Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Inholland University of Applied Sciences - Hogeschool Inholland

Inholland University of Applied Sciences - Hogeschool Inholland
  • Финансиране държавно
  • Език на обучение Английски език, Холандски език,
  • Вид Университет за приложни науки
  • Град Ротердам
  • Адрес P.O.Box 558 2003 RN Haarlem. Saturnusstraat 2-24 2132 HB Hoofddorp
  • Телефони +31 (0) 23 - 522 32 75

Inholland University of Applied Sciences (Hogeschool Inholland) е един от най-големите професионални холандски университети. Висшето учебно заведение за приложни науки има кампуси и филиали в редица нидерландски градове като Алкмаар, Делфт, Хага, Диемен, Дордрехт, Хаарлем, Хоофдорп, Ротердам, както и в столицата на страната Амстердам и в тази на бившата колония Суринам – Парамарибо. Понастоящем Hogeschool Inholland предлага отлични бакалавърски и магистърски програми на кандидат-студентите от целия свят в области на академичното знание като: икономика, право, мениджмънт, комуникации, изкуства, здравеопазване, педагогика, информационни технологии, растениевъдство, бизнес, логистика, мениджмънт, маркетинг, инженерство и т.н.

Inholland University of Applied Sciences е признат от специалистите за един от най-модерните, иновационни и международно ориентирани нидерландски университети, като в неговите рамки множество програми се преподават изцяло на английски език. Общо в този известен университет за приложни науки се обучават млади хора, представители на около сто световни националности от всички континенти. На всички тях висшето учебно заведение предоставя редица широки възможности за научноизследователска, професионална, кариерна, образователна и академична реализация в страната на лалетата и чужбина.

Един от най-влиятелните университети в сферата на професионалното висше обучение в Холандия Inholland University of Applied Sciences (Hogeschool Inholland) предлага отлични бакалавърски и магистърски програми на кандидат-студентите от целия свят. Всички специализации, сертификати и дипломи на висшето учебно заведение за приложни науки са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Бакалавърските курсове на Hogeschool Inholland са с продължителност от 3-4 години, а магистратурите му са 1-2г.В кампусите и филиалите на висшето учебно заведение, които са разположени в редица различни нидерландски градове, се предлагат специализации в разнообразни сфери на академичното знание от типа на: мениджмънт, комуникации, изкуства, здравеопазване, педагогика, информационни технологии, растениевъдство, бизнес, икономика, право, логистика, мениджмънт, маркетинг, инженерство и много други. Основният акцент в англоезичното обучение в рамките на Inholland University of Applied Sciences е поставен върху бакалавърските програми. Някои от последните, които се преподават изцяло на английски език, са по: аеронавтика и инженерство, комуникации (международен комуникационен мениджмънт), информационни технологии (приложна математика), международен бизнес и мениджърски науки, мениджмънт на почивната дейност, медии и мениджмънт в развлекателната индустрия, туристически мениджмънт (туризъм и мениджмънт на възстановителната дейност) и т.н.
Учебната година в един от най-големите университети за професионално обучение, функциониращи в сферата на висшето образование в Холандия Inholland University of Applied Sciences (Hogeschool Inholland) се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Паралелно с главните бакалавърски и магистърски програми на висшето учебно заведение за приложни науки, неговите студенти имат възможност да запишат и редица допълнителни курсове за повишаване на техните социални, академични, лингвистични и професионални компетенции и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички специалности, сертификати и дипломи на висшето учебно заведение са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Общежитие
 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Свободен наем
 • Студентска къща

Администрацията на Inholland University of Applied Sciences (Hogeschool Inholland), един от холандските университети с най-много кампуси и филиали, намиращи се в различни градове в страната на лалетата, активно помага на учащите се, идващи от чужбина, по въпросите на тяхното удобно и функционално битово устройване. Най-често става дума за оказване на консултантска помощ и предоставяне на пълна информация за това, как чуждестранните студенти могат сами пълноценно да се ориентират и да си потърсят общежитие или квартира на територията на населени места като Алкмаар, Амстердам, Делфт, Хаарлем, Ротердам и Хага, посредством различни локални агенции и институции, занимаващи се с тази проблематика. Някои от последните, с които възпитаниците на висшето учебно заведение си съдействат традиционно успешно са: Housing Anywhere, Stadswomen, Woninget, Kamernet, Studentenkamers, Pararius, Easy Kamer и т.н. Тези организации предлагат най-често на учащите се от чужбина подходящо настаняване в разнообразни видове студентски резиденции и къщи, частни квартири, индивидуално или колективно наети апартаменти (с ползване на общи помещения от типа на баня, хол, кухня, трапезария, перално и т.н.) и др.

Студентите на Inholland University of Applied Sciences (Hogeschool Inholland) имат възможност активно или за разтоварване и удоволствие през свободното си време да упражняват най-различна по вид спортна и физическа дейност. Това става факт с помощта на модерните съоръжения, намиращи се територията на множество центрове, комплекси и зали, с които висшето учебно заведение тясно си сътрудничи в градовете, в които има кампуси и филиали. Администрацията на Hogeschool Inholland регулярно организира и разнообразни екскурзии за студентите до различни градове и региони с културно-исторически и туристически забележителности в цяла Нидерландия и чужбина.