Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Stenden University of Applied Sciences - Stenden Hogeschool

Stenden University of Applied Sciences - Stenden Hogeschool
  • Финансиране държавно
  • Език на обучение Английски език, Холандски език,
  • Вид Университет за приложни науки
  • Град Леуварден
  • Адрес Postbus 2080 Emmen 7801 CB Drenthe
  • Телефони +31 (591) 85 31 00

Stenden University of Applied Sciences (Stenden Hogeschool) е един от най-популярните в международен план държавни холандски университети за приложни науки. Той има кампуси, освен в родната си страна и в редица други държави и континенти. Понастоящем в нидерландското висше учебно заведение се обучават повече от 11 000 студенти от целия свят, на които преподават около 800 души висококвалифициран академичен състав. Stenden Hogeschool предлага отлични бакалавърски и магистърски програми в Холандия на кандидат-студентите от всички континенти в области на университетското знание като: мениджмънт, услуги, образование, социални грижи, технологии, бизнес и икономика и много други.

Stenden University of Applied Sciences има няколко модерно устроени кампуса в нидерландските градове Леуварден, Емен, Мепел, Асен и Грьонинген, както и в населени места по света като Доха (Катар), Порт Алфред (Южна Африка), Бангкок (Тайланд), Бали (Индонезия) и т.н. Университетът за приложни науки Стенден е създаден през 2008 г. след сливането на два други престижни ВУЗ-а за сферата на висшето образование в Холандия (функционирали дълги години поотделно дотогава). Традиционно големият интерес на чуждестранните кандидат-студенти към висшето учебно заведение се обуславя и от факта, че предлаганото от него отлично по качества образование има приоритетно международен фокус и Stenden University of Applied Sciences предлага редица бакалавърски и магистърски програми, освен на нидерландски и изцяло на английски език.

Stenden University of Applied Sciences (Stenden Hogeschool) е един от малкото университети за приложни науки от сферата на висшето образование в Холандия, които имат кампуси на почти всички континенти, освен в родната си страна. Всичко това в съчетание с подчертано международния фокус на предлаганото от него висококачествено висше образование и големият брой на англоезичните му специалности обуславят силния интерес към Stenden Hogeschool на кандидат-студентите от целия свят. Всички бакалавърски и магистърски програми, както и издаваните сертификати и дипломи от висшето учебно заведение са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на курсовете за бакалаври в Университета за приложни науки Стенден е 3-4 години, а на магистратурите му – 1-2 г.Общо към настоящия момент Stenden University of Applied Sciences предлага 19 бакалавърски програми, четири магистърски специализации и няколко различни по вид курса за придобиване на допълнителни професионални и академични компетенции и квалификации в сфери на университетското знание като услуги, мениджмънт, бизнес, икономика, социални грижи, образование, технологии и т.н.
Учебната година в един от най-изявените в международен мащаб холандски университети Stenden University of Applied Sciences (Stenden Hogeschool) се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Успоредно с основните бакалавърски и магистърски програми на висшето учебно заведение, неговите възпитаници имат възможност да се включат и в редица допълнителни курсове за повишаване на техните обществени, академични, лингвистични, образователни и професионални компетенции и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички специализации, дипломи и сертификати на Университета за приложни науки Стенден са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Общежитие
 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Свободен наем
 • Студентска къща

Администрацията на Stenden University of Applied Sciences (Stenden Hogeschool) активно помага на чуждестранните студенти по въпросите на тяхното удобно и функционално битово устройване. С предимство при осигуряването на стаи за настаняване, обаче се ползват възпитаниците на висшето учебно заведение, които идват от страни, които не членуват в Европейския съюз. Така или иначе, служителите на Университета за приложни науки Стенден декларират, че правят всичко по силите си да намерят подходящо битово устройване за всички студенти.Понякога обаче стаите не достигат и тогава учащите се от ЕС е необходимо да си търсят квартира самостоятелно. В този случай администрацията на висшето училище им оказва всестранна консултантска помощ и им предоставя цялата информация по този въпрос, с която разполага. Stenden University of Applied Sciences осигурява стаи на чуждестранните си възпитаници, използвайки услугите на локални агенции за настаняване, функциониращи в градовете, в които висшето учебно заведение има кампуси. Понастоящем цената на подобен тип битово устройване варира, в зависимост от предлаганите условия, от 250 до 350 евро на месец.

Студентите на Stenden University of Applied Sciences (Stenden Hogeschool) имат възможност по време на учебната година да се занимават с разнообразна по вид спортна дейност и физическа активност. Възпитаниците на Университета за приложни науки Стенден за целта си закупуват специална карта на символична цена. Посредством същата те си осигуряват достъп до (и могат да ползват пълноценно услугите на) множество спортни клубове, зали и центрове, функциониращи на територията на градовете, в които висшето учебно заведение има кампуси.Студентите на Stenden Hogeschool имат възможност да практикуват спортове и активности от типа на: футбол, баскетбол, волейбол, скуош, плуване, фитнес, аеробика, йога, тенис, класически, модерни и улични танци и много други. Администрацията на Stenden University of Applied Sciences редовно организира и разнообразни екскурзии до градове и региони с културно-исторически и туристически забележителности в цяла Нидерландия и чужбина.