Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Christelijke Hogeschool Ede - Christian University of Applied Sciences

Christelijke Hogeschool Ede - Christian University of Applied Sciences
  • Финансиране държавно
  • Език на обучение Английски език, Холандски език,
  • Вид Университет за приложни науки
  • Град Еде
  • Адрес P.O. Box 80 6710 BB Ede The Netherlands
  • Телефони 31 318 696300

Christelijke Hogeschool Ede (Christian University of Applied Sciences) е нидерландски християнски университет, едно от най-известните висши учебни заведения в сферата на професионалното обучение в Холандия. Той има отлично устроен и разполагащ с модерна образователна инфраструктура, кампус, намиращ се в град Еде, в централната част на страната на лалетата. Понастоящем в университета се обучават над 4200 студенти, включително от много държави от целия свят от 400 души висококвалифициран преподавателски състав. Christian University of Applied Sciences в момента предлага висококачествени бакалавърски и магистърски програми в области на академичното знание като: бизнес администрация, мениджмънт, човешки ресурси, комуникации, журналистика, социална работа и услуги, социална педагогика, здравеопазване, теология и религиознание, религиозна педагогика, училищна педагогика и много други.

Образователният процес в създадения през 1994 година Christelijke Hogeschool Ede се провежда в съответствие с библейските принципи и християнската религия, според официалното дефиниране на мисията му от неговите основатели. Успоредно с това на студентите се предоставят широки компетенции и умения, с оглед на тяхната бъдеща професионална кариера в международен план. Christian University of Applied Sciences развива и мащабна научноизследователска дейност, както и оказва всестранна консултантска помощ на възпитаниците си от чужбина.

Един от най-добрите и известни холандски университети за приложни науки Christelijke Hogeschool Ede (Christian University of Applied Sciences) предлага висококачествени бакалавърски и магистърски програми на кандидат-студентите от целия свят. Всички сертификати, дипломи и специализации на висшето учебно заведение са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските курсове в Christian University of Applied Sciences е 3-4 години, а на магистратурите му – 1-2 г.Акцентът в образователния процес в рамките на Christelijke Hogeschool Ede е основно поставен върху специализациите за бакалаври. Всички те имат пълна акредитация от NVAO (Dutch-Flemish Accreditation Organisation). Бакалавърските програми предлагани от нидерландския религиозен университет за приложни науки са в сфери на академичното знание като: комуникации, журналистика, социална работа, социални услуги, социална педагогика, бизнес администрация, мениджмънт на човешките ресурси, обучение на медицински сестри, теология, религиозна педагогика, религиознание, начална училищна педагогика и т.н. Christian University of Applied Sciences организира и редица програми с международен профил, преподавани на английски език. Те се провеждат в области от типа на: социални науки, комуникационни науки, бизнес науки, обучение на медицински сестри, журналистика, педагогика и теология.
Учебната година в един от най-добрите нидерландски университети за професионално обучение - Christelijke Hogeschool Ede (Christian University of Applied Sciences) се провежда по уникална за сферата на висшето образование в Холандия схема. Тя започва на 1 септември и завършва на 31 август, като е разделена на четири части, в които с различен интензитет се провежда академичната и образователна университетска дейност. Официално между юли и септември на студентите се предоставя правото да излязат в лятна ваканция. В течение на същата обаче те имат възможност да полагат извънредно изпити, както и да запишат редица допълнителни курсове за повишаване на техните обществени, академични, лингвистични и професионални компетенции и квалификации. Въпреки (и в допълнение на) религиозната насоченост на образователния процес в Christian University of Applied Sciences, всички програми, сертификати и дипломи на висшето учебно заведение са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).Всеки един от четирите десетседмични периода в рамките на учебната година е организиран по следния начин. До 6-7 седмици студентите посещават лекции и занятия, а през останалото време ходят на практики или стажове и най-вече се подготвят за редовните си изпитни сесии. Образователният процес в Christian University of Applied Sciences е разделен на модули, като възпитаниците му, за да се дипломират, трябва да изпълняват изискванията на висшето учебно заведение за преминаването от даден модул в друг (и за натрупването им), като присъствие на семинарни занятия, редовно посещение на определен обем часове и т.н.

 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Хостели
 • Свободен наем
 • Студентска къща

Въпреки, че както повечето холандски университети, Christelijke Hogeschool Ede (Christian University of Applied Sciences) не разполага със собствени общежития, които да се намират в рамките на неговия кампус, сътрудниците му активно консултират чуждестранните му студенти, по въпросите на тяхното удобно и функционално битово устройване на територията на град Еде и околния регион (намиращите се в близост градчета като Бенеком и Вагенинген). Една част от възпитаниците на висшето учебно заведение живеят в колективно наети апартаменти с ползване на общи помещения от типа на баня, хол, кухня, трапезария, перално и т.н.Друга част от чуждестранните студенти на университета за приложни науки се устройват в специалния студентски хостел, намиращ се в близост до основните учебни сгради на Christian University of Applied Sciences. Администрацията на Christelijke Hogeschool Ede съветва възпитаниците си, идващи от чужбина, да подадат заявка за помощ за настаняване, колкото се може по-бързо, преди началото на съответната учебна година (например, за първокурсниците – веднага, след като разберат, че със сигурност са приети за обучение), защото по този начин те имат възможност да избират между повече варианти за квартира.

Възпитаниците на Christelijke Hogeschool Ede (Christian University of Applied Sciences) по време на своето следване в Холандия имат възможност активно или просто за удоволствие и разтоварване да упражняват редица разнообразни видове спортна и физическа дейност. Това става с помощта на множество зали, центрове и комплекси, с които висшето учебно заведение за приложни науки си сътрудничи, намиращи се на територията на град Еде. Също така в кампуса на същия нидерландски университет за професионално обучение има специализиран спортен център, в който студентите могат да се занимават с гимнастика, фитнес и т.н. активности от този вид. Администрацията на Christian University of Applied Sciences регулярно организира и редица екскурзии до множество градове и региони с културно-исторически и туристически забележителности в страната на лалетата и чужбина.