Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Tio University of Applied Sciences

  • Финансиране частно
  • Език на обучение Английски език, Холандски език,
  • Вид Университет за приложни науки
  • Град Амстердам
  • Адрес Tempelhofstraat 5 1043 EA Amsterdam
  • Телефони +31-204 751 057

Tio University of Applied Sciences е престижен холандски частен университет за приложни науки, специализиран в предоставяне на висококачествено висше обучение в области като международен туризъм, хотелиерство, организиране на събития и т.н. В неговите отлични бакалавърски, магистърски и други видове специализации в горепосочените сфери се обучават студенти от целия свят, защото редица от академичните програми се преподават освен на нидерландски и на английски език. Tio University има модерно устроени и разполагащи с всички необходими съвременни удобства за пълноценното протичане на образователния процес кампуси в градовете Амстердам, Айндховен, Ротердам, Утрехт и Хенгело. Англоезичните курсове и програми на висшето учебно заведение се провеждат основно в холандската столица.

Създаденият през 60-те години на миналия век Tio University of Applied Sciences не крие амбициите си да бъде един от най-добрите в света в областта на качественото образование за нуждите на международната туристическа индустрия. Предлаганото от него обучение има изцяло практическа насоченост и е ориентирано към изискванията на съвременния интернационален пазар на труда. В рамките на образователния процес студентите развиват своите способности, като същевременно се научават да бъдат едни истински модерни личности с богата обща култура и интереси, притежаващи необходимите за тяхната пълноценна професионална и кариерна реализация компетенции и квалификации.Основните предлагани от Tio University of Applied Sciences специализации са тригодишен бакалавърски курс и програмата от типа intermediate vocational degree, която се изкарва за една или за две години. Обучението в столицата на Холандия Амстердам се осъществява в атрактивна и младежка интернационална атмосфера и се превръща в едно истинско преживяване, което се помни за цял живот. Образователният процес се провежда в рамките на малки групи, в които са създадени отлични условия да бъде обръщано пълноценно внимание върху проблемите и нуждите на всеки един отделен студент. В тях практическата част от обучението се намира в идеална пропорция с необходимата висококачествена теоретична подготовка. Атмосферата в рамките на Tio University е много приятелска и изключително позитивна към чуждестранните студенти. Една от основните характеристики на университета, с която той е известен, е че в него знаят по име всеки един студент. Максималният брой учащи се в неговите учебни групи е 20 човека. По време на практическите занятия това число е десет души. Комуникациите между студентите и преподавателите са изключително улеснени и функционални и се осъществяват лесно и бързо, като достъпът до академичния състав е ежедневен и директен. Обучението в престижен университет от ранга на холандския Tio University of Applied Sciences е чудесна база за отлична професионална и кариерна реализация на младите му випускници на всички континенти.

Един от най-добрите нидерландски университети в сферата на хотелиерството и международния туризъм Tio University of Applied Sciences предлага отлични англоезични бакалавърски програми, както и такива за следдипломна квалификация на кандидат-студентите от целия свят. Всички специализации, дипломи и сертификати на висшето учебно заведение са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Бакалавърските програми на Tio University са с тригодишна продължителност, а останалите видове курсове се провеждат от една до две години.Англоезичните специализации на университета за приложни науки се реализират основно в модерния му кампус, намиращ се в холандската столица Амстердам. Бакалавърските курсове в рамките на Tio University of Applied Sciences са главно два. Единият от тях се нарича The Hotel and Event Management и е фокусират върху изучаването на класическите дисциплини свързани с международната хотелиерска индустрия плюс мениджмънта ориентиран към организирането на различни мероприятия и събития. Вторият курс се казва International Tourism Management. Този вид престижна специализация подготвя млади специалисти в областта на една от най-големите интернационални индустрии – туристическата. И двете горепосочени бакалавърски програми се провеждат за срок от три години.Tio University предлага и няколко вида курсове за следдипломна квалификация от типа courses on intermediate level. Това са специализациите в сфери като Hotel Management, Stewardess Receptionist Hostess и Commercial Tourism Management. Този тип курсове са изключително полезни и функционални по отношение на бъдещата професионална и кариерна реализация на випускниците на висшето учебно заведение и са с продължителност от една до две години. Някои видове англоезични програми на Tio University of Applied Sciences се изучават освен в рамките на кампуса му в Амстердам и в град Утрехт. Останалите специализации на холандски език могат да бъдат записани и в академичните центрове на висшето училище в Айндховен, Ротердам и Хенгело.
Учебната година в Tio University of Applied Sciences се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен. Паралелно с основните програми и специализации във висшето учебно заведение, неговите студенти могат да се включат и в допълнителни курсове за повишаване на техните лингвистични, образователни, научноизследователски и професионални компетенции и квалификации, които да посещават включително по време на лятната ваканция. Всички специалности, сертификати и дипломи на Tio University са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

 • Частни квартири
 • Апартаменти
 • Хотел
 • Хостели
 • Свободен наем
 • Студентска къща

Tio University of Applied Sciences помага активно на своите студенти, посредством специализираните си институционални звена, да си намерят подходящо битово устройване в градовете, в които частното висше учебно заведение има кампуси. За тази цел администрацията на университета си сътрудничи тясно с представителите на различни агенции и институции, подпомагащи студентското и младежко настаняване. Студентите на Tio University могат самостоятелно или по този начин да си намерят подходящи частни квартири на свободен наем – колективно или индивидуално наети апартаменти, устройване в студентски къщи, хостели, хотели и т.н. Администрацията на Tio University of Applied Sciences ориентира възпитаниците на висшето учебно заведение или им помага да намерят най-подходящото за тях битово настаняване в рамките на градовете Амстердам, Ротердам, Айндховен, Хенгело и Утрехт.

Възпитаниците на Tio University of Applied Sciences имат възможност активно или за удоволствие и разтоварване да се занимават с най-различна по вид спортна дейност и физическа активност. Това става факт, благодарение на разнообразните, разполагащи с най-модерни съоръжения зали и центрове, в няколкото холандски града, в които са разположени кампусите на висшето учебно заведение. С техните собственици университетът е сключил споразумения за използването на предлаганите от тях услуги от страна на възпитаниците му на преференциални цени. Администрацията на Tio University по време на учебната година и ваканциите организира и множество състезания и турнири по най-разнообразни видове спортове с общонационално и международно студентско участие, както и екскурзии до знакови и интересни туристически и културни дестинации в цяла Холандия и чужбина.