Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Zuyd University of Applied Sciences - Hogeschool Zuyd

Zuyd University of Applied Sciences - Hogeschool Zuyd
  • Финансиране държавно
  • Език на обучение Английски език, Холандски език,
  • Вид Университет за приложни науки
  • Град Хеерлен
  • Адрес Nieuw Eyckholt 300 6419 DJ Heerlen. Postbus 550 6400 AN Heerlen
  • Телефони +31 (0)88 989 30 00

Zuyd University of Applied Sciences (Hogeschool Zuyd) е един от най-големите и висококачествени холандски университети, функциониращи в сферата на професионалното висше образование в Нидерландия. Той има няколко модерни и отлично устроени откъм образователни условия кампуси, разположени в градовете Хеерлен, Ситард и Маастрихт. Понастоящем Hogeschool Zuyd предлага бакалавърски и магистърски програми на кандидат-студентите от целия свят в области на академичното знание като: икономика, лингвистика, комуникации, хотелиерство, обществени науки, поведенченски науки, изкуства, музика, дизайн, педагогика, инженерство, технологии и много други. В момента във висшето учебно заведение се обучават около 13 550 студенти от страната на лалетата и целия свят, под ръководството на 1500 души висококвалифициран преподавателски състав.

Според образователните експерти, Hogeschool Zuyd е истински лидер за областта на професионалното висше обучение в Холандия. Висшето училище традиционно заема и челни позиции в рамките на разнообразни национални и международни рейтинги и класации. Така, например, в последното издание на академичната ранглиста наречена Keuzegids Hoger Onderwijs този университет за приложни науки е класиран на първо място измежду 13-те най-големи ВУЗ-а, функциониращи в тази сфера в Нидерландия.

Един от най-добрите холандски университети за приложни науки - Zuyd University of Applied Sciences (Hogeschool Zuyd) предлага отлични бакалавърски и магистърски програми на кандидат-студентите от целия свят. Всички специалности, сертификати и дипломи на висшето учебно заведение са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските курсове в Hogeschool Zuyd е 3-4 години, а на магистратурите – 1-2 г.Основният акцент в образователната дейност на Zuyd University of Applied Sciences пада върху бакалавърските програми. Те са 52 на брой и повечето от тях се преподават на нидерландски език, но има и такива на английски. Магистратурите на висшето учебно заведение от своя страна понастоящем са осем. Образователният процес в Hogeschool Zuyd се провежда в рамките на неговите факултети – по науки и технологии, по търговия и финансов мениджмънт, по здравеопазване, по хотелиерство и фасилити мениджмънт, по ICT, по международен бизнес и комуникации, по изкуства, по мениджмънт и право, по обществени науки и педагогика и по акушерство и гинекология. Към висшето учебно заведение по приложни науки функционират и няколко автономни академии, намиращи се на територията на град Маастрихт – по музика, по изящни изкуства, по драматично изкуство, по акушерство и гинекология и по архитектура.
Учебната година в един от най-големите професионални нидерландски университети Zuyd University of Applied Sciences (Hogeschool Zuyd) се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Успоредно с основните бакалавърски и магистърски програми на висшето учебно заведение за приложни науки, неговите възпитаници имат възможност да запишат и редица допълнителни курсове за повишаване на техните обществени, академични, лингвистични, образователни и професионални компетенции и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички специализации, сертификати и дипломи на висшето учебно заведение са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Общежитие
 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Свободен наем
 • Студентска къща

Администрацията на Zuyd University of Applied Sciences (Hogeschool Zuyd) оказва активно съдействие по въпросите на удобното и функционално битово устройване на чуждестранните си възпитаници с помощта на различни агенции, работещи в рамките на градовете, в които висшето учебно заведение има кампуси - Maastricht Housing, Stichting Studenten Huisvesting (SSH) и Housing Association Woonpunt. Тези организации осигуряват настаняване на студентите от чужбина в общежития и квартири, като цената на месечния наем за тях е от порядъка на 450 евро. Срокът за подаване на молба за битово устройване за есенния семестър е 15 юни, а за пролетния – 15 ноември.

Възпитаниците на Zuyd University of Applied Sciences (Hogeschool Zuyd) по време на своето обучение имат възможност за удоволствие и разтоварване или по-активно да упражняват най-разнообразна по вид спортна и физическа дейност. Това става с помощта на модерните съоръжения, функциониращи в рамките на множеството зали, центрове и комплекси, намиращи се в градовете, в които висшето учебно заведение за приложни науки има кампуси. Администрацията на Hogeschool Zuyd регулярно организира и различни екскурзии до градове и региони с културно-исторически и туристически забележителности в цяла Холандия и чужбина.