Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Europort Business School

Europort Business School
  • Финансиране държавно
  • Език на обучение Английски език, Холандски език,
  • Вид Бизнес Училище
  • Град Ротердам
  • Адрес P.O. Box 21510 3001 AM Rotterdam The Netherlands
  • Телефони +31 (0) 10 20 123 20

Europort Business School (EPBS) е престижно международно висше учебно заведение функциониращо в областта на бизнеса и икономиката с кампуси в едни от най-модерните и големи нидерландски градове – столицата Амстердам и Ротердам. Предлаганото от него обучение се осъществява в тясно сътрудничество с различни именити холандски и интернационални компании и има подчертано практическа насоченост, като е изцяло ориентирано към бъдещата успешна професионална и кариерна реализация на студентите навсякъде по света.

Висококвалифицираният преподавателски състав на висшето бизнес училище Europort прилага модерни и иновационни методи в рамките на образователния процес, които напълно отговарят на желанието на амбициозните му студенти да се реализират възможно най-пълноценно на международния пазар на труда. Различни престижни представители на холандските и интернационалните бизнес среди активно сътрудничат на висшето учебно заведение при организацията на неговите модули със задания с практическа насоченост и при определянето на техните конкретни параметри и интензитет. Самите преподаватели в EPBS, освен че се занимават са академична дейност, са и пряко ангажирани в ежедневната бизнес практика. Обучението във висшето училище се осъществява в рамките на малки групи, на базата на което се отделя във възможно най-пълна степен необходимото индивидуално внимание към нуждите и проблемите на всеки отделен студент.В програмите на Europort Business School силно се акцентира върху глобалните икономически промени в съвременния свят, като специалностите му имат преимуществено универсален и изцяло международен фокус. От студентите на висшето бизнес училище се очаква да са пределно мотивирани за успех и много амбициозни и да дават непрекъснато най-доброто от себе си в рамките на процеса на обучение. От своя страна преподавателите в EPBS се стремят да ги превърнат в отлично професионално подготвени, всестранно развити личности в един модерен интеркултурен контекст. Още веднага след като бъдат приети, студентите в този нидерландски ВУЗ попадат в специалната програма за т.нар. „intake assessment”, която е модерна форма на подчертано практическо обучение с директната помощ на едни отлични академични специалисти.

