Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Rotterdam Business School

Rotterdam Business School
  • Финансиране държавно
  • Език на обучение Английски език, Холандски език,
  • Вид Бизнес Училище
  • Град Ротердам
  • Адрес Rotterdam Business School 3063 ND Rotterdam The Netherlands
  • Телефони +31 (0)10 794 62 14

Rotterdam Business School (RBS) е престижно холандско висше бизнес училище, което традиционно привлича интереса на кандидат-студентите от целия свят. Предлаганото от него висококачествено висше образоване на световно ниво има подчертано интернационален характер. Ротердамското висше бизнес училище предлага отлични бакалавърски, магистърски, МВА и други специализирани курсове и програми (общо около 70 на брой) в области на академичното знание като бизнес и икономика, свободни изкуства, поведенчески науки и обществена култура, образование, медицина и здравеопазване, медии и информационни технологии, технологии и др.

RBS е създадено през 1990 година първоначално под наименованието International School of Economics Rotterdam и още от началото на своята дейност започва да предлага преимуществено модерни курсове и програми провеждани изцяло на английски език. Последните традиционно се осъществяват в тясно сътрудничество с най-различни престижни компании и бизнес среди от страната на лалетата и чужбина, което е една чудесна възможност за учащите се да срещнат потенциалните си бъдещи работодатели още от студентската скамейка. Предлаганото от Rotterdam Business School висше обучение има подчертано практическа насоченост и е изцяло ориентирано към изискванията на съвременния международен пазар на труда. Успоредно с това висококвалифицираният преподавателски състав дава на студентите една солидна академична теоретическа подготовка, която те имат възможност да прилагат на практика при решаването на различни конкретни икономически и бизнес казуси.Атмосферата в ротердамското бизнес училище е подчертано интернационална и много дружеска. Понастоящем в рамките на RBS се обучават студенти от повече от 40 националности. Rotterdam Business School поддържа тесни връзки с множество именити висши учебни заведения от Европа, Азия, Южна и Северна Америка и Африка, което предоставя редица допълнителни възможности пред възпитаниците му за академична и професионална реализация в чужбина и развиването на отлична бъдеща интернационална кариера.

Rotterdam Business School (RBS) предлага чудесни бакалавърски и магистърски специализации на кандидат-студентите от целия свят. Всички негови програми, сертификати и дипломи са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските специализации на ротердамското висше бизнес училище е 3-4 години, а на магистратурите – 1-2 години. Освен специалности за бакалаври и магистърски програми, висшето учебно заведение също така провежда и курсове за вземане на разнообразни по вид сертификати и различни такива за следдипломна, предварителна и допълнителна квалификация.RBS предлага бакалавърски и магистърски специализации в сферата на свободните изкуства (включително магистратури по архитектура и дизайн, изящни изкуства, медиен дизайн и комуникации и т.н.), по поведенческа и социална култура (мениджмънт на човешките ресурси, културно и социално развитие, мениджмънт и иновации, педагогика, социална педагогика и др.), по бизнес и икономика (международен бизнес и мениджмънт, бизнес информационни технологии и мениджмънт, комуникации, бизнес администрация, човешки ресурси, финанси и счетоводство, счетоводство и одит, икономика и логистика, индустриално инженерство и т.н.), по педагогика (включително художествена и др.), общи специализации от типа на индустриални иновации, мануална терапия, физиотерапия и спорт, градско и регионално развитие и др., по медицина и здравеопазване – детска физиотерапия, мануална терапия, спорт и физиотерапия, програма за обучение на медицински сестри, педагози в сферата на здравните науки и т.н., по медии и информационни технологии (бизнес и информационен мениджмънт, дизайн и комуникации, информатика, дизайн и др.) и в областта на технологиите (химия, химически технологии, инженерство, комуникации и мултимедиен дизайн, електротехника, информатика, архитектура, механика, градско и регионално развитие и т.н.) Всички тези бакалавърски и магистърски програми, курсове и специализации се преподават изцяло на английски език от един добре подготвен и висококвалифициран преподавателски и академичен състав. Факт, който прави Rotterdam Business School едно от най-популярните висши учебни заведения от страната на лалетата в Европа и света.RBS предлага и отличната специализация Executive MBA. Тя подготвя висококвалифицирани млади специалисти за сферата на модерния мениджмънт и е напълно насочена към съвременните изисквания на международния пазар на труда. Програмата е изготвена така, че комплексно да развива общата култура, знанията, компетенциите и уменията на бъдещите водещи европейски и световни, понастоящем прохождащи, мениджъри.
Учебната година в Rotterdam Business School (RBS) се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен. Паралелно с основните програми и специализации във висшето учебно заведение, неговите студенти могат да се включат и в допълнителни курсове за повишаване на техните лингвистични, обществени, образователни и професионални компетенции и квалификации, които могат да посещават включително по време на лятната ваканция. Всички специализации, сертификати и дипломи на ротердамското висше бизнес училище са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Свободен наем
 • Студентска къща

Rotterdam Business School (RBS) има задължението да осигури на своите възпитаници удобно и функционално настаняване на територията на град Ротердам след подаване от тяхна страна на предварителна заявка и извършване на резервация. Това е добре да стане възможно най-бързо преди началото на новата учебна година (за първокурсниците – веднага след като получат писмо с потвърждение, че са приети). Най-често администрацията на нидерландското висше бизнес училище осигурява битово устройване в самостоятелни или двойни стаи в колективно наети заедно с други учащи се апартаменти и къщи с общи помещения като хол, кухня, баня, перално и т.н. В наема обикновено се включват разходите за електричество, отопление, газ, вода, интернет и др., но това трябва да се уточни предварително със самите собственици. Стаите също така са най-често мебелирани, но ако не са, студентите могат много евтино да си закупят необходимата мебелировка от Холандия под формата, например, на втора употреба.

Студентите на Rotterdam Business School (RBS) по време на учебната година и ваканциите могат активно или за удоволствие и разтоварване да упражняват най-различна по вид спортна дейност и физическа активност. Това се осъществява, благодарение на разнообразните, разполагащи с най-модерни съоръжения, зали и центрове на територията на град Ротердам. С техните собственици холандското висше бизнес училище е сключило изгодни двустранни споразумения за използването на предлаганите от тях услуги от страна на учащите се на преференциални цени. Ръководството на Rotterdam Business School по време на учебната година и ваканциите организира и редица екскурзии до известни и интересни туристически и културни дестинации в цяла Нидерландия и зад граница.