Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Driestar Hogeschool - University for Teacher Education

Driestar Hogeschool - University for Teacher Education
  • Финансиране държавно
  • Език на обучение Английски език, Холандски език,
  • Вид Професионално висше образование
  • Град Гауда
  • Адрес Burg. Jamessingel 2 2803 PD GOUDA Postbus 368 2800 AJ GOUDA
  • Телефони (0182) 54 03 33

Driestar Hogeschool - University for Teacher Education е един от най-добрите холандски университети, профилирани в сферата на висококачественото висше педагогическо образование. Това е относително малко, но изключително престижно висше учебно заведение. Голям брой от програмите му по педагогика заемат челните места в холандските национални академични рейтинги и класации за тази образователна сфера. В него понастоящем се обучават около 1500 души от целия свят. Те получават чудесно, насочено приоритетно към практиката, образование в редица сфери на педагогиката като начална училищна педагогика, училищно обучение по различни учебни предмети, педагогическа теория, образование и иновации, специална училищна педагогика, обучение по лидерство и т.н. В момента Driestar Hogeschool предлага отлични по качества бакалавърски и магистърски програми в горепосочените области на кандидат-студентите от Нидерландия и чужбина.

Характерна специфика на обучението в холандското висше учебно заведение е неговият акцентирано християнски (протестантски) профил. Driestar Hogeschool притежава модерен, високотехнологизиран и разполагащ с отлична образователна инфраструктура, кампус, намиращ се в красивия и известен град Гауда, провинция Южна Холандия. Обучението в рамките на висшето училище представлява чудесен баланс между развиването на личностните качества на студентите и тяхната професионална подготовка, насочена към бъдещата им кариерна реализация в международен план.

Един от най-добрите и качествени холандски университети за педагогически науки - Driestar Hogeschool - University for Teacher Education предлага разнообразни бакалавърски и магистърски програми свързани с образователната сфера на кандидат-студентите от целия свят. Всички сертификати, дипломи и специализации на религиозното нидерландско висше учебно заведение са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските курсове в Driestar Hogeschool е 3-4 години, а на магистратурите му – 1-2 г.Driestar Hogeschool - University for Teacher Education предлага бакалавърски програми от рода на начална педагогика (4-12 години), училищна педагогика с профили по нидерландски език, английски език, немски език, история и математика, теория на образованието и т.н. Магистратурите провеждани от холандското висше учебно заведение са в области като: образование и иновации, специални образователни нужди, управленчески умения в сферата на образованието и др.
Учебната година в един от лидерите в сферата на висококачественото висше педагогическо образование в Холандия Driestar Hogeschool - University for Teacher Education се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Паралелно с главните бакалавърски и магистърски програми на престижното религиозно висше учебно заведение, неговите възпитаници имат възможност да запишат и някои допълнителни курсове за повишаване на техните социални, академични, лингвистични и професионални компетенции и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички дипломи, сертификати и специалности на висшето училище за приложни науки са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Общежитие
 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Свободен наем
 • Студентска къща

Администрацията на Driestar Hogeschool - University for Teacher Education оказва активна помощ на студентите на нидерландското религиозно висше учебно заведение идващи от чужбина по въпросите на тяхното удобно и функционално битово устройване. Най-често става дума за настаняване в общежития, асоциирани към това висше училище по педагогически науки (а също така и в колективно или индивидуално наети апартаменти). Висшето учебно заведение предоставя и цялата необходима информация на своите чуждестранни възпитаници относно опциите за наемане на частни квартири на територията на град Гауда и региона.

Възпитаниците на Driestar Hogeschool - University for Teacher Education по време на своето следване в Нидерландия имат възможност активно или основно за удоволствие и разтоварване да практикуват множество видове спортна и физическа дейност. Това се осъществява посредством модерните съоръжения, намиращи се на територията на редица различни зали, центрове и комплекси в град Гауда, с които ръководството на религиозното холандско висше учебно заведение тясно си сътрудничи. Администрацията на висшето училище регулярно организира и екскурзии до разнообразни градове и региони с културно-исторически и туристически забележителности в Нидерландия и чужбина.