Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Gereformeerde Hogeschool

Gereformeerde Hogeschool

Gereformeerde Hogeschool е един от най-известните холандски университети, които базират дейността си на симбиозата между западноевропейското християнство и академичната наука. Висшето учебно заведение предлага бакалавърски и магистърски програми в сфери на университетското знание като: педагогика, социални грижи и услуги, теология и много други.

Предлаганото образование от страна на Gereformeerde Hogeschool има подчертано практическа насоченост и е ориентирано към бъдещата пълноценна професионална реализация на неговите випускници. Нидерландският религиозен университет работи в тясно сътрудничество с други известни национални висши учебни заведения, с които предлага двойни програми и специализации. Gereformeerde Hogeschool е популярен в родината си и в чужбина и благодарение на широкомащабната си научноизследователска дейност.Висшето училище е създадено през 1987 година, в резултат от сливането на две съществували дотогава евангелистки висши учебни заведения – Реформистката социална академия и Реформисткия колеж за обучение на учители. Gereformeerde Hogeschool има модерен и разполагащ с богата материална база и отлична образователна инфраструктура кампус, намиращ се в красивия холандски град Цволе (в района наречен Grass Dorpstraat).

Един от най-добрите религиозни холандски университети за приложни науки - Gereformeerde Hogeschool предлага основно висококачествени бакалавърски програми на кандидат-студентите от целия свят. Всички сертификати, дипломи и специализации на висшето учебно заведение са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските програми в нидерландския университет е три-четири години.Gereformeerde Hogeschool предлага на чуждестранните кандидат-студенти основно курсове за бакалаври, които се провеждат изцяло на холандски език. Всички тези специализации предполагат едно добро ниво на владеене на нидерландски. В тази връзка висшето училище предлага на потенциалните си чуждестранни възпитаници да запишат подготвителна година. В нейните рамки те изучават профилирано нидерландски език, като обучението им е съобразено с нуждите и изискванията свързани с по-нататъшното им образование в този университет. Gereformeerde Hogeschool предлага на холандски бакалавърски програми от типа на: Училищно образование (4-12 годишна възраст), Обучение на медицински сестри, Социална педагогика и грижи, Социална работа и социални услуги, Теология и т.н.Висшето учебно заведение провежда и една специализация изцяло на английски език. Тя е с продължителност от един семестър и се нарича SPICE program и се предлага съвместно с друг престижен нидерландски колеж Dordt College. Gereformeerde Hogeschool провежда и редица допълнителни специализации на половин учебно време, което дава отлични възможности на студентите му да работят, докато следват в Холандия.
Учебната година в един от лидерите в сферата на религиозното академично образование в Холандия Gereformeerde Hogeschool се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Паралелно с главните бакалавърски и магистърски програми на висшето учебно заведение, възпитаниците му имат възможност да се запишат и в редица допълнителни курсове за повишаване на техните социални, академични, лингвистични и професионални компетенции и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички специалности, дипломи и сертификати на Gereformeerde Hogeschool са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

  • Общежитие
  • Частни квартири
  • Апартаменти
  • Свободен наем
  • Студентска къща

Въпреки, че Gereformeerde Hogeschool няма свои собствени студентски общежития, които да са разположени на територията на неговия кампус, висшето учебно заведение се стреми активно да помага на чуждестранните си възпитаници, по отношение на тяхното удобно и функционално битово устройване на територията на град Цволе, като ги свързва с агенции за настаняване и им предоставя цялата налична информация по въпроса. Студентите на религиозния нидерландски университет могат да си уредят устройване в индивидуално или колективно наети апартаменти (с използване на общи помещения от типа на хол, перално, трапезария, кухня и т.н.), в различни видове градски младежки и учебни общежития и студентски къщи, да си намерят частна квартира на свободен наем и др.

Студентите на Gereformeerde Hogeschool в течение на своето обучение имат възможност активно или просто за удоволствие и разтоварване през свободното си време да практикуват множество видове спортна и физическа дейност. Това става факт с помощта на модерните съоръжения, намиращи се на територията на редица разнообразни зали, центрове и комплекси в град Цволе, с които ръководството на религиозното холандско висше учебно заведение тясно си сътрудничи. Администрацията на университета за приложни науки регулярно организира и екскурзии до различни градове и региони с културно-исторически и туристически забележителности в страната на лалетата и чужбина.