Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Utrecht School of the Arts - Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Utrecht School of the Arts - Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Utrecht School of the Arts (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, HKU) е едно от най-големите висши учебни заведения в Холандия и Европа, предлагащо висококачествени бакалавърски и магистърски програми (както и подготвителни курсове и такива за различни видове допълнителна квалификация) в сферата на изкуствата и културата (изящни изкуства, дизайн, музика, театър, медии, игри и интерактивност, арт мениджмънт и др.) на кандидат-студентите от целия свят. Понастоящем в Утрехтското училище за изкуства се обучават около 3900 студенти от всички континенти (от над 570 души висококвалифициран преподавателски състав). Hogeschool voor de Kunsten Utrecht има две основни сфери на академична, научноизследователска и учебна дейност – т.нар. performing arts и visual arts.

Utrecht School of the Arts работи в тясно сътрудничество с Утрехтския университет, а от 1987 година висшето учебно заведение обединява усилията си и с Утрехтската консерватория, Нидерландския институт за църковна музика и престижното локално училище за изкуства Carillon School. Всички те понастоящем функционират под шапката на Департамента по музика на HKU.Hogeschool voor de Kunsten Utrecht е запазена марка в сферата на висшето обучение в Холандия в областта на изкуствата и се радва на солиден имидж и голяма популярност в чужбина, заради отличните качества на предлаганото от него арт образование. Възпитаниците му имат множество чудесни допълнителни възможности за реализация в чужбина, както и за развиване на една многопрофилна и тясноспециализирана научноизследователска дейност. Не на последно място, Утрехтското училище за изкуства притежава отлична, богата и високотехнологизирана материална база.

Един от най-големите, прочути и качествени университети за изкуства и културни изследвания в Холандия и Европа - Utrecht School of the Arts (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, HKU) предлага отлични бакалавърски и магистърски програми на кандидат-студентите от целия свят. Всички специалности, както и издаваните дипломи и сертификати от Утрехтското училище за изкуства, са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на курсовете за бакалаври в HKU е 3-4 години, а на магистърските му специализации – 1-2 г.Образователният процес в Hogeschool voor de Kunsten Utrecht се провежда в рамките на неговите факултети – по визуални изкуства и арт среда, по музика (Утрехтската консерватория), по театър, по изкуства, медии и технологии и по изкуство и икономика. Utrecht School of the Arts предлага чудесни по качества бакалавърски програми в области от типа на: изящни изкуства, музика, дизайн, театър, медии, игри и интерактивна дейност, художествена педагогика, арт мениджмънт и т.н. Изцяло на английски език висшето учебно заведение провежда специализацията за бакалаври по музика и частично – тази по изящни изкуства.Hogeschool voor de Kunsten Utrecht предлага и множество магистратури по горепосочените специалности. На английски език висшето учебно заведение провежда изцяло следните магистърски програми: арт мениджмънт, дизайн, изящни изкуства, творчески дизайн в дигиталните култури (бившата специализация известна под името European Media Master of Arts EMMA) и музика. Завършването на всички тези специалности носи на студентите академичната степен от вида Master of Arts (за програмата по музика съответно - Master of Music).
Учебната година в един от лидерите в сферата на висшето образование в Холандия и Европа в областта на изкуствата Utrecht School of the Arts (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, HKU) се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Паралелно с главните бакалавърски и магистърски програми на Утрехтското училище за изкуства, възпитаниците му имат възможност да запишат и редица допълнителни курсове за повишаване на техните социални, академични, лингвистични и професионални компетенции и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички специалности, сертификати и дипломи на Hogeschool voor de Kunsten Utrecht са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

  • Частни квартири
  • Апартаменти
  • Свободен наем
  • Студентска къща

Въпреки, че Utrecht School of the Arts (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, HKU) не разполага със собствени общежития, които да се намират на територията на неговия кампус, сътрудниците на висшето учебно заведение оказват активна помощ на чуждестранните студенти, по отношение на тяхното удобно и функционално битово устройване в рамките на град Утрехт. Най-често учащите се от чужбина могат да разчитат на няколко основни типа настаняване. Първият от тях е в индивидуална стая в студентски къщи, с колективно използване на общи помещения от рода на баня и кухня. Вторият има подобни характеристики, но става дума за устройване в двойни стаи при идентични битови условия. Третият тип настаняване е в апартамент или къща, като нерядко хазяите живеят в непосредствено съседство, заедно с чуждестранните студенти. Повечето възпитаници на Hogeschool voor de Kunsten Utrecht си намират подходяща квартира най-много на около двадесетина минути път с колело от учебните сгради на висшето училище за изкуства. Цените на наемите в град Утрехт варират от 375 до 700 евро на месец, в зависимост от предлаганите условия, както и от допълнителните услуги и удобства.

Възпитаниците на Utrecht School of the Arts (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, HKU) имат възможност активно или просто за разнообразие през свободното си време да упражняват редица видове спортна и физическа дейност. Това става факт, благодарение на модерните съоръжения в най-разнообразни центрове, комплекси и зали, разположени на територията на град Утрехт и региона, с които висшето учебно заведение осъществява тясно сътрудничество. Администрацията на Утрехтското училище за изкуства регулярно организира и множество екскурзии до различни градове и региони с културно-исторически и туристически забележителности в цяла Холандия и чужбина.