Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Business School Netherlands

Business School Netherlands

Business School Netherlands е много престижно холандско висше учебно заведение с над двадесетгодишна славна история в сферата на предоставянето на висококачествено икономическо и бизнес висше образование на световно ниво. Висшето училище с основен център в нидерландския град Бюрен е особено популярно в Европа и света със своите отлични англоезични МВА-специализации.

Business School Netherlands е създадено през 1988 от изтъкнатия академичен специалист професор доктор Д. Ж. Гердзен. Висшето учебно заведение вече над двадесет години е един от лидерите в областта на висшето образование по бизнес и икономика не само в страната на лалетата. То традиционно подготвя водещи мениджъри и специалисти, експерти, ръководители и висш управленски състав на именити холандски, европейски и световни фирми, компании, корпорации и т.н. Випускници на Business School Netherlands са мнозина от днешните известни бизнес лидери в Европа.Програмите на висшето училище се провеждат изцяло на английски език и предлаганото от него висше обучение на световно ниво има подчертано глобален, интернационален фокус и е изцяло насочено към изискванията на съвременния международен пазар на труда. Благодарение на своите успехи и активна досегашна дейност, Business School Netherlands си е завоювало статута на лидер в сферата на икономическото образование в Нидерландия. Така например, в престижната класация за висше обучение Intermediar Ranking висшето учебно заведение от град Бюрен заема в своята област първо място за цели шест поредни години. Висшето учебно заведение традиционно и неуморно се бори да поддържа своя лидерски имидж и неговите възпитаници са отрано мотивирани да бъдат сред водещите бизнес специалисти на международния пазар. Те са обучавани от един висококвалифициран академичен и преподавателски състав, който им дава, както солидна теоретична подготовка, така и висше образование преимуществено ориентирано към конкретиката и практиката. Към настоящия момент Business School Netherlands се бори за това да провежда най-добрите МВА програми и специализации на територията на Холандия. Студентите на висшето бизнес училище имат и отлични допълнителни възможности за международна реализация. Business School Netherlands работи в тясно сътрудничество, както с изтъкнати световни икономисти, специалисти и учени, така и с престижни университети от целия свят. Нидерландското бизнес училище, освен в страната на лалетата, разполага и с кампуси в държави като Чехия, Гана, Нигерия, Руанда, ЮАР, Судан, Танзания, Суринам, а също така и в редица азиатски държави.

Business School Netherlands предлага отлични англоезични МВА програми и специализации, както и други видове курсове на кандидат-студентите от целия свят. Всички дипломи и сертификати на висшето учебно заведение са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).Част от предимствата на програмите на Business School Netherlands са, че се провеждат изцяло на английски език, като в рамките на учебния процес се използват най-новите образователни методики, че има възможност за функционално дистанционно обучение, както и да се карат на половин учебно време, техният акцентирано интернационален и глобален характер и подчертаната им ориентираност към практиката. Висшето холандско бизнес училище предлага две основни програми - International MBA Programme и Distance Learning MBA. Първата е класическа МВА специализация, която може да се изкара на пълно или на половин учебно време, а втората е специално изготвена за нуждите на работещите и мобилни млади мениджъри и бизнесмени, като съчетава в себе си модерното обучение по интернет с офлайн занятията в реално време. МВА програмите на Business School Netherlands са с обичайна продължителност от 24 месеца, като са разделени на три етапа. В първата им фаза се прави въведение в теорията на мениджмънта, по време на втората се изготвят шест учебни проекта тясно свързани с конкретната практика и се взема участие в две конференции и накрая третият етап е свързан с изготвянето и защитата на дисертационен труд (продължителност – половин година). Най-често учебната натовареност е в рамките на 12-15 часа седмично. Високото качество на предлаганото от Business School Netherlands висше икономическо и бизнес образование традиционно привлича интереса на завършилите бакалаври в тези и сходни сфери и млади специалисти и мениджъри от целия свят. Понастоящем във висшето училище от град Бюрен се обучават бъдещи магистри от около 61 страни от всички континенти.
Учебната година в Business School Netherlands се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен. Успоредно с главните програми и специализации във висшето бизнес учебно заведение, неговите студенти имат възможност да се включат и в допълнителни курсове за повишаване на техните лингвистични, обществени, образователни и професионални компетенции и квалификации, които могат да посещават включително по време на лятната ваканция. Всички специализации, сертификати и дипломи на Business School Netherlands са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

  • Частни квартири
  • Апартаменти
  • Хотел
  • Свободен наем

Администрацията на Business School Netherlands активно помага на възпитаниците на висшето учебно заведение идващи от чужбина относно тяхното удобно и функционално битово устройване. Най-често студентите живеят под наем в колективно или индивидуално наети стаи в апартаменти и къщи на територията на град Бюрен и региона с общи помещения като кухня, баня, хол и т.н.

Студентите на Business School Netherlands могат активно или за удоволствие и разтоварване по време на учебната година и ваканциите да упражняват най-различна по вид спортна дейност и физическа активност. Това става факт, благодарение на разнообразните, разполагащи с най-модерни съоръжения, зали и центрове, намиращи се на територията на град Бюрен и региона. С техните собственици администрацията на висшето бизнес училище е сключило изгодни двустранни споразумения за използването на предлаганите от тях услуги от страна на учащите се на преференциални цени. Ръководството на Business School Netherlands регулярно организира и интересни екскурзии до известни и знакови културно-исторически забележителности и дестинации в цяла Нидерландия и зад граница.