Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Nyenrode New Business School

Nyenrode New Business School
  • Финансиране частно
  • Език на обучение Английски език, Холандски език,
  • Вид Бизнес Училище
  • Град Амстердам
  • Адрес Weteringschans 165 1017 XD Amsterdam
  • Телефони +31 (0)20 427 42 86

Nyenrode New Business School е младо и много амбициозно висше учебно заведение създадено през 2006 година в холандската столица Амстердам. Оттогава насам то традиционно привлича интереса на кандидат-студентите от целия свят със своите отлични програми и специализации. Те са ориентирани към бъдещите млади мениджъри, бизнесмени, предприемачи и икономисти, като в тях особено много се акцентира върху предприемачеството в международен контекст.

Основната специализация на Nyenrode New Business School е за бакалаври в сферата на бизнес администрацията. Тя се нарича Factsheet Bachelor in Business Administration (BBA) и се провежда изцяло на английски език. Тази програма се организира също така в тясно партньорство с британския Westminster University. В рамките на процеса на обучение широко се прилагат англо-саксонските образователни методи и практики. Накрая випускниците на висшето бизнес училище получават една престижна и широко международно призната диплома за завършено висше бакалавърско образование.Предлаганото висококачествено висше обучение от страна на Nyenrode New Business School се осъществява и в тясно взаимодействие с различни престижни представители на нидерландски и международни компании и бизнес среди. То е изцяло ориентирано към изискванията на съвременния интернационален пазар на труда, иновациите и креативността. В неговите рамки солидната теоретична подготовка се прилага в конкретната практика. Студентите на висшето бизнес училище имат отличната възможност да срещнат потенциалните си бъдещи работодатели още на академичната скамейка, както и да се реализират успешно в международен образователен и професионален план. Те имат лекции и практически занятия, както в холандската столица Амстердам, така и в Брьокелен и в Лондон.

Nyenrode New Business School предлага няколко основни видове курсове и специализации с допълнителни възможности за академична и професионална реализация на кандидат-студентите от целия свят, които се провеждат изцяло на английски език. Всички негови програми са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).Основната специализация, предлагана от амстердамското висше бизнес училище Nyenrode New Business School, е тригодишната бакалавърска специалност BA in Business general degree. Тя има няколко основни модула, които могат да бъдат разширени и със записването на допълнителни курсове от други сфери. Учащите се имат възможност да запишат последните по време на втората и третата година на своето обучение. През четвъртата година на предлаганото от висшето учебно заведение висококачествено бизнес образование на световно ниво студентите вече могат да избират и от широк спектър специализирани модули, които се изучават в британския University of Westminster. Те включват, освен всичко останало и чуждестранен език, обучение на ефективни изследователски методи, практики и техники, образование в областта на медиите и много други. Възпитаниците на Nyenrode New Business School имат дори възможност на четвъртата година да специализират в този престижен английски университет и в някаква друга област, която е напълно различна като профил от този на дотогавашното им обучение.Основната бакалавърска специализация на висшето училище е за придобиване на базисни и общи бизнес и икономически компетенции и е подходяща за тези млади хора, които не са избрали още конкретния фокус на своята бъдеща професионална кариера в горепосочените области и искат да запазят всички свои опции за реализация налични и отворени. В този смисъл сертификатите получавани след завършване на амстердамското висше учебно заведение са отлична база за успешно кандидатстване за мениджърски и различни други работни позиции навсякъде по света, защото са изцяло ориентирани към изискванията и предизвикателствата на съвременния международен пазар на труда. По време на втората година от обучението си студентите на Nyenrode New Business School усвояват и базисни бизнес компетенции в области като маркетинг, финанси, мениджмънт на човешките ресурси, комуникации и правни науки. Висококвалифицираният преподавателски състав развива уменията им да правят анализ на конкретна ситуация от практиката, да мислят креативно, иновативно и концептуално, да имат богата обща култура, да се изразяват писмено и говоримо адекватно и правилно и т.н.През цялото време на обучението на възпитаниците на висшето учебно заведение солидната теоретична подготовка отлично се допълва с конкретните практически занимания, които се провеждат в тясно сътрудничество с представителите на престижни холандски, британски и световни компании и бизнес среди. Същевременно преподавателите поощряват креативността и независимото мислене на студентите, които са една чудесна база за техния бъдещ успех в условията на постоянно променящия се и все по-глобализиращия се съвременен свят. Младите хора имат възможност да решават отделни проблеми и казуси както самостоятелно, така и в рамките на групи, в които развиват способностите си за работа на екип принцип под прякото ръководство на изтъкнати учени и специалисти. Възпитаниците на висшето училище изготвят през втората година от престоя си в него и два проекта по проектен мениджмънт и продукционно развитие, които им дават също така възможност възможно най-бързо и непосредствено да приложат на практика усвоената от тях теория на бизнеса.

По време на третата година от бакалавърската специализация на Nyenrode New Business School студентите продължават задълбочено да развиват своите изследователски способности, както и аналитичните си и професионални умения. В нейните рамки те изготвят и два самостоятелни финални за обучението им проекта. Целта на същите е да им даде увереност и посока в бъдещата им кариерна ориентация. Финалните проекти изисквани за завършване на амстердамското висше учебно заведение са в области като Управление на собствена компания и Мениджмънт на продажбите и счетоводството. Тяхната цел е студентите да придобият опит от първа ръка в качеството си на млади бъдещи мениджъри. По време на четвъртата година от обучението си учащите се могат да избират от богат набор от образователни модули и специализации в рамките на Уестминстърския университет. Финалният проект за окончателно завършване на бакалавърската програма се изготвя в определена фирма, която може да бъде като местоположение в различни държави по света, по избор на студентите.Nyenrode New Business School предлага на онези кандидат-студенти, които не покриват изискванията на висшето учебно заведение за включване в неговите програми и възможността да запишат подготвителна година към този ВУЗ (т.нар. Foundation Year). Амстердамското бизнес училище предоставя тази опция на онези своите потенциални бъдещи възпитаници, чиято диплома за средно образование, например, не покрива неговите изисквания или те не владеят в необходимата степен английски език. По отношение на последното, Nyenrode New Business School предлага и записване в отличното лятно училище на своя престижен партньорски британски университет – лондонския University of Westminster. Този вид много полезен от лингвистична гледна точка и функционален курс продължава шест седмици. След завършването на подготвителната година, студентите на висшето учебно заведение вече имат възможност да запишат и отличната бакалавърска специализация на холандския ВУЗ. Последната, освен, че има свой общ вариант като програма, притежава и пет отделни форми на допълнително специализиране в области от типа на: Креативен бизнес и Мениджмънт на развлекателната индустрия, Бизнес и предприемачески маркетинг, Бизнес и финансов мениджмънт, Бизнес и иновационно предприемачество и Бизнес и човешки капитал.
Учебната година в Nyenrode New Business School се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен. Успоредно с основните програми и специализации във висшето учебно заведение, неговите възпитаници имат възможност да се включат и в допълнителни курсове за повишаване на техните лингвистични, социални, академични, образователни и професионални компетенции и квалификации, които могат да посещават включително по време на лятната ваканция. Всички специализации, сертификати и дипломи на Nyenrode New Business School са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Общежитие
 • Частни квартири
 • Свободен наем
 • Студентска къща

Основната форма на битово устройване, която администрацията на Nyenrode New Business School предлага на студентите идващи от чужбина, е свързана с модерните и разполагащи с всички съвременни удобства общежития, намиращи се в кампуса на Nyenrode Business Universiteit в холандската столица Амстердам. Последният е разположен на територия от 140 акра и неговият комплекс включва дори средновековен замък от 13 век. Кампусът, където се намират студентските общежития, граничи с красивата река Вехт и с прочутия Amsterdam Rhine Canal и е изпълнен с вековни кестени, розови и други цветни градини, изящен парк и с много други неповторими кътчета за социални контакти, пълноценно прекарване на свободното време и отмора. В кампуса на Nyenrode Business Universiteit има и богата библиотека, уютни студентски кафенета и ресторантчета, фитнес център с лекоатлетическа писта и тенис корт и т.н. Самите общежития на Nyenrode New Business School са разположени в пет отделни студентски резиденции, разполагащи с около 297 стаи (общо четири типа на брой), които са и мебелирани и немебелирани. Възпитаниците на амстердамското висше учебно заведение при желание имат възможност да излязат и на частна квартира и на свободен наем на територията на нидерландската столица.

Студентите на Nyenrode New Business School по време на учебната година и ваканциите могат активно или за удоволствие и разтоварване да упражняват най-различна по вид спортна дейност и физическа активност. Това се осъществява, с помощта на разнообразните, разполагащи с най-модерни съоръжения, зали и центрове в холандската столица Амстердам. С техните собственици висшето бизнес училище е сключило изгодни двустранни споразумения за използването на предлаганите от тях услуги от страна на възпитаниците му на преференциални цени. Администрацията на Nyenrode New Business School по време на учебната година и ваканциите организира регулярно и екскурзии до известни и интересни туристически, исторически и културни дестинации и забележителности в цяла Нидерландия и чужбина.