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Marnix Academie - PC Hogeschool Marnix Academie

Marnix Academie - PC Hogeschool Marnix Academie
  • Финансиране държавно
  • Език на обучение Английски език, Холандски език,
  • Вид Университет за приложни науки
  • Град Утрехт
  • Адрес Marnix Academie, Vogelsanglaan 1, 3571 ZM Utrecht
  • Телефони +31 30 275 35 21

Marnix Academie (PC Hogeschool Marnix Academie) е един от най-добрите и известни религиозни (протестантски) холандски университети за висше педагогическо образование. Неговият съвременен и разполагащ с отлична образователна инфраструктура и модерни съоръжения, кампус е разположен на територията на град Утрехт. Висшето учебно заведение предлага различни програми за подготовка на разнообразно профилирани учителски кадри на кандидат-студентите от Нидерландия и целия свят. Понастоящем в PC Hogeschool Marnix Academie се обучават около 1400 студенти, които се обучават от 150 души висококвалифициран академичен и административен персонал.

Marnix Academie е създаден под формата на независим холандски университет през 1984 година. Той е известен с високите качества на образователния си процес и модерните си методи на преподаване. Обучението в университета се осъществява в рамките на малки групи, в които са създадени всички необходими условия да бъде отделяно в пълен обем нужното внимание към персоналните проблеми, нужди и нагласи на всеки един студент.PC Hogeschool Marnix Academie е създаден след обединението на няколко престижни, съществували дотогава по-малки висши учебни заведения за подготовка на педагогически кадри за детски градини, различни видове училища и т.н. Първото от тях е основано още преди 130 години, което дава отражение върху качеството на образователния процес в този ВУЗ и до днес. Той се опира на едни солидни и дълги исторически традиции, като съчетава в себе си най-добрите постижения на педагогическата школа в Нидерландия с редица модерни иновации и методики. От друга страна, процесът на обучение в рамките на Marnix Academie се осъществява въз основа на религиозните принципи на съвременната протестантска теология. В това си качество, висшето учебно заведение от град Утрехт е признато за един от най-добрите религиозни университети за приложни науки в Холандия. Не на последно място, PC Hogeschool Marnix Academie развива и голяма международна активност, което носи допълнителни възможности на възпитаниците му за реализация в чужбина.

Marnix Academie (PC Hogeschool Marnix Academie) – университетът, който е запазена марка за висококачествено обучение, в сферата на висшето образование в Холандия, в областта на педагогическите науки, предлага отлични бакалавърски и магистърски специализации на кандидат-студентите от целия свят. Всички дипломи, сертификати и специалности на висшето учебно заведение са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските програми в нидерландската академия по педагогика е 3-4 години, а на магистърските му специализации – 1-2 г.Основните специалности за бакалаври в PC Hogeschool Marnix Academie са насочени към подготовката на учители и различни видове педагогически кадри. Висшето учебно заведение предлага и магистратура по професионален мениджмънт в областта на образованието. Випускниците от тази специализация могат да се реализират в сферата на мениджмънта в основните училища и гимназиалното обучение. Marnix Academie предлага и две допълнителни програми изцяло на английски език, приоритетно ориентирани към чуждестранните студенти – хуманитарна работа (с профил – децата от националните малцинства и емиграцията) и специални образователни нужди.
Учебната година в един от най-качествените религиозни холандски университети с педагогически профил - Marnix Academie (PC Hogeschool Marnix Academie) се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Успоредно с основните бакалавърски и магистърски програми на престижното висшето учебно заведение, студентите му имат възможност да запишат и някои допълнителни курсове за повишаване на техните обществени, академични, лингвистични и професионални компетенции и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички сертификати, дипломи и специализации на нидерландската академия за педагогически науки са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Свободен наем

Въпреки че не разполага със собствени студентски общежития, Marnix Academie (PC Hogeschool Marnix Academie) оказва всестранна консултативна и информационна помощ на възпитаниците си, идващи от чужбина, по въпросите на тяхното удобно и функционално битово устройване на територията на град Утрехт. Чуждестранните студенти на висшето учебно заведение трябва сами да си осигурят квартира, като използват предоставените им насоки и пълната информация, която им се дава от сътрудниците на нидерландската педагогическа академия. Те най-често си намират настаняване в стаи или в индивидуално или колективно наети апартаменти (с използване на общи помещения от типа на баня, хол, кухня, трапезария и т.н.). Студентите нерядко ползват успешно услугите и на локални онлайн-портали посветени на тази проблематика, както и тези на различни местни служби и агенции.

Студентите на Marnix Academie (PC Hogeschool Marnix Academie) по време на своето образование в Холандия имат възможност активно или само за удоволствие и разтоварване да упражняват множество видове спортна и физическа дейност. Това става факт с помощта на редица разнообразни зали, центрове и комплекси, намиращи се на територията на град Утрехт, с които ръководството на нидерландското висше учебно заведение си сътрудничи. Администрацията на холандската академия за педагогически науки редовно организира и пътувания с учебна цел, както и екскурзии, до различни градове и региони с културно-исторически и туристически забележителности в страната на лалетата и чужбина.