Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

HAS Den Bosch University of Applied Sciences - Hogeschool HAS Den Bosch

HAS Den Bosch University of Applied Sciences - Hogeschool HAS Den Bosch

HAS Den Bosch University of Applied Sciences (Hogeschool HAS Den Bosch) е един от най-добрите нидерландски университети, които предлагат висококачествено висше обучение в сфери като земеделски науки, храни, градинарство, растениевъдство, екология и т.н. Модерният му и разполагащ с всички съвременни удобства и богата материална база, кампус се намира в град Ден Бош (s-Hertogenbosch) – столица на холандската провинция Северен Брабант. Висшето учебно заведение е определено от специалистите и като най-добро в областта на растениевъдството в Нидерландия и като един от лидерите в сферата на профилираното професионално обучение в Холандия изобщо. Понастоящем в Hogeschool HAS Den Bosch се обучават около 1700 студенти от страната на лалетата и целия свят, на които преподават към 225 души висококвалифициран академичен състав.

Историческите корени на HAS Den Bosch University of Applied Sciences датират от края на 40-те години на миналия век в Холандия. Висшето учебно заведение последователно се разраства през десетилетията и постоянно увеличава периметъра на академичната си дейност, превръщайки се постепенно от земеделски ВУЗ с предимно регионално значение в един истински модерен национален лидер в областта на професионалното образование в Нидерландия. В наши дни по своя мащаб Hogeschool HAS Den Bosch е относително малък, независим, държавно финансиран холандски университет за свободни науки, който е известен с качествата на своя образователен процес. В неговите рамки се обръща приоритетно персонално внимание на интересите, проблемите и нуждите на всеки отделен студент. Обучението в това висше учебно заведение има засилено практическа насоченост и неговите възпитаници имат възможност, както да получат една отлична професионална подготовка, така и да участват активно в реализацията на множество програми и проекти, разработвани в тясно сътрудничество с престижни представители на националния и международен бизнес.

Един от най-добрите университети в сферата на профилираното професионално обучение в Холандия - HAS Den Bosch University of Applied Sciences (Hogeschool HAS Den Bosch) предлага висококачествени бакалавърски и магистърски програми на кандидат-студентите от цяла Европа и света. Всички специалности, дипломи и сертификати на висшето учебно заведение за приложни науки са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските курсове на Hogeschool HAS Den Bosch е 3-4 години, а на магистърските му специализации – 1-2 г.Образователният процес в HAS Den Bosch University of Applied Sciences се осъществява в рамките на неговите три департамента – по зелен бизнес, по храни и бизнес и по биология, животновъдство и околна среда. Като цяло университетът по приложни науки предлага десет бакалавърски програми на нидерландски език и две на английски, както и две англоезични магистратури (плюс още няколко специализации на английски език за следдипломна и допълнителна квалификация). Сред специалностите на Hogeschool HAS Den Bosch са: градински и ландшафтен мениджмънт, градско развитие и развитие на селските региони, растениевъдство и земеделски ферми, ландшафтен дизайн, градински дизайн и бизнес мениджмънт, растениевъдство и бизнес мениджмънт, дизайн на храните и иновации, хранителни технологии, бизнес администрация и агробизнес, животновъдство и агрономство, науки за околната среда, приложна биология и т.н.
Учебната година в един от най-изявените холандски университети в областта на земеделските науки, растениевъдството и опазването на околната среда - HAS Den Bosch University of Applied Sciences (Hogeschool HAS Den Bosch) се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Успоредно с основните бакалавърски и магистърски програми на висшето учебно заведение за приложни науки, неговите възпитаници имат възможност да запишат и редица допълнителни курсове за повишаване на техните обществени, академични, лингвистични и професионални компетенции и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички специализации, дипломи и сертификати на Hogeschool HAS Den Bosch са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

Възпитаниците на HAS Den Bosch University of Applied Sciences (Hogeschool HAS Den Bosch) могат през свободното си време за разтоварване и удоволствие или по-активно да упражняват най-различна по вид спортна и физическа дейност. Това се случва посредством модерните съоръжения, разположени в рамките на различни зали, центрове и комплекси, намиращи се в град Ден Бош, с които ръководството на висшето учебно заведение за приложни науки си партнира. Администрацията на Hogeschool HAS Den Bosch редовно организира и разнообразни екскурзии за учащите се до различни градове и региони с културно-исторически и туристически забележителности в цяла Холандия и чужбина.