Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Amsterdam University College

Amsterdam University College
  • Финансиране държавно
  • Език на обучение Английски език,
  • Вид Униеврситет Колеж
  • Град Амстердам
  • Адрес Science Park 113, Amsterdam, The Netherlands
  • Телефони 02/ 9888 604

Amsterdam University College (AUC) е престижен нидерландски държавен колеж за свободни изкуства. Той предлага отлични програми за обучение в Холандия на кандидат-студентите от целия свят. Понастоящем в него се обучават около 600 студенти от един висококвалифициран преподавателски и академичен персонал.

Този холандски колеж е основан през 2009 година като съвместна инициатива на две известни висши учебни заведения от нидерландската столица - VU University и University of Amsterdam. Студентите на Amsterdam University College могат да използват тяхната модерна и солидна материална база и най-различни съоръжения, освен чудесния кампус на самия AUC. Инициативата за основаването на колежа е в рамките на навлизането в страната на лалетата на специализираното образование от нов тип наречено liberal arts education. Това е една от най-модерните тенденции от последните години в сферата на холандското висше обучение.Amsterdam University College предлага академични степени от типа Bachelor of Arts в области като социални науки и хуманитаристика. Предлаганото от това висше учебно заведение образование е подчертано интердисциплинарно, като в рамките на всяко образователно поле студентите следват курсове от областите на най-малкото две дисциплини. Бакалавърските програми на колежа с всяка изминала година увеличават своя академичен потенциал и комплексни качества. През миналата година в класацията Nationale Studentenenquеte публикувана в списание Elsevier една от тях е призната за една от най-добрите сред тези, в които има участие University of Amsterdam. Випускниците на Amsterdam University College вземат двойна степен и от това престижно висше учебно заведение и от VU University, които са всепризнати за едни от най-добрите ВУЗ-ове в Нидерландия. University of Amsterdam, който стои зад AUC се нарежда и сред най-успешните сто университета в световен мащаб.Основният модерен и разполагащ с всички съвременни удобства кампус на Amsterdam University College се намира в района Science Park Amsterdam на холандската столица (в градския квартал Oost или Watergraafsmeer). В него се води освен малка част от образователния процес на колежа и много активен социален и културен живот и възпитаниците на AUC предимно предпочитат да живеят в неговите удобни и функционални общежития, които напълно отговарят на желанието им за добро битово устройване. Основната част от обучението на Amsterdam University College се провежда в модерния корпус на висшето училище в Plantage area, но и той се предвижда да бъде преместен в най-скоро време в Амстердамския научен парк. През есента на 2012 година се предвижда да бъде завършена и пусната в употреба и новата съвременна сграда на колежа, строяща се по проект на прочутите архитекти Мекано. Всяка година Amsterdam University College приема след задълбочена селекция по 200-300 нови студенти, като предимство имат най-способните и мотивираните от тях, което подчертава до известна степен елитарния характер на предлаганото от него висше образование. Предимство при приемането за обучение в колежа имат кандидат-студентите с много добър устен и писмен английски и с добри познания и умения по математика. По време на приемните процедури те трябва да демонстрират и добра мотивация и ясно изразена нагласа и амбиция да доведат своето образование в рамките на престоя си в AUC до успешен край.

Обучение на английски в Холандия!

Един от най-престижните нидерландски колежи за свободни изкуства предлага отлични бакалавърски програми изцяло на английски език на кандидат-студентите от целия свят. Всички курсове и специализации, както и дипломи и сертификати издавани от Amsterdam University College, са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Студентите на престижното амстердамско висше училище в края на обучението си получават освен академичните степени Bachelor of Arts (BA) и Bachelor of Science (BSc) и двойни дипломи от два от най-добрите холандски, европейски и световни университети - VU University Amsterdam и University of Amsterdam (UvA).Програмите в рамките на Amsterdam University College имат подчертано интердисциплинарен характер. Студентите изучават различни видове науки, освен хуманитаристика и разнообразни социални дисциплини. Получаваното от тях образование е идеално балансирано по много модерен начин между точните науки и полето на хуманитаристиката. Основната англоезична програма на колежа е тригодишна. Освен това студентите имат възможност и сами да определят специализацията, в която искат да бъдат обучавани. Те могат да избират за тази цел от широк спектър от многопрофилни курсове. При избора си възпитаниците на висшето училище са активно подпомагани от своите персонални академични наставници.Като цяло Amsterdam University College се определя като научен колеж. За относително краткото си съществуване под формата на успешен модерен проект на амстердамските университети VU University Amsterdam и University of Amsterdam (UvA), висшето учебно заведение си извоюва отлична репутация в Европа и света. Понастоящем в колежа се обучава голям брой студенти от чужбина. Една трета от чуждестранните му възпитаници идва от Германия, а като цяло повечето от тях са от държави-членки на Европейския съюз.
Учебната година в Amsterdam University College се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен. Успоредно с главните специализации във висшето учебно заведение, неговите възпитаници имат възможност да се включат и в допълнителни курсове за повишаване на техните академични, лингвистични, социални, образователни и професионални компетенции и квалификации, които могат да посещават включително по време на лятната ваканция. Всички програми, дипломи и сертификати на Amsterdam University College са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Общежитие
 • Свободен наем
 • Студентска къща

Студентите на Amsterdam University College могат да разчитат на удобно и функционално битово настаняване в рамките на неговите модерни общежития разположени на територията на кампуса му. Престижният нидерландски колеж има студентски резиденции в новия комплекс наречен Carolina MacGillavrylaan в региона на Science Park Amsterdam и в района Watergraafsmeer neighbourhood на холандската столица. Тези два общежитийни комплекса се стопанисват от организацията DUWO housing association. Голямо предимство за възпитаниците на висшето учебно заведение е фактът, че администрацията му гарантира сигурно настаняване за всички учащи се.

Това е от голяма полза за обучаващите се в такъв голям столичен град като Амстердам. При желание студентите могат да излязат и на свободен наем, вземайки си индивидуално или колективно наета квартира в рамките на нидерландската столица, но това традиционно излиза по-скъпо и става по-трудно. Допълнително удобство е, че учащите се имат възможност да живеят в непосредствена близост до мястото, където биват обучавани, което създава една неподправена дружеска, работна и същевременно уютна космополитна атмосфера. Горепосоченото генерира отлични условия за едно незабравимо интелектуално и културно изживяване и за натрупването на ценен международен, житейски и академичен опит. В рамките на модерно устроените общежития на Amsterdam University College студентите имат на разположение за настаняването си единични стаи, както и двойни и четворни такива. Някои от стаите са разположени в рамките на дву- или тристайни апартаменти. Всички помещения имат кухня и собствена баня – тоалетна и душ. Още веднага след приемането си на обучение в колежа, студентите могат да започнат да резервират места и да укажат предпочитанията си, за това къде да бъдат настанени – в индивидуални или в друг вид стаи. Организацията DUWO прави всичко възможно да се съобрази с личните предпочитания на възпитаниците на висшето училище. За съжаление обаче не е възможно всички студенти да бъдат настанени в индивидуални стаи. Тези, които не са задоволени от това положение, могат да подадат заявка да бъдат преместени в края на съответната учебна година за следващата. Храната не е включена в наема за престой в общежитията. Студентите могат да си пазаруват и готвят сами, както и да ядат в кафенето разположено в основната академична сграда в кампуса на колежа. Учащите се подписват договор за наем директно с организацията DUWO, като в сумата са включени и разходите за електричество, вода, отопление, изхвърлянето на боклука, почистването на общите помещения, някои видове застраховки и т.н. В края на учебната година сътрудниците на DUWO изчисляват индивидуалната сметка на всеки учащ се. Ако се окаже, че той е платил повече от необходимото, разликата му се връща и ако съответно е използвал повече видове или по-голям обем услуги – доплаща. За телевизия, телефон и интернет студентите заплащат допълнително, като цената им не влиза в наема. Възможност за ползването на тези видове услуги има във всяка стая. Студентите сключват договори за същите с компанията Lybrandt. В момента комбинацията от телевизия и интернет излиза на учащите се около 26, 95 евро на месец. Студентите в началото на престоя си заплащат и еднократна такса на общината от 33 евро за разрешение за пребиваване, както и около 355 евро на година под формата на общински такси. Учащите се с по-малки финансови възможности могат да подадат молба размерът на тези суми да бъде намален, според капацитета им за плащане.

Студентите на Amsterdam University College по време на учебната година и ваканциите имат възможност по-усилено или просто за удоволствие и разтоварване през свободното си време да се занимават с множество видове спортна дейност и физическа активност. Това става факт, благодарение на модерните спортни центрове, зали и съоръжения на двата големи амстердамски университета, под чиято шапка е колежът - VU University Amsterdam и University of Amsterdam (UvA). В техните рамки учащите се могат да се занимават с множество спортове и активности от типа на фигурно пързаляне, тенис, аеробика, гребане, плуване, танци, голф и дори ски. Администрацията на Amsterdam University College по време на учебната година и ваканциите осигурява и участия на студентите в редица състезания и турнири по най-разнообразни видове спортове с общонационално и международно студентско участие, както и организира екскурзии до известни и знакови туристически и културни дестинации и забележителности в цяла Нидерландия и зад граница.