Престижното холандско висше бизнес училище с кампуси в Ротердам и Амстердам Europort Business School (EPBS) предлага отлични бакалавърски специализации в сферата на икономиката, както и редица други видове курсове, за различни типове компетенции и квалификации на кандидат-студентите от целия свят. Всички негови програми, сертификати и дипломи са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските специализации на това висше учебно заведение е 3-4 години, а на останалите му видове разнообразни курсове варира съобразно тяхната насоченост и специфика.Програмите за бакалаври на EPBS са ориентирани към конкретната практика, иновационни и с подчертано международен облик. Висшето бизнес училище подготвя едни амбицирани да се реализират повече от успешно студенти на все по-глобализиращия се интернационален пазар на труда, в рамките на една перспективна бъдеща мениджърска професионална кариера. Бакалавърските специализации на тази академична институция от типа HBO-Bachelor courses (Higher Vocational Education) са с продължителност от три години. Те представляват интензивни курсове за модерна професионална подготовка и след завършването им студентите получават призната навсякъде в международен план диплома от вида HBO-certificate. Образователният процес се осъществява в рамките на малки групи, в които са създадени прекрасни условия, да се обръща в пълен обем необходимото внимание към индивидуалните нужди и проблеми на всеки отделен учащ се. В своето обучение Europort Business School определено не залага на масовостта, а на качеството, постигано с помощта на един висококвалифициран и компетентен академичен персонал. В рамките на висшето бизнес училище се провеждат и бакалавърски специализации от типа HBO и за четири години, като отличните студенти могат да ги изкарат и за 3 под формата на практиката наречена an intensive educational challenge. Съобразно същата курсовете се провеждат възможно най-интензивно, като ваканциите са по-кратки, отколкото в останалите висши учебни заведения в Нидерландия.Учебната година в рамките на Europort Business School стартира два пъти - през септември и през февруари. Студентите започващи през септември преминават своята задължителна 6-8 седмична практика в края на първата година, както и в края на четвъртия семестър (последния семестър на втората учебна година, като продължава, застъпвайки се с първия на третата). Ако започнете своето обучение в EPBS през месец февруари, ще имате някои общи занятия с учащите се, които са се записали още през септември. Вашата практика ще започне в края на втория семестър на първата година. Другата ви задължителна практика започва от своя страна през шестия семестър на третата година от обучението ви. Също така е важно да се знае, че студентите, които се записват да учат в Europort Business School през февруари, могат да изкарат пълния курс на бакалавърската си специализация единствено в рамките на срок от три години. След като вземете финалните си изпити в бизнес училището, получавате сертификат за образователна степен от типа Bachelor of Business Administration.Основната бакалавърска специализация, която се провежда изцяло на английски език, в рамките на EPBS е IBMS (International Business Management and Studies). Завършвайки я, вие сте изцяло конкурентоспособен и подготвен да заемете работни позиции като международен консултант, експортен мениджър, мениджър по продажбите и т.н. в рамките на различни национални и интернационални фирми, компании и корпорации. Випускниците на висшето бизнес училище обикновено започват работа в по-малки или по-големи компании от Холандия или чужбина, които осъществяват дейността си и на международния пазар. Възпитаниците на Europort Business School често правят кариера и в интернационални банкови институции, компании за пазарни проучвания, рекламни агенции или в най-различни други такива за бизнес услуги или тръгват по пътя на това да създадат своя собствена компания. IBMS е отлична бакалавърска програма, която подготвя учащите се, след като завършат, да тръгнат по пътя на самостоятелния бизнес или на реализирането в областта на бизнес администрацията. В рамките на обучението в EPBS студентите имат възможност да преминат и през следните специализации провеждани също така на английски език – Бизнес и търговия с Азия, Пристанищен мениджмънт и Предприемачество. Завършвайки ги, възпитаниците на висшето учебно заведение могат да работят в компании осъществяващи дейност или активна търговия с азиатския континент като регионални мениджъри, свързващи бизнес мениджъри, мениджъри по бизнес развитие или бизнес агенти (в рамките на първата специализация), като мениджъри по логистика, мениджъри терминали, експортни мениджъри и бизнес агенти (в рамките на втората) и като предприемачи, регионални мениджъри, свързващи бизнес мениджъри и мениджъри по бизнес развитие (в рамките на третата).Europort Business School предлага и отлична специализация от типа МВА (Master of Business Administration). Тя има за цел да подготвя първокласни млади мениджъри за сферата на бизнеса и икономиката в международен мащаб. Програмата се провежда от септември 2011 година съвместно с престижния швейцарски университет Victoria University. МВА специализацията на EPBS е с продължителност от година и половина. Тя се провежда изцяло на английски език. Завършилите я най-често правят отлична интернационална кариера в качеството си на финансови мениджъри, мениджъри по счетоводство или мениджъри по продажбите или правят успешен собствен бизнес в рамките на своите фирми и компании.
Учебната година в Europort Business School (EPBS) се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен. Паралелно с основните специализации и програми на ротердамското висше бизнес училище, студентите му могат да се включат и в редица допълнителни курсове насочени към повишаването на техните лингвистични, социални, академични и професионални компетенции и квалификации, които могат да посещават включително по време на лятната ваканция. Всички програми, дипломи и сертификати на Europort Business School са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Свободен наем
 • Студентска къща

Администрацията на Europort Business School помага на учащите се идващи от чужбина по въпросите на тяхното удобно и функционално битово устройване. Най-разпространеният вариант за студентско настаняване в Нидерландия е в самостоятелна стая в рамките на колективно наети къщи или апартаменти с общи помещения като баня, кухня, перално и т.н. Наемите за подобен вид стаи варират от 350 до 550 евро на месец, като обикновено във въпросната сума се включват и разходите за ток, вода, отопление, интернет, за използване на мебели, за различни камериерски услуги и др. Студентите на EPBS имат възможност и сами да си потърсят квартира с помощта на различни посреднически агенции за студентско и младежко настаняване, по интернет и т.н.

По време на учебната година и ваканциите студентите на Europort Business School (EPBS) имат възможност активно или за удоволствие и разтоварване да упражняват най-различна по вид спортна дейност и физическа активност. Това става факт, благодарение на разнообразните, разполагащи с най-модерни съоръжения, зали и центрове в градовете Ротердам и Амстердам. Висшето бизнес училище е сключило със собствениците им изгодни двустранни споразумения за използването на предлаганите от тях услуги от страна на възпитаниците му на преференциални цени. Администрацията на EPBS регулярно организира и различни екскурзии за студентите до интересни и знакови туристически забележителности и атракции в страната на лалетата и в чужбина.