Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

NHTV Breda University of Applied Sciences

NHTV Breda University of Applied Sciences

NHTV Breda University of Applied Sciences (NHTV internationaal hoger onderwijs Breda) е един от най-престижните и известни в чужбина нидерландски университети за приложни науки. Той е създаден през 1987 година след сливането на две големи холандски висши учебни заведения от град Бреда и неговия регион. Понастоящем в NHTV се обучават повече от 7000 студенти от страната на лалетата и множество държави от всички континенти. Университетът за приложни науки Бреда предлага изключително висококачествени бакалавърски и магистърски програми на кандидат-студентите от целия свят в области на академичното знание като: икономика, мениджмънт, компютърни игри и технологии, развлекателна индустрия, туризъм, транспорт, логистика, градоустройство и много други (някои от тези специализации се преподават изцяло на английски и/или на немски език и като цяло предлаганото от тоз ВУЗ образование има подчертано международен фокус).

Англоезичните специалности на NHTV internationaal hoger onderwijs Breda традиционно оглавяват националните образователни рейтинги и класации в своята сфера. Те са най-добри и престижни за областта на нидерландското висше образование по последните данни от рейтинга на представителната национална експертна организация Keuzegids HBO, както и според статистиката на Съвета на университетите за приложни науки (HBO-Raad - Netherlands Association of Higher Education Institutions), по рапортите на Изследователския център за обучение и работа (Research Centre for Education and Employment, акредитационната информация на организацията NVAO (Dutch-Flemish Accreditation Organisation) и съобразно резултатите от националното допитване до нидерландските студенти (Dutch National Student Survey). Така, например, според последното издание на най-значимия и всепризнат рейтинг, правещ официална класация по качество и различни комплексни показатели на програмите в холандските университети (Keuzegids HBO Voltijd 2011-12), всички бакалавърски програми на NHTV Breda University of Applied Sciences са признати за най-добри в своите категории. Университетът за приложни науки Бреда е създаден в края на 80-те години, посредством сливането на две известни, действали дотогава, нидерландски висши учебни заведения - Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme (NWIT, основан 1966 г.) и Verkeersakademie Tilburg (VAT, 1972 г.). NHTV постепенно през годините разширява значително периметъра на своята академична и образователна дейност и понастоящем се смята за един от най-добрите ВУЗ-ове в Холандия.Университетът подготвя студентите си по един отличен начин основно за тяхната бъдеща международна мениджърска кариера в най-различни области и индустрии. NHTV internationaal hoger onderwijs Breda дава чудесни възможности за интернационална реализация на възпитаниците си, още докато учат, защото е сключил множество двустранни споразумения за студентски обмен с други водещи висши училища от Европа и света. Съвместно с тях, както и с редица представители на националните и международни бизнес среди, NHTV реализира и широкомащабна научноизследователска дейност (под формата на най-разнообразни програми и проекти, разработвани в екипи със засилено участие на самите учащи се). NHTV Breda University of Applied Sciences организира и много допълнителни академични мероприятия като интернационални научни конференции, семинари с известни гостуващи лектори, летни курсове с различна насоченост и т.н. Университетът за приложни науки Бреда притежава и изключително модерна и високотехнологизирана материална база и образователна инфраструктура в рамките на неговите, разполагащи с всички съвременни удобства за един пълноценен студентски живот, кампуси. Големият престиж и отличното име, с които се ползва още от своето създаване NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, обуславя силния интерес към неговите англоезични програми и специализации от страна на кандидат-студентите от Европа и света.

Едно от най-добрите и известни в Европа и света холандски висши учебни заведения за приложни науки - Breda University of Applied Sciences (NHTV internationaal hoger onderwijs Breda) предлага висококачествени бакалавърски и магистърски специализации на кандидат-студентите от всички континенти в редица сфери на академичното знание. Всички програми, дипломи и сертификати на Университета за приложни науки Бреда са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските курсове във висшето учебно заведение е 3-4 години, а на магистратурите му – 1-2г.Понастоящем NHTV internationaal hoger onderwijs Breda предлага 18 специалности за бакалаври на пълно учебно време и редица магистърски програми. Известен брой от тях се преподават изцяло на английски и немски език. Важно предимство на програмите на Университета за приложни науки Бреда е, че според много от холандските академични рейтинги и класации те са най-добри в своите области (особено англоезичните от тях). Това обуславя и факта, че в момента зад стените на престижното висше учебно заведение се обучават студенти от повече от 50 световни националности.Образователният процес в Breda University of Applied Sciences се провежда в рамките на следните негови факултети – по градско развитие, логистика и мобилност (там се предлагат специализации по международна логистика, икономика, транспортен мениджмънт, международен мениджмънт на трафика, мобилност, градски мениджмънт, градски дизайн и т.н.), по игри и медии (създаване на игри, дизайн на игри, международен медиен мениджмънт, мениджмънт на развлекателната индустрия и др.), по развлекателна индустрия, по хотелиерство (има програми по международен хотелиерски мениджмънт), по туризъм (международен туристически мениджмънт, туристически науки, туризъм и възстановителна дейност и т.н.) и във факултета по международна недвижимост и фасилити мениджмънт.
Учебната година в Breda University of Applied Sciences (NHTV internationaal hoger onderwijs Breda) се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Успоредно с основните специализации на Университета за приложни науки Бреда, възпитаниците му имат възможност да се включат и в допълнителни курсове за повишаване на техните обществени, академични, лингвистични, образователни и професионални компетенции и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички програми, дипломи и сертификати на висшето учебно заведение са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

  • Общежитие
  • Частни квартири
  • Апартаменти
  • Свободен наем
  • Студентска къща

Въпреки, че не разполага с общежития, които да са разположени на територията на неговите кампуси, NHTV Breda University of Applied Sciences (NHTV internationaal hoger onderwijs Breda) активно помага на чуждестранните си възпитаниците по въпросите на тяхното удобно и функционално битово устройване. За целта Университетът за приложни науки Бреда е сключил договорености с няколко организации, занимаващи се с наемане на квартири в региона от типа на Singelveste AlleeWonen и WonenBreburg. Сътрудниците на висшето учебно заведение започват да търсят свободни места за устройване в общежития, резиденции или колективно наети апартаменти (индивидуални стаи с ползване на общи помещения от типа на баня, хол, кухня, трапезария и т.н.) веднага след като даден учащ се от чужбина бива приет на обучение в NHTV. Това става автоматично, единственото условие е кандидат-студентите да са регистрирани в системата Studielink. Предлаганите стаи могат да бъдат, както напълно обзаведени, така и частично или необзаведени (подробности за тях, както и за наема и местоположението им в град Бреда студентите получават на електронната си поща при първа възможност).Възпитаниците на NHTV internationaal hoger onderwijs Breda могат също така сами да си намерят настаняване посредством системата Click for rooms, което също се урежда с помощта на различни организации, осигуряващи квартири. Ако студентите на висшето учебно заведение имат желание да си търсят подходящо битово устройване напълно самостоятелно, то администрацията на NHTV Breda University of Applied Sciences може да ги консултира и им предоставя цялата необходима информация (адреси на агенции за настаняване, контакти с организации за студентско и младежко такова, квартирни бюра от град Бреда и региона, онлайн портали, занимаващи се с подобен предмет на дейност и много други допълнителни възможности, които са напълно достъпни за чуждестранните граждани, макар и по този начин понякога нещата да стават по-трудно, заради относително високия интерес към търсенето на квартири на територията на населеното място).

Възпитаниците на NHTV Breda University of Applied Sciences (NHTV internationaal hoger onderwijs Breda) имат възможност активно или просто за удоволствие и разтоварване през свободното си време да упражняват редица видове спортна и физическа дейност. Това става с помощта на множество зали, центрове и комплекси, намиращи се на територията на холандския град Бреда (някои от тях в удобна близост до четирите корпуса на висшето учебно заведение). Администрацията на Университета за приложни науки Бреда регулярно организира и екскурзии до различни градове и региони с туристически и културно-исторически забележителности в цяла Нидерландия и чужбина.