Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Maastricht School of Management

Maastricht School of Management
  • Финансиране държавно
  • Език на обучение Английски език, Холандски език,
  • Вид Бизнес Училище
  • Град Маастрихт
  • Адрес Endepolsdomein 150 6229 EP Maastricht The Netherlands
  • Телефони +31 43 38 70 808

Maastricht School of Management (MSM) е един от лидерите в Холандия в сферата на предлагането на висококачествено бизнес и икономическо висше обучение (основно в областта на бизнес администрацията) на световно ниво в рамките на програми и специализации от типа на Master of Business Administration (MBA), Executive MBA (EMBA), Doctor of Business Administration (DBA), Doctor op Philosophy (PhD). Тези отлични курсове са специално организирани за млади мениджъри и такива, които се намират в средата на своята кариера, частни предприемачи, специалисти в различни образователни институции, експерти към държавни и неформални организации и т.н. MSM предлага и широк спектър от разнообразни други видове по-краткосрочни курсове за придобиване на различни допълнителни компетенции и квалификации. Понастоящем във висшето бизнес училище се обучават около 2500 студенти от над 30 страни по света.

Целта на предлаганото от Maastricht School of Management обучение е осигуряването на отлични перспективи за бъдещата професионална и кариерна реализация в международен план на неговите випускници. Това става на базата на едно солидно мениджърско образование под ръководството на изтъкнати академични специалисти, които отдават приоритет на стимулирането на креативното модерно мениджърско мислене и на успешното му прилагане и пренасяне от сферата на теоретичната подготовка в областта на конкретиката и практиката. Висшето учебно заведение има уникално пъстра като национален състав и многобройна като численост алумни общност, която помага на студентите и преподавателите в процеса на обучение и относно професионалната реализация на възпитаниците му. Академичният състав на Maastricht School of Management изповядва принципите на корпоративната социалната отговорност и устойчивото развитие и вярва в необходимостта от спазване на високи етични стандарти в областта на бизнеса и мениджмънта.Историята на MSM започва от основания през 1952 година Изследователски институт за мениджърски науки към Университета Делфт, който е първото създадено в Холандия висше инженерно училище. Висшето учебно заведение под настоящето си име се премества в нов, модерен кампус в град Маастрихт през 1989 г. През 1990 г. Maastricht School of Management започва да провежда първата си МВА програма на пълно учебно време. Понастоящем висшето училище осъществява програми и в 23 различни държави като Бразилия, Индия, Китай, Саудитска Арабия, Кипър, Малта и др. През 2012 година MSM празнува своя 60-годишен юбилей.

Maastricht School of Management (MSM) предлага отлични МВА програми, докторантури и различни други видове курсове за придобиване на разнообразни видове компетенции и квалификации на кандидат-студентите от целия свят. Всички негови специализации, дипломи и сертификати са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).МВА програмите на висшето училище подготвят отлични и висококвалифицирани млади специалисти за международните бизнес среди, които са чудесно приспособени към бързо променящите се условия и изисквания на интернационалния пазар на труда. Студенти от много страни по света получават в техните рамки висококачествено висше образование, основано на интердисциплинарния подход и практиката в една дружелюбна, мултикултурна среда. Maastricht School of Management провежда и две специализации от типа Executive MBA. Едната от тях е с фокус върху устойчивостта, а другата е с основно нидерландски профил в сферата на практическия мениджмънт. Executive MBA програмата се провежда в срок от 24 месеца. Учебните занятия са организирани в рамките на седем модула, всеки един от тях е по девет дни, като има и тримесечна годишна ваканция (програмата е организирана така, че обучаващите се да бъдат минимално отклонени от преките си служебни задължения). Executive MBA специализацията на Maastricht School of Management, която е специално ориентирана към нуждите и интересите на чуждестранните студенти, се провежда съвместно с престижното кьолнско висше учебно заведение Cologne Business School (CBS).Холандското висше бизнес училище предлага също чудесни докторантури, DBA програми и различни краткосрочни курсове за придобиване на разнообразни видове квалификации. Повечето от последните са дори за вземане на различни дипломи и сертификати само за триседмичен срок висококачествено висше обучение. Подобни курсове се провеждат в сфери като електронно правителство, финансов мениджмънт за специалисти, които не са преки експерти по финансов мениджмънт, лидерство и мениджмънт на институциите за висше образование, мениджмънт на организационните преобразувания и промени, мениджмънт на събития в сферата на организационната култура, мениджмънт на устойчивото развитие, проекти в областта на идентификацията, развитието и мениджмънта, стратегически мениджмънт, устойчив туристически мениджмънт, консултантски процес, упражняване на влияние, предприемачество и организиране на промоции за жени-мениджъри, ефективен партньорски мениджмънт и т.н. Maastricht School of Management предлага и някои видове 12-седмични специализации в области от типа на мениджмънт и околна среда, финансов мениджмънт, проектен мениджмънт, изследователски методи и умения и др.
Учебната година в Maastricht School of Management (MSM) се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен. Паралелно с основните специализации във висшето бизнес училище, неговите студенти имат възможност да се включат и в допълнителни курсове за повишаване на техните академични, лингвистични, социални, образователни и професионални компетенции и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички програми, дипломи и сертификати на Maastricht School of Management са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Частни квартири
 • Хотел
 • Свободен наем

Главният тип битово устройване предлаган на студентите от чужбина от администрацията на Maastricht School of Management (MSM) е свързан с отличния, луксозен, местен, четиризвезден хотел наречен Apart Hotel Randwyck. В рамките на някои програми и специализации на висшето бизнес училище разноските по използването на неговите услуги се включват в общата сума на годишната такса за обучение. Хотелът разполага за нуждите на учащите се в MSM с 13 апартамента, 44 единични обзаведени стаи и 18 двойни мебелирани такива и с още 7 студиа. Всички помещения имат собствена баня и тоалетна. Услугите предлагани от Apart Hotel Randwyck включват безплатен бърз и постоянен безжичен интернет, телефон, използване на модерно оборудвани перални помещения, на общи помещения за самоподготовка и почивка, на спортни съоръжения като маси за пинг-понг, на гаражи за колела и т.н. Хотелът се намира на територията на кампуса на Maastricht School of Management в непосредствена близост до лекционните и учебни зали и аудитории. В непосредствена близост до него има евтини ресторантчета предлагащи вкусна храна, снек барове, заведения за бързо хранене и т.н. Висшето бизнес училище се намира в удобна близост и до няколко други хотела, ако студентите му предпочетат техните условия пред тези предлагани направо в кампуса им. Възпитаниците на Maastricht School of Management имат възможност и сами да си намерят частна квартира или други по-функционални варианти за битово устройване на свободен наем в рамките на холандския град Маастрихт.

Студентите на Maastricht School of Management (MSM) по време на учебната година и ваканциите имат възможност активно или за удоволствие и разтоварване да упражняват най-разнообразна по вид спортна дейност и физическа активност. Това се осъществява, благодарение на различните модерни спортни центрове и зали на територията на град Маастрихт, с които ръководството на висшето учебно заведение е сключило двустранни споразумения за използването на предлаганите от тях услуги от страна на обучаващите се в него на преференциални цени. В близост до кампуса на MSM има и няколко подобни плувни комплекса за водни спортове и басейни. През зимата студентите имат възможност да практикуват и зимни видове спорт в различни специализирани за целта центрове в Маастрихт като популярния в града „Снежен свят” или центъра за пързаляне с кънки. Възпитаниците на MSM имат на разположение и чудесни модерни съоръжения за фитнес, гимнастика, бодибилдинг, катерене в зала и на открито и т.н. Администрацията на холандското висше бизнес училище редовно организира и различни екскурзии в страната на лалетата и чужбина. Разноските за пътуванията зад граница често се включват в годишната такса за обучение, особено когато пряко или косвено са свързани с провеждането на образователния процес, участие в различни семинари и други академични прояви, със специализации в други висши училища и държави и т.н.