Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

HZ University of Applied Sciences - Hogeschool Zeeland

HZ University of Applied Sciences - Hogeschool Zeeland
  • Финансиране държавно
  • Език на обучение Английски език, Холандски език,
  • Вид Университет за приложни науки
  • Град Влизинген
  • Адрес Hogeschool Zeeland, Edisonweg 4, 4382 NW Flushing, Netherlands
  • Телефони 0031-118 489 291

HZ University of Applied Sciences (Hogeschool Zeeland, HZ) е един от лидерите в сферата на професионалното висше образование в Холандия. Понастоящем в него се обучават около 4000 студенти, като 500 от тях са чужденци. Висшето учебно заведение за приложни науки предлага висококачествени бакалавърски програми на кандидат-студентите от целия свят (редица от които се преподават изцяло на английски език) в области на академичното знание като: разнообразни видове мениджмънт, туризъм, химия, инженерство и много други.

Hogeschool Zeeland традиционно се намира на челните места в холандските академични рейтинги за висше професионално обучение. Така, например, в последната класация на престижното издание Elsevier той е посочен за най-добър нидерландски университет в областта на приложните науки, а в тази на националната образователна организация Keuzegids Hoger Onderwijs е втори за същата сфера. Висшето учебно заведение разполага и с отлична, богата и високотехнологизирана материална база в кампусите си в градовете Влизинген и Тернеузен. Предлаганото от него висше обучение е с подчертано практическа насоченост и е ориентирано към пълноценната бъдеща професионална реализация на випускниците му в Холандия и чужбина. Hogeschool Zeeland развива и мащабна научноизследователска дейност, както и осъществява редица проекти, съвместно с представителите на националните и интернационални бизнес среди.

Един от най-добрите холандски университети за приложни науки - HZ University of Applied Sciences (Hogeschool Zeeland, HZ) предлага отлични бакалавърски програми на кандидат-студентите от целия свят. Всички специализации, дипломи и сертификати на висшето учебно заведение са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на курсовете за бакалаври на Hogeschool Zeeland е 3-4 години.HZ University of Applied Sciences предлага общо 26 бакалавърски програми, като образователният процес се провежда в рамките на неговите седем академии. От тях седем специализации за бакалаври се преподават изцяло на английски език. Това са Международен бизнес и мениджърски науки (в Академията за бизнес администрация), Vitality & Tourism Management (в Академията Скалдис), Воден мениджмънт, Строително инженерство и Delta Management (в Академията Делта) и Химия, Международен мениджмънт на поддръжната дейност (в Академията за технологии и иновации).
Учебната година в един от най-добрите нидерландски университети за приложни науки - HZ University of Applied Sciences (Hogeschool Zeeland, HZ) се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Паралелно с главните бакалавърски и магистърски програми на висшето професионално училище, студентите му имат възможност да се включат и в множество допълнителни курсове за повишаване на техните социални, академични, лингвистични и професионални компетенции и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички специалности, дипломи и сертификати на Hogeschool Zeeland са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Общежитие
 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Свободен наем
 • Студентска къща

Администрацията на HZ University of Applied Sciences (Hogeschool Zeeland, HZ) оказва на студентите идващи от чужбина всестранна помощ, по отношение на тяхното удобно и функционално битово устройване. Така, например, в рамките на град Влизинген сътрудниците на висшето учебно заведение помагат на учащите се, да се настанят в разнообразни по вид студентски резиденции, апартаменти и квартири, посредством различни локални агенции и организации в удобна близост до корпусите на този ВУЗ. Сътрудниците на Hogeschool Zeeland също така консултират чуждестранните студенти, ако последните пожелаят сами да се опитат да си намерят подходящо битово устройване, предоставяйки им цялата налична информация по темата към дадения момент, адреси и контакти на интернет портали и офлайн структури, занимаващи се с тази проблематика и т.н. По принцип да се намери самостоятелно частна квартира в градовете, в които HZ University of Applied Sciences има кампуси, не е особено трудно, за разлика от повечето подобни населени места в Нидерландия.

Студентите на HZ University of Applied Sciences (Hogeschool Zeeland, HZ) имат възможност активно или просто за разтоварване през свободното си време да упражняват най-разнообразна по вид спортна и физическа дейност. Това става факт, благодарение на модерните съоръжения, разположени на територията на различни комплекси, центрове и зали, намиращи се в градовете, в които висшето учебно заведение за приложни науки има кампуси. Администрацията на Hogeschool Zeeland регулярно организира и разнообразни екскурзии за учащите се до редица градове и региони с културно-исторически и туристически забележителности в цяла Нидерландия и чужбина